24 มกราคม 2549 14:43 น.

...อิงจันทร์...

สิปรางฤา จันทรามิฉายส่องระรองรัตน์
ไร้แสงฉัตรสกาวผ่องห้องเวหน
เฉกสีดำทาบหทัยในบัดดล
สิริหม่นหมองปราศ..ประไพพรรณ

สกาแอบแถบถิ่นประเทศไหน
แนวเนาไพรเพ่งพิศจิตหุนหัน
โสตสดับหว่างเวิ้งเอนกนันต์
ฤา มิมั่น..หมายปองจึงพ้องเมิน

ใครหนอใครป้ายสี..มธุถ้อย
ขอความหน่อย..ขจัดจ่าง..จึงห่างเหิน
ปลีกวิเวก..หรือไร..ใจเพลิดเพลิน
สราญเกิน..แดนสุข ณ หนใด

กลับมาเถิดเป็นพื้นภูมิ ณ แดนนี้
ถ้อยวจี..จะมิต้อง..ขุ่นข้องใส
โปรดกลับมาประดับนภ..ทะแนวไพร
เรียงล้อมให้สว่างมิ่ง.. ณ อิงจันทร์
				
25 กรกฎาคม 2548 14:43 น.

..ละอองบุปผา..

สิปราง
              ๑.

   บุปผะระกำจาย   ละอองพรายเป็นฝอยฟู
ปลดเปลื้องเนื่องอณู  ราวน้ำค้างก็พร่างปราย

แสงอ่อนส่องแอร่ม   ประกายแจ่มนั้นแลผาย
ลมหนึ่งผึ่งสบาย     กระทบพุ่มละอองจร

              
              ๒.

   ปีกบางเจ้าซานซบ  อวลละอบมวลภมร
จุดหมายมิวายซอน   ไซร้ ณ กลีบปทุมา


              ๓.

   อีกหนึ่งคือนางนั้น  ล่องเรือดั้นด้วยศรัทธา
หมายปองพระธรรมา   หวังจะเด็ดแย่งภมร

ไร้ญาติและขาดมิตร   จึงได้คิดถึงคำสอน
ประนมพระพรหมวอน  บุปผานี้ข้าบูชา    


				
20 กรกฎาคม 2548 12:54 น.

...ยามเช้า...

สิปราง   ดอกไม้หอมชื่นโชย     ปลิดกลีบโปรยให้ชื่นชม
หอมออกที่ดอกพรม        ลอดกุญชรสะอ้อนชาย
   อิงแอบเพื่อแนบข้าง    ปลดใจวางไม่ห่างหาย
ขอพัก ณ ใจกาย          เอื้อนเอ่ยปลายสายสำเนียง
   เอียงแก้มให้แนบชิด    คางต่อติดชำมะเลียง
กลิ่นหอมก็โปรยเคียง      ณ ยามเช้าเจ้าแมวเซา
   ง่วงงุนและซุนซบ       ยินเสียงขบฟันเบาเบา
หลับผล๋อยและคอยเฝ้า      จูบยามเช้าที่แก้มนวล
   ไออุ่นจากอกแฝง       ยากจะแปลงเมื่อรัญจวน
มือใหญ่กุมมือชวน         มือน้องน้อยก็คอยตาม
   เสียงนกก็วกแว่ว      ฤาเจื้อยแจ้วเพื่อแว่วถาม
เช้าแล้วแม่นงราม        ได้ฤกษ์ยามช่วยตื่นที


				
21 มกราคม 2548 18:10 น.

...ดอกเอย...

สิปรางอินทรวิเชียร ฉันท์ ๑๑


   กุหลาบกำซาบกลิ่น       ดั่งรสรินฤดีเคียง
หวานชื่นรื่นสำเนียง        เสนาะไซร้ฤทัยครอง
   
   พุดซ้อนที่ซ่อนรัก        ช่างยากนักหักใจปอง
กลีบรสหากทดลอง         ก็ยากลี้ ณ ที่ใด

   เอื้องเอยเมื่อเชยดอก    เผยหอมออกยากบอกใคร
ขจรระรินไกล            ภมรซาบเยื้องกรายรุม

   เจ้าโสกโยกระย้า        สีแดงจ้ามาลาคลุม
อย่าเศร้า ณ เจ้าพุ่ม        จรจะมุ่งละมุนมาลย์

   ชงโคช่างโก้สม         น่าภิรมย์ด้วยวงศ์วาน
เด่นดวงละออการ          ผลิแย้มยิ่งมิ่งอำไพ

   จำปีนี้ผ่องแผ้ว          รำเพยแถวทั่วแนวไพร
ไล้ลี้พิรี้ไร                งามพร้อมกลิ่นประทินชม

   ไก่แก้วพิศสกาว        ช่อพะพราวแฉล้มพรม
ขาวผ่องป้องภิรมย์          อย่าหมายล่วงพิสุทธิ์อร

   เข็มสร้อยช่างช้อยช่อ     เก็บกิ่งก่อรอภมร
พวงพรรณบั่นจากจร        ถนอมยิ่งมิทิ้งไกล

   หางหงส์ทั่วดงถิ่น        ขจรสิ้นทั้งพงไพร
เกลื่อนกล่นละมุนไม        ผกาแย้มจรุงลาน

   ดาหลาทรงวิลาส         อุปมาสเกษมพาน
งามล้ำจำรัสจาร            อนึ่งดวงเลิศรตี

   ดอกดินมิสิ้นสูญ         กิจอังกูรปฐพี
ไหวช่อล้อวารี             ให้โปรยพร่าง ณ แดนทอง

   อุบลมงคลหล้า          สิวันทาสถาผอง
ประทุมเศวตครอง         พร้อมถวายพระสัมมา


           **********************

				
19 มกราคม 2548 18:30 น.

...ปีกแห่งแสงตะวัน...

สิปราง

           ๑. 

   รัศมีฉายส่องทั่วท้องหล้า
ประมวลมาสร้างเสริมเติมประสาน
 กอปรก่อเนื่องเรื่องวิถีมีมานาน
  ถ้วนทั่วตามสรรพสิ่งอิงสุรีย์

           ๒.

 กางปีกกล้าถลาแล่นแดนผาสุก
  ร่อนอกรุกดุจกินนรจรสุขี
แจ่มใสเสียงสำเนียงแว่วแววอารี
  ประหนึ่งศรีลาวัลย์มาพันทอง
ปีกหางงามสะอ้านอาดบาดดวงเนตร
  รจเรขนับเป็นหนึ่งไม่พึงสอง
  ทั้งสรีร์ดั่งกนกครอบปรกครอง
รูปทิพย์รองเรืองเพริศประเสริฐอัน


            ๓.

   พนาไพรใหญ่น้อยคอยวิหก
   กลางเขตปกสิขรอ้อนสวรรค์
 ปีกแห่งผืนพฤกษ์ไพรในนิรันดร์
 สถานอันจรรโลงหล้าหากล่อมพงศ์
   ฤามีเพียงถิ่นฟ้าอาภาอาสน์
 พิมานพาดห่อนหมายจะกลายหลง
  สืบสร้างกองบุญญาศรัทธาคง
    จะดำรงถึงถิ่นกลิ่นวิมาน
   หวังซึ่งเพียงปีกเสรีปีติสม
  สังวรลมพรมร่างให้พร่างขาน
   เผยปีกรับแสงสุรีย์นี้ชั่วกาล
ฤาเทียบทานเสมออิ่มนั้นปริ่มพรหม


     --------------------------------

				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟสิปราง
Lovings  สิปราง เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟสิปราง
Lovings  สิปราง เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟสิปราง
Lovings  สิปราง เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงสิปราง
>