30 พฤษภาคม 2558 11:51 น.

ไทม์ไลน์

สีเมจิก

poemtimeline.jpg
28 มิถุนายน 2557 12:24 น.

แมลงเม่าบินเข้าหัวใจ

สีเมจิก

mao.jpg
ปล. เกิดเป็นเม่าต้องทำใจ แสงใดๆ มักเป็นเหตุเสมอ
18 พฤษภาคม 2557 16:46 น.

เขียนไปถึงคนบนฟ้า

สีเมจิก

writetowhomsky.jpg
หมายเหตุ : คำว่า "งัย" จงใจเขียนนะ ทั้งที่รู้ว่ามันควรเขียนยังไง
Calendar
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟสีเมจิก
Lovings  สีเมจิก เลิฟ 1 คน

din

Calendar
Lovers  0 คน เลิฟสีเมจิก
Lovings  สีเมจิก เลิฟ 1 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงสีเมจิก
>