สู่ทิวเหนือ...เพื่องานบุญ

tiki

.......ไกลออกไปจากพระนครอันจอแจ
ทิวเขาปรากฏกายจากสายหมอกในยามเช้า
แสงแดดเรื่อเรืองผ่านทิวหมอก
สายลมหนาวยะเยือก...บนยอดภู
ฉันกระชับเสื้อคลุมปิยามาตัวยาว 
คำนับดวงอาทิตย์ผู้ค่อยๆเคลื่อนกายขึ้น
จนจัดจ้า
ฟ้าช่างงาม
ทิวเขาร้อยแปดสิบองคา ราวอยู่สวิตเซอร์แลนด์
ความสงบอันล้ำลึก
จับหัวใจปลายธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๔๘
งดงามยิ่งนัก				
...ความงามสงบ
ของภูสูงนั้น...สงบ..เพราะยังมิค่อยมีนักท่องเที่ยวไปเยือนย่ำ
ความงามอันบริสุทธิ์ในทิวเขา...เขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่า


.............เวลาที่น้อมคำนับความงามอันมหัศจรรย์

บทโคลง ๖ บท เชยชมความงามธรรมชาติ อันใสสะอาด

หลั่งไหลมา...ให้นั่งเก็บเกี่ยวถ้อยคำแห่งวิญญาณพฤกษ์ไพร


..................สุนทรียภาพบนภูงาม


ความดื่มด่ำที่มิอาจบรรยายได้ด้วยถ้อยคำสามัญ

กลิ่นอายแห่งทิวเขาอันบริสุทธิ์ผุดผ่อง...แห่งแจ้ห่ม

เช้าแรกจากการเดินทางผ่านทิวเขาลูกแล้วลูกเล่า

เพื่อจักสูดวิญญาณพุทธธรรมอันบริสุทธิ์สะอาดนั้น


วิญญาณฉันกราบกรานเทือกเขาแห่งนั้นด้วยรักอันล้นใจ


ทิกิ_tiki
จารย้อนหลังถึงวันเวลาตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมา ณ เทือกเขา
ลูกแล้วลูกเล่า จังหวัดแล้ว จังหวัดเล่า
ใต้ร่มเงาบวรพุทธศาสนา.....เนิ่นกาลกัปป์กัลป์				
....ฉันกระชับเสื้อคลุมตัวยาวนั้น พันผ้าพันคออีกรอบ
ให้ตรลบไปด้านหลัง....
........ความเยือกเย็นประมาณ สิบองศา...เป็นปีที่ชีวิต
มีคุณค่ากว่าหลายปีที่ผ่านมา...


.............ทิวเขาอันบริสุทธิ์ผุดผ่องนั้น...
เทือกเขาโอบกอดป่าไม้กลางหุบผา...

......วิญญาณของมนุษย์บินสู่เสรี...
อมตะอันมิข้องเกี่ยวกิเลสตัณหา...

ผาสูง ตระหง่านตั้งขึ้นไปอีกด้านของเรือนบนภู...

.......เรือนไม้สักอันถ่ายทอดวิญญาณพฤกษา...
กลางกระแสลมเย็น...ปลายปีที่กำลังผ่าน...ผ่านไป				
......วิญญาณมนุษย์สงบสุขด้วยธรรมชาติ
และ อ้อมโอบแห่งพุทธธรรม....ปีกและรอยตีนมหึมา
อันจารึกไว้ยอดเขา...สัตว์ดึกดำบรรพ์ผู้ลอยละลิ่วลงมา
เพื่อพาองค์ปฐมบรมพุทโธ แห่งภัทรกัปป์นี้ประทับรอยพระบาท
คู่เดียวของโลกไว้ ณ แดนไทย...


สาธุการ...


ข้าฯ ก้มกราบรอยพระบาทคู่เดียวในโลกแห่งพระกุกุธสันโธ

องค์ปฐมพุทธเจ้าแห่งภัทรกัปป์ ณ บ่ายนั้น
ด้วยเมตตาแห่งพระราชสังฆวรญาณ...แห่งอนาลโย


บุญเหลือแสนที่ได้ก้มกราบรอยพระบาทคู่
ขนาดยักษ์ แห่งเดียวของโลก...
รอยดินและรอยทรายยังถมฝังอยู่ในพระบาท


นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ


ข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมถวายวิญญาณของข้าพระพุทธเจ้า
แด่พระพุทธองค์พระองค์นั้นผู้ตรัสรู้ดีตรัสรู้ชอบโดยพระองค์เอง
ด้วยคารวะสูงสุด...
แทบรอยพระบาทหินยักษ์นั้น

สาธุ				
......ความอัศจรรย์ในอดีตกาล
แห่งโลกแห่งธรรมชาติ...
แห่งสิ่งที่เกินความสามารถมนุษย์จะสร้าง
อันมีประวัติการณ์ยืนยาวพร้อมด้วย
การค้นหาอันยากลำบากของชาวบ้าน
แถบนั้น....ในรัชสมัยนี้ซึ่งเพิ่งพบ

ผู้คนที่โจษจันกันมานานแต่มิเคยได้พานพบ
ประสบมาก่อน

จึงเป็นความอัศจรรย์บนแผ่นดินไทย
อีกสิ่งหนึ่งซึ่งเราเองก็มิได้คาดหมายว่า
การผ่านไปที่นั่น...เพราะงานบุญทางเชียงใหม่
จะกลายเป็นให้เราได้เป็นส่วนหนึ่งที่ได้เห็น
ได้ซึมซับสิ่งอัศจรรย์นั้น

.....แม้นจะเพียงเที่ยงเดียว...ที่ได้ขึ้นภูไต่ถนนลูกรังสีแดง
ไต่ชะง่อนผาขึ้นไปโดยรถโฟร์วีลของท่านพระอาจารย์พระไพบูลย์
ผู้มีเมตตาชักชวนให้ขึ้นไปพร้อมรถท่านซึ่งท่านมาตรวจงาน
พร้อมด้วยคนขับรถ.......
.....นับเป็นรอยจารึกในหัวใจ..ที่ได้รับความเมตตากรุณา
จากพระอริยสงฆ์เจ้าที่ได้มอบให้เราผู้หญิงเล็กๆสามคนที่
ไปแวะเยือนเพื่อได้กราบท่านที่นั่น...

.....กราบนมัสการมาด้วยคารวะอย่างสูง

.....คราวหน้าที่จะไปร่วมงานฉลองเสนาสนะ ร้อยปีครูบาดวงดี
แห่งวัดท่าจำปี สันป่าตอง เชียงใหม่...
...ฉันก็หมายมั่นไว้...ว่าจะได้ไปกราบพระอริยสงฆ์เจ้า
ผู้มีบารมีสูงแห่งอนาลโย ...อีกครั้ง..

เป็นสัญญาใจ..เพราะความเยือกเย็นที่ได้รับนี้
มหาศาลเกินกว่าจะเก็บความรู้สึกนี้ไว้เพียงผู้เดียว

เมตตาที่ท่านให้เราได้ขี้นไปพร้อมรถท่านนี้
เป็นเมตตาอันมหาศาลที่ทำให้ปลื้มปิติ
ที่ท่านได้ให้เห็น...มหัศจรรย์แห่งพุทธศาสนา
ในภัทรกัปป์...ที่เราอาศัยเกิดอยุ่นี้

สาธุ				
ขอได้รับคำอนุโมทนาบุญจากข้าพเจ้าไว้ ณ บัดนี้				
comments powered by Disqus
 • tiki

  3 มกราคม 2549 15:45 น. - comment id 88682

  ที่มาของบทบันทึก
  
  http://www.pantown.com/board.php?id=11020&name=board8&topic=9&action=view29.gif
 • extreme life

  3 มกราคม 2549 22:59 น. - comment id 88684

  อ่านแล้วนึกถึงผาหินที่ชั้น 7 ของน้ำตกเอรวัณ
  ที่เคยได้ไปตอนรับน้อง ป.โท
  และก็นึกถึงกรุงเก่าที่ได้ไปเมื่อปีใหม่
  เสียดายที่จำชื่อวัดไม่ได้
  แต่ประทับใจที่ได้เห็นโบราณสถาน(วัด)
  เป็นครั้งแรกในชีวิต
  รู้สึกดี
  ติดแม่น้ำ
  ตอนไปดูมีเรือทัวร์ทรงโบราณลอยผ่านสวนกัน 2 ลำพอดี
  อะไรมันจะพอเหมาะพอเจาะขนาดนั้น
  ประทับใจสุดขีด
  อีกใจหนึ่งก็แอบแค้นพม่าที่มาเผา
  แต่ก็ช่างเถิด เรื่องมันนานมาแล้ว
  ตอนไปดูมีทั้งฝรั่งและญี่ปุ่นมากมาย
  แต่ก็ไม่แปลกใจเลยที่เค้าอุตส่าข้ามน้ำข้ามทะเลมาดูกัน
  เพราะไม่ว่าใครที่ได้เห็นเป็นครั้งแรก
  ก็คงจะประทับใจไม่ลืมเลือน 12.gif
 • tiki_4895_unlogged in

  4 มกราคม 2549 11:56 น. - comment id 88693

  คุณ เอ๊กซ์ตรีมไลฟ์คะ
  ......ความอัศจรรย์ในอดีตการ
  แห่งโลกแห่งธรรมชาติ...แห่ง
  สิ่งที่เกินความสามารถมนุษย์จะสร้าง
  อันมีประวัติการณ์ยืนยาวพร้อมด้วย
  การค้นหาอันยากลำบากของชาวบ้าน
  แถบนั้น....ในรัชสมัยนี้ซึ่งเพิ่งพบ
  
  ผู้คนที่โจษจันกันมานานแต่มิเคยได้พานพบ
  ประสบมาก่อน
  
  จึงเป็นความอัศจรรย์บนแผ่นดินไทย
  อีกสิ่งหนึ่งซึ่งเราเองก็มิได้คาดหมายว่า
  การผ่านไปที่นั่น...เพราะงานบุญทางเชียงใหม่
  จะกลายเป็นให้เราได้เป็นส่วนหนึ่งที่ได้เห็น
  ได้ซึมซับสิ่งอัศจรรย์นั้น
  
  ขอบคุณที่แวะค่ะ
 • tiki_4895_unlogged in

  4 มกราคม 2549 13:30 น. - comment id 88696

  ที่พันทิป
  
  http://www.pantip.com/cafe/writer/topic/W3998020/W3998020.html
  
  ที่พลังจิตดอทคอม
  http://www.palungjit.com/board/showthread.php?t=19526&page=1&pp=30
  
  ที่นี่ พันทาวน์
  http://www.pantown.com/board.php?id=11020&name=board8&topic=9&action=view
  
  ที่ไทยโพมดอทคอม
  
  http://www.thaipoem.com/forever/ipage/story6268.html
 • tiki_4895_unlogged in

  4 มกราคม 2549 14:12 น. - comment id 88698

  เคาะระฆังพันทาวน์...บอกบุญตาลปัตร
  ย้ายกระทู้นิดหน่อยค่ะ
  
  http://www.pantown.com/board.php?id=11020&name=board3&topic=31&action=view
  
  ขอบคุณทุกท่านที่มีน้ำใจเยี่ยมชม
  ทิกิ
 • tiki_4895_unlogged in

  6 มกราคม 2549 13:19 น. - comment id 88876

  รายงานเรื่องการนำส่งตาลปัตร
  เพื่อบอกบุญให้ทุกท่านได้ร่วมอนุโมทนา
  ระหว่างวันที่ ๒๖ - ๒๙ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๔๘ ที่ผ่านมา
  ท่านเจ้าอาวาสวัดพระนอน อยุธยา ผู้รับตาลปัตรที่โรงงาน
  ทำเสร็จสิ้นรวม แล้ว ๖๐๐ ด้าม ได้เดินทางจากกรุงเทพฯ
  สู่เชียงใหม่ นำ ตาลปัตร ๖๐๐ ด้ามที่ได้ชำระเงินให้แก่
  ทางโรงงานทำตาลปัตรเรียบร้อย ไป ถวายหลวงปู่ครูบาดวงดี
  หนึ่งรอบแล้วเรียบร้อย
  
  จึงขอกราบเรียนเพื่อนพี่น้องทุกท่านที่ได้ร่วมบริจาคหรือ
  ร่วมอนุโมทนาบุญไว้ ได้ร่วมรับทราบและ อนุโมทนาบุญ
  ร่วมกับ คุณ ชุติญา ยูประพัฒน์ ใบเงิน และ ท่านเจ้าอาวาสวัดพระนอน
  อยุธยา รวมทั้งญาติบุญทุกท่านที่ได้ร่วมบุญให้ตาลปัตร
  ๖๐๐ ด้ามแรก 
  
  
  
  
  ส่งถึงมือ หลวงปู่ครูบาดวงดี ซึ่งท่านจะได้
  แจกแก่ พระภิกษุสงฆ์ที่ท่านจะนิมนต์มาจาก ๑๐๐๐ วัด
  ไปงาน ปอยหลวง ฉลอง อาสนะ
  
  อนึ่ง สิ่งที่หลวงปู่ครูบาดวงดีจะได้แจกในวันนั้น มีถึง ๑๐ สิ่ง
  แต่ที่ข้าพเจ้ามิได้นำมาเขียนที่นี่เพราะข้าพเจ้ามิได้เกี่ยวข้อง
  กับญาติโยมที่บริจาควัตถุปัจจัยดังกล่าวนั้น จึงขอเรียนให้ทราบ
  โดยทั่วถึงกัน 
  
  ส่วนการบัญชีทางด้านคุณ ชุติญา ข้าพเจ้าก็มิได้รับทราบ
  เพียงเป็นผู้รับบริจาคผ่านไปให้เท่านั้น จึงขอกราบเรียนให้ทราบ
  โดยทั่วถึงกัน..ด้วยเหตุที่ผู้บริจาคร่วม ณ เว็บไซต์นี้ อยู่ใน
  ความรับรู้รับทราบของข้าพเจ้าจึงนำมาแถลงให้ทราบได้
  
  จึงขอตั้งจิตอธิษฐาน ขอให้ผลบุญกุศล ผลานิสงค์ที่ท่านทั้งหลาย
  ได้ร่วมบริจาคไว้ เพื่อให้ได้ตาลปัตรครบ ๑๐๐๐ ด้ามในงานเดือน
  กุมภาพันธ์ ที่จะถึงนี้ จงเป็นพลปัจจัยให้ทุกท่าน ประสบผลสำเร็จ
  ในหน้าที่การงาน ในชีวิตส่วนตัว สามารถพลิกผันสถานการณ์ร้าย
  ให้กลายเป็นดีได้ทุกเมื่อ ทำสิ่งใดอย่าได้ติดขัด เสมือนตาลปัตรได้
  ปัตเสนียดจระอันไร ไปจากชีวิตท่าน...
  
  ....ข้าพเจ้าขออนุโมทนาบุญแด่ท่านทั้งหลายให้ผลบุญกุศลของท่าน
  ทั้งหลาย ได้มีส่วนแผ่ไปไม่มีประมาณ ถึงพระคุณ บิดา มารดา
  ครูบาอาจารย์ ญาติสนิทมิตรสหายผู้มีพระคุณทั้งหลายของท่าน
  ยังเทพเทวดาในแสนโกฏิจักรวาลทั้งหลาย ยังพ่อปู่ครูบาทั้งหลาย
  ยังทุกโอปปาติกะทั้งหลายได้รับบุญของท่าน
  ยังเจ้ากรรมนายเวรของท่านทั้งหลาย
  ผู้มีเวรกรรมกันมาแต่อดีตชาติ
  ให้ผู้ต้องทุกข์ได้พ้นทุกข์
  ผู้ที่มีสุขให้สุขยิ่งขึ้น
  มีน้ำใสสะอาดดื่มมีอาหารบริโภคสมบูรณ์ มีที่อยุ่อาศัยที่ถูกใจ
  มีเสื้อผ้าเครื่องนุ่มห่มเครื่องใช้ไม้สอยครบทุกอย่าง ให้มีดวงจิต
  แจ่มใส สะอาด ปราศจากโรคภัย
  ทั้งพาต้นให้พ้นจากทุกข์ภัย ด้วยการทั้งหมดทั้งสิ้นเทอญ
  
  
  ขอได้รับคำอนุโมทนาของข้าพเจ้าด้วยความขอบคุณยิ่ง
  
  อานิสงค์บุญดังกล่าวได้ทำให้ข้าพเจ้าทั้งหลาย
  มีความร่มเย็นเป็นสุขด้วยบารมีแห่งพุทธธรรมโดยแท้
  เราทั้งหลายชาติหนึ่งได้เกิดมาใต้เบื้องบาทพระราชวงศ์จักรี
  อันทรงธรรมยิ่ง ทำให้เราได้มีกินมีใช้มีโอกาสได้ร่วมทำบุญ
  ในพระพุทธศาสนา
  
  ตายไปไม่เสียชาติเกิดที่ได้เกิดมาใต้ร่มบุญร่วมกัน
  
  ขอกราบขอบพระคุณ แทน คุณ ชุติญา ตลอดจน ท่านเจ้าอาวาส
  วัดพระนอนอยุธยา ที่ได้ร่วมแรงแข็งกันเป็นแรงใจให้ใกล้สำเร็จลุล่วง
  สมดังหมายทุกประการ
  
  ทิกิ
 • tiki

  7 มกราคม 2549 19:31 น. - comment id 88895

  ชุดตาลปัตร
  06 ,มกราคม พ.ศ.2549 มีผู้ร่วมบริจาค
  ตาลปัตรดังนี้
  1.คุณ อุบลทิพย์ ถิ่นเกิด ร่วม บริจาค ตาลปัตร จำนวน 1 ด้าม
  2. คุณ แม่ส้มลิ้ม ถิ่นเกิด ร่วม บริจาค ตาลปัตร จำนวน 1 ด้าม 
  
  รวมยอดบริจาคค่าตาลปัตรที่ได้รับมาเพิ่มอีก 1000 . บาท
  ขออนุโมทนาค่ะ
  
  07,มกราคม พ.ศ.2549
  มีแจ้งยอดบริจาคตาลปัตรเพิ่มมาดังนี้ค่ะ
  Jdin_buddhism 
  สมาชิกพลังจิต  1 ตาลปัตร 500.- 
  
  รวมยอดใหม่ 1500 .- บาทยังไม่ได้นำส่งนะคะ
  บันทึก 07 มกราคม 2549 ค่ะ29.gif
 • tiki

  7 มกราคม 2549 19:23 น. - comment id 88898

  รายนามผู้ร่วมเป็นเจ้าภาพพิมพ์หนังสือ
  วันที่ 06 ม.ค. 49 
  1..พระครูธรรมธรสัมฤทธิ์สมิทธิโก ..วัดชนะสงคราม... 300. -(2 เล่ม)
  2.คุณ..วารี เอื้อจรมานี .มหาชัย...สมุทรสาคร . 100. -(1 เล่ม)
  3. คุณ อุบลทิพย์ ถิ่นเกิด..ลาดพร้าว กรุงเทพฯ 450.-(3 เล่ม)
  4. คุณแม่ ส้มลิ้ม ถิ่นเกิด...ลาดพร้าว กรุงเทพฯ 450.-( 3 เล่ม)
  5.คุณ ฉันทนา-พุทธิ์ทรง พันธุ์คงชื่น นนทบุรี 900.-(6 เล่ม)
  วันที่ 07 มกราคม 2549 
  6. คุณ วัลลภา ผลดี เชียงราย 1,000 .-บาท (7 เล่ม)
  7. คุณ อุณพุทธิ์ พันธุ์คงชื่น นนทบุรี 150.- (1 เล่ม)
  8. คุณ สิริกร สุทธิกานต์ กรุงเทพฯ 300.-(2 เล่ม)
  รวมยอดบริจาค 3,650.-บาท...รวม 25 เล่ม
  ขอได้รับอนุโมทนาบุญ
   
  
  จึงขอตั้งจิตอธิษฐาน ขอให้ผลบุญกุศล ผลานิสงค์ที่ท่านทั้งหลาย
  ได้ร่วมบริจาคไว้ เพื่อให้ได้หนังสือครบ ๑๐๐๐ เล่มในงานเดือน
  กุมภาพันธ์ ที่จะถึงนี้ จงเป็นพลปัจจัยให้ทุกท่าน ประสบผลสำเร็จ
  ในหน้าที่การงาน ในชีวิตส่วนตัว สามารถพลิกผันสถานการณ์ร้าย
  ให้กลายเป็นดีได้ทุกเมื่อ ทำสิ่งใดอย่าได้ติดขัด
  ....ข้าพเจ้าขออนุโมทนาบุญแด่ท่านทั้งหลายให้ผลบุญกุศลของท่าน
  ทั้งหลาย ได้มีส่วนแผ่ไปไม่มีประมาณ ถึงพระคุณ บิดา มารดา
  ครูบาอาจารย์ ญาติสนิทมิตรสหายผู้มีพระคุณทั้งหลายของท่าน
  ยังเทพเทวดาในแสนโกฏิจักรวาลทั้งหลาย ยังพ่อปู่ครูบาทั้งหลาย
  ยังทุกโอปปาติกะทั้งหลายได้รับบุญของท่าน
  ยังเจ้ากรรมนายเวรของท่านทั้งหลาย
  ผู้มีเวรกรรมกันมาแต่อดีตชาติ
  ให้ผู้ต้องทุกข์ได้พ้นทุกข์
  ผู้ที่มีสุขให้สุขยิ่งขึ้น
  มีน้ำใสสะอาดดื่มมีอาหารบริโภคสมบูรณ์ มีที่อยุ่อาศัยที่ถูกใจ
  มีเสื้อผ้าเครื่องนุ่มห่มเครื่องใช้ไม้สอยครบทุกอย่าง ให้มีดวงจิต
  แจ่มใส สะอาด ปราศจากโรคภัย
  ทั้งพาตนให้พ้นจากทุกข์ภัย ด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเทอญ
  
  ขอได้รับคำอนุโมทนาของข้าพเจ้าด้วยความขอบคุณยิ่ง
  อานิสงค์บุญดังกล่าวได้ทำให้ข้าพเจ้าทั้งหลาย
  มีความร่มเย็นเป็นสุขด้วยบารมีแห่งพุทธธรรมโดยแท้
  เราทั้งหลายชาติหนึ่งได้เกิดมาใต้เบื้องบาทพระราชวงศ์จักรี
  อันทรงธรรมยิ่ง ทำให้เราได้มีกินมีใช้มีโอกาสได้ร่วมทำบุญ
  ในพระพุทธศาสนา
  ตายไปไม่เสียชาติเกิดที่ได้เกิดมาใต้ร่มบุญร่วมกัน
  ขอกราบขอบพระคุณทุก ท่าน ที่ได้ร่วมแรงแข็งขันเป็นแรงใจ
  ให้ใกล้สำเร็จลุล่วงสมดังหมายทุกประการ
 • tiki

  8 มกราคม 2549 23:16 น. - comment id 88923

  http://www.pantown.com/board.php?id=11020&name=board3&topic=31&action=view
  
  วันนี้ โทรศัพท์ ไปบอกเพื่อนท่านหนึ่งเรื่องบุญร่วมกันพิมพ์หนังสือ
  เธอสั่งสอนอบรมว่าเรียน พระไตรปิฎกอยู่ สิ่งที่เพื่อนและเราทำกัน
  อยู่นี้ไม่มีประโยชน์โภชน์ผลในทางพุทธศาสนาอย่างถูกทาง
  
  จึงเรียนไปด้วยข้อมูลทุกอย่างที่ได้เขียนไว้
  
  อนึ่ง...การที่เราจะตัดสินใครเขาดีไม่ดี กับการที่เขาทำบุญอะไรกับใคร
  มิใช่เรื่องที่ควรจะกระทำ
  หากเราคิดว่า เขาทำดีแล้ว ดีกว่าไม่ทำอะไรเลย
  กั้นนิวรณ์ตัวเราจากการติเตียนผู้อื่น
  ใช้เมตตา พิจารณา อนุโมทนาบุญให้เขา
  ชาวพุทธก็มีพลังใจในการบริจาคทาน รักษาศีล ประพฤติธรรม
  
  
  ลองคิดง่ายๆ ข้าพเจ้าเคยไปโบสถ์คริสต์ชน
  เขาให้รักษาสัจจะ ร้อยชักสิบ สิบเปอร์เซ็นต์ของเงินที่ได้
  ถวายให้พระเจ้าเขา
  แล้วทำไม ผู้คนจะมาคิดปิดกั้นมิให้ชาวพุทธ บริจาคทาน
  
  ทานนั้น จะบริจาคด้วยเงินทอง ทรัพย์สิน หรือ แรงกายอย่างใดก็ได้
  ส่วนทานจะเป็นยอดปัญญาหรือไม่ ก็อยู่ที่ผุ้บริจาค ก่อนทำ
  ระหว่างทำ ได้อธิษฐานดี เช่น เพื่อเป็นการบริจาคสละออกลดกิเลส
  ในตน หรือ เพื่อ ขอเป็นปัจจัยให้ถึงนิพพานในเร็วไวชาติ 
  หรือ จะอธิษฐานทางโลกให้ร่ำให้รวยก็เป็นเรื่องส่วนบุคคลของจิตท่าน 
  แต่ละท่านอันได้ฝึกสติ ฝึกการบริจาคทานมา
  
  เมื่อเช้า ตอนตื่นนอนอาบน้ำแต่งตัวแล้ว
  ข้าพเจ้าก็เขียนบันทึกลงหน้ากระดาษเรื่องการบริจาคด้วยปัญญานี้เช่นกัน
  
  การที่จะ วิพากย์วิจารณ์ เพื่อนของข้าพเจ้า หรือ ตัวข้าพเจ้าไปอย่างใดก็เรื่อง
  ของเขา ของเธอ
  แต่สำหรับข้าพเจ้า คิดว่า การที่เพื่อนข้าพเจ้า ได้เข้าไปช่วยหลวงปู่ ท่าน
  ทำกิจของสงฆ์ ในการที่ท่านดำริจะแจกทาน ๙ อย่างในงานฉลองเสนาสนะ
  (ปอยหลวง) ของท่าน ก็ไม่ได้เสียหายอันใด
  ใครมีเงินเหลือใช้ไม่ลำบาก ก็เข้าช่วยเธอให้สำเร็จกิจไป
  มิเห็นว่าจะ เป็นการผิดอะไรตรงไหน
  
  หาก ทุกคนจะมัวแต่ไปพะวงหาทานอันเปี่ยมไปด้วยปัญญาบารมี
  หรือ มัวแต่คิดว่า เงินของเราจะได้ประโยชน์ที่สุดกับนอกวัดอย่าง
  นั้น ก็ไม่จำเป็นต้องทำ แต่ก็ไม่สมควรไปว่าผู้กระทำที่เขามี
  ศรัทธา มีน้ำใจ ไม่จำเป็นต้องไปกล่าวว่าเขาไร้ปัญญาในการ
  บริจาคทาน
  
  มิฉะนั้น ศาสนาจะตั้งอยู่ได้อย่างไร
  หากมีแต่คนคอยว่ากล่าวบุคคลที่เขาบริจาคทาน
  ข้าพเจ้า อาจจะอึดอัดบ้างที่ถูกกล่าวหาว่า มาเสริมส่งให้เพื่อน
  ทำบุญอย่างไร้ปัญญา 
  นึกเวทนา คนถูกกล่าวหา อย่างน่าสมเพช
  
  จึงอธิษฐานจิต ขอให้คุณ ชุติญา ยูประพัฒน์ ใบเงิน พร้อมทั้งญาติโยม
  ที่พร้อมเพื่อการบุญนี้ ได้ร่วมกันทำสำเร็จลุล่วงไป
  
  ส่วนข้าพเจ้า ด้วยความเหนื่อยเพลียที่ต้องตอบคำถามซ้ำซาก
  วันนี้เลยไม่ค่อยได้พิมพ์ต้นฉบับ หนังสือที่ว่าจะพิมพ์
  เพราะห่วงกังวลเรื่องงานอาชีพของตนพรุ่งนี้ยังไม่เสร็จด้วย
  แต่กระนั้น ข้าพเจ้า เอง ก็มั่นใจว่า
  งานพิมพ์หนังสือเพื่อหลวงปู่ดวงดี ของข้าพเจ้าจะสำเร็จลุล่วงด้วยดี
  
  
  ขณะนี้ ก็กำลังพิจารณาเส้นทาง สายเหนือที่จะไปในช่วงเดือนกุมภาพันธ์
  ว่าจะไปเมื่อไรแน่ จะไปทางใด ไปด้วยพาหนะอะไรที่จะปลอดภัย
  และเย็นใจ ไม่ร้อนใจ มีโอกาสเยี่ยมเยือนหลายจังหวัด โดยเฉพาะ ลำปาง
  พะเยา เชียงราย ด้วย...
  
  ใครจะมา ว่ากล่าวข้าพเจ้า เที่ยววิ่งแร่ไปหาพระอาจารย์องค์โน้นองค์นี้
  อะไรก็เรื่องของเขา 
  นี่ญาติทางเชียงราย ก็กำลังจะส่งเรื่องบุญ สร้างเจดีย์พระธาตุ
  มาให้ข้าพเจ้าร่วมบอกบุญ
  
  ข้าพเจ้ายิ่ง เจริญในเมตตาธรรมใคร่จะบอกญาติธรรมทั้งหลาย
  มากยิ่งขึ้นไปอีก...
  
  สิ่งหนึ่งที่ข้าพเจ้ากำหนดไว้ในใจเสมอคือ
  
  เมื่อศรัทธาจะทำ จงทำ..อย่างไม่เดือดร้อนใคร
  เมื่อทำแล้ว สบายใจ จงทำ
  เมื่อทำแล้ว รำลึกบุญ ก็อิ่มเอิบ ปิติใจ ที่ได้ทำ
  
  เพราะหลวงพ่อเสือที่ข้าพเจ้าเคารพรัก ท่านเคยเทศน์
  สอนไว้ให้จำ เสมอว่า
  
  ใครพบ ใครพ้น ใครทำ ใครได้
  
  ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงยึด ทำดีไว้อย่างเดียว
  ที่จะไปพูดร้ายให้เขาไม่สบายใจ อย่าไปทำเลย
  อย่าไปคิดไม่ดี พูดไม่ดี ทำไม่ดีเลย
  คิดดี พูดดี ทำดี
  แล้วทุกอย่างก็จะดีไปเอง
  ก็กราบทุกท่านไว้อีกรอบด้วยความชื่นชมโสมนัส
  ในบุญกิริยาวัตถุสิบ ที่ท่านทั้งหลายได้ร่วมกระทำมา
  
  กราบขอบพระคุณทุกท่านที่ได้เข้ามาร่วมอนุโมทนาบุญด้วยค่ะ
  http://www.palungjit.com/board/showthread.php?p=175112#post175112
  tiki

thaipoem ที่สุดกลอนดีๆ

thaipoem บ้านกลอนไทยที่ที่สร้างแรงบันดาลใจของทุกๆคน เป็นเพื่อนเมื่อยามเหงา คอยปลอบใจเมื่อยามร้องไห้ ที่ที่อยากให้ทุกๆคนรู้ว่าสิ่งดีๆเกิดขึ้นได้ทุกวัน

>