3 มิถุนายน 2545 17:07 น.

สายไป

อามามิยะ

คงให้เธอได้แค่...กำลังใจ
และคงไม่มีอะไรให้..ได้มากไปกว่านั้น
วันนี้...ฉันมีเขาแล้ว...เขาก็มีความสำคัญ
เรื่องราวระหว่างเธอและฉัน  ยอมรับเถอะนะว่ามัน..*สายไป*

วันนี้ฉันไม่รักเธอแล้วเหมือนเก่า
เพราะที่เธอทำกับฉันมันปวดร้าว...มากเกินทนไหว
ยอมรับเขาเข้ามาแทนที่...เพราะรู้ดีเธอไม่เคยมีใจ
ขอนะ...ขอให้ฉันได้เริ่มต้นใหม่กับใครที่มีใจแสนดี				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟอามามิยะ
Lovings  อามามิยะ เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟอามามิยะ
Lovings  อามามิยะ เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟอามามิยะ
Lovings  อามามิยะ เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงอามามิยะ
>