19 กุมภาพันธ์ 2553 17:24 น.

ก ข ค ง

ศารทูล

๏ แน่ะเบื้องหน้าน้องน้องนั่นกองโจทย์
ปัญหาโหดเสาะหามาเสริมให้
ทำถูกบ้างผิดบ้างช่างปะไร
จะเข้าใจจริงไหมไม่สำคัญ

๏ แค่สี่ทางวางที่สี่อักษร
ก. ถึง ง. ดูก่อนอย่าเพิ่งพรั่น
เหมาทุก สูตรมารบ – จบแค่นั้น
แทนเลขลามตามขั้นค่อยดั้นดู

๏ ถ้าเธอหลงลืมแท้เธอแลเถิด
คำตอบใดแจ่มเลิศบรรเจิดหรู?
หนึ่งในสี่สุ่ม ไปแม้ไม่รู้
มีโชคอยู่ข้างตัวจะกลัวไย!

๏ เรานี้นักชิงชัยหรือชิงโชค?
นี่เราเข้าใจโลกหรือมิใช่?
คะแนนที่ลวง หลอกบอกอะไร?
และสุดท้ายคือใครทำร้ายเรา?				
7 พฤษภาคม 2552 23:31 น.

มารวิชัย

ศารทูล

ฉันท์ ๑๖ (ดัดแปลงขึ้นเองครับ)

110101110
1101010
110101110
1101010

1 ลหุ / 0 ครุ

๏ ขณะองค์พระทรงสิริพิสิฐ-
ะสฤษฎิจิตอจล
พละมารผสานพยุหดล
ทิวะดับพยับผยอง

๏ วสวัตติขัตติยอสูร
มุหพูน ธ พาลจะครอง -
มุนินาถะอาสนะและปอง
อภิสิทธิศาสดา

๏ ทุรราชประกาศกิจะประสงค์
ระบุตรงสิพึงผวา
สระโฆษะคืออสนิอา -
วุธะอินทราทลาย

๏ วรพุทธพิสุทธิ์รศมิแสง
กระจะแจ้งขจรขจาย
นิรมลก็ดลมละสลาย
สิริใดเสมอเสมือน

๏ บมิยอมสยบภยฉกาจ
บขยาดพิบัติเยือน
สติคุมสุขุมจิตะบ่เลือน
บ่เขยื้อนขยับฤหนี

๏ อธิราชประภาษมธุระพจ -
นจรดพระองคุลี
ประลุภพะภาคะธรณี
ก็สะท้านสะเทือน ณ พลัน

๏ ขณะนั้นมหรรณพะสมุทร
จระรุดประจญประจัญ
คณะมาระผลาญนิกระสรร -
พเกลศะลาญสลาย

๏ ขณะนั้นประหนึ่งรพิประภัส -
สระชัดวิเชียระฉาย
ขณะนั้นมหันต์มุหมลาย
มละวัฏฏะเวิ้งนิวรณ์ ๚

เนื่องในวันวิสาขบูชา ๒๕๕๒...				
12 เมษายน 2552 21:27 น.

สงกรานต์ - สรงกาฬ

ศารทูล

๏ เสื้อแดงสำแดงเดชเดือด
สีเลือดส่อเลือดหลั่งไหล
ศึกหนักศึกนี้แนมนัย
เพื่อใคร? พวกใคร...คุ้นคุ้น?

๏ อกหมางอ้างหมิ่นอำมาตย์
"อวดนำอำนาจอาดหนุน"
เพียงเอ่ยพลันอ้าวผ่าวอุณห์
ขยับเข้าขย่ม "ขุน" คลอนคลอน

๏ เสียงเฮเสียงโห่โหมฮึก
เหลี่ยมลึกล้วนเล่ห์หลอกหลอน
รุกร่ายคารมคมร้อน
ซับซ้อนซ่อนเสี้ยนแสบสันต์

๏ ประแกกกร้าวประกาศกล้าเกริกกรุง
"รวมหมู่เรามุ่งมาดมั่น"
"เรามากเรามาไล่มัน"
ทุกวันทุกวารเวียนเวร

๏ สงกรานต์...สรงกาฬ เกรอะกอง
เอ้า! ลองเอาเลือดอาบเล่น
สงกรานต์เสร็จกรุงถึงเกณฑ์
ขึ้นเมรุมอดไหม้ม้วยมรณ์				
15 กรกฎาคม 2551 20:13 น.

ไตรรัตนาแห่งเพ็ญอาสาฬห์

ศารทูล

อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑

๏   สัมพุทธสิโรภาส
ชินศาสดาจารย์
ปางเมื่อเผด็จมาร
วสวัตติราชา

๏   ทรงชัยประจักษ์ชัด
จตุสัจคุโณฬาร์
ด้วยพุทธปัญญา
สิริเลิศนราดุลย์

๏   เอกอัครมรรคา
วิทยาอนรรฆคุณ
เมตตาพระเพ็ญบุญ
นรสรรพ์พระพลันสอน

๏   บังเกิดพิสุทธิ์สงฆ์
อภิมงคลากร
ไตรรัตน์วราภรณ์
ก็ผชุมพิเชฐฉาย

๏   สงฆ์สืบพระพุทธศาสน์
อนุภาษวโรบาย
ชี้เหตุพินาศหายน์
ทุรโศกวิโยคทราม

๏   นำพรรคประชาผอง
ชิตกองกิเลสกาม
รื่นรมย์นิคมคาม
เพราะสุธรรมธำรง

๏   พุทธศาสน์ผดุงรัฐ
อภิวัฒน์มั่นคง
จึ่งยังสยามยง
และสถิตสถาพร

๏   เถิดเทิดสุธีธรรม
อมฤตนิราวรณ์
ดับทุกข์นิรันดร
ลุวิมุตสุขาลัย   ๚๛				
25 พฤษภาคม 2551 17:15 น.

แก้กฎ! ก่อวิกฤติ!

ศารทูล


สัททุลวิกกีฬิตฉันท์ ๑๙

๏ ไทยเอยไทย...ขณะไทยประทุษพิภพไทย
ใครหนอละหนอใคร
กระทำ

๏ ไหนเล่าไหน...คณะใดคะนองจริตนำ
กฎแก้สิเกื้อกรรม
มิเกรง

๏ อ้างอวดฤทธิริคิดลิขิตฤตเอง
คือหาญจะข่มเหง
ประชา

๏ ล้านล้านสิทธิสฤษฏ์สุรัฐกติกา
กี่เสียงสิเบี่ยงสา
รสรรพ์

๏ ขอบแคบคับก็ขยับขยายมละมหันต์
โทษร้ายสลายทัณ
ฑมวล

๏ ผิดหนอผิด...จะมิผิดเพราะพ้นนิติกระบวน
เย้ยยิ้มกระหยิ่มสรวล
สราญ

๏ ไทยเอยไทย...จะถลาถล่ม ฯพณฯ สนาน
กอปรกิจประหนึ่งการ
ละคร

๏ ไทยเอยไทย...ยลยิ่งสยดจิตสยอน
ทรุดซบสยบมรณ์
คะครืน!

........................................................
หมายเหตุ
ฤต (ในที่นี้อ่านว่า รึตะ) หมายถึง กฎ				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟศารทูล
Lovings  ศารทูล เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟศารทูล
Lovings  ศารทูล เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟศารทูล
Lovings  ศารทูล เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงศารทูล