ทันการบุญ...ดวงดี

tiki

บางครั้งเราอยากจะทำงานให้เร็วที่สุดตามใจ
แต่เพราะภาระหน้าที่ ที่ต้องทำอย่างอื่น เร่งรีบให้ทันเวลาก่อน
งานบางอย่างที่รอได้ ก็ผลัดผ่อนไปก่อนเป็นเช่นนี้
........แต่ ในที่สุด หนังสือ หลวงปู่ดวงดี "ครบ ๑๐๐ ปี ครูบาดวงดี "
ก็พิมพ์ใหม่เป็นรอบที่สอง ด้วยจำนวนเพียง ๑๐๐๐ เล่ม พร้อมทั้ง
ติดรูปสีใหม่ โดยกรุณาจากอีกโรงพิมพ์ที่ นำ ฟิล์มสี่สี ของหลวงปู่
ไปเสียบๆไว้ ท้ายปกหนังสือลูกค้าอื่น จึง มีภาพสีบนกระดาษบาง
หน่อย แปะติด ที่หน้า ๖ ของ หนังสือ ไปได้
.......และ เช่นเดียวกับ เล่มพิมพ์ครั้งที่ ๑ ได้ จัดปกพลาสติคใส่ไป
ให้เรียบร้อย พร้อมทั้ง เสียบ รูปขนาดพกกระเป๋าของหลวงปู่ไปให้
ด้วย ทางโรงพิมพ์ ได้ ใช้ บริการของ นิ่มซี่เส็ง ขนส่งไปทางเหนือ
ด้วยความ ใจหาย ใจคว่ำ เกรงว่า การประท้วงจะลุกลามทำให้ ไป
สั่งงานโรงพิมพ์ ไม่สะดวก 
.................แต่แรก พิมพ์แก้ไข ต้นฉบับ มาเรื่อยๆ และ จัดหน้าใหม่
ให้เท่าเดิม บ้าง ให้ เล็กลงครึ่งหนึ่งอีกบ้าง แต่ เมื่อทบทวน ค่าทำ
ฟิล์ม ทำเพลทใหม่ จึง เปลี่ยนใจ แก้ไข เพียง เพิ่มรายชื่อผู้ร่วมบริจาค
ลงไปท้ายเล่ม สองหน้าเท่านั้น
..............และ ได้ทำการจัดการ แบ่งปันทุนพิมพ์ ดังที่ได้กราบเรียน
ทุกท่านไว้เมื่อเดือนก่อน ว่า ควรจะ แบ่งปัน บุญกุศลเฉลี่ยกระจายไป
ยังกองทุนธรรมอื่นที่สมควรเพื่อการเกื้อหนุน บ้าง
.........ดังนั้น...
.............หนังสือ ๑๐๐ ปี ครูบาดวงดี ๑๐๐๐ เล่ม รอบที่สอง จึง ได้เดิน
ทางไปสู่วัด โดยการเกื้อกูลของ ญาติสนิท มิตรสหายทั้งหลาย
จึงขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี้ 
ด้วย วันเกิด หลวงปู่ ครูบาดวงดี ครบ ๑๐๐ ปี 
ในวันที่ ๙ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๔๙ 
นี้ หนังสือ สำหรับแจกญาติโยม อาจน้อยเกินไป เพราะ วิ่งหางบเพิ่มมาได้เท่านั้น
จะให้เทียบกรมกองที่กำลัง พิมพ์ รูปสี่สี อาบมันแผ่นใหญ่ของหลวงปู่ ไว้แจกกัน
เป็นหมื่นใบ ก็ไม่อาจเทียบได้ แต่กระนั้น ก็หวังว่า หนังสือ ที่ได้ส่งขึ้นไป นี้ 
จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อวงการศาสนาของไทย และ มีประโยชน์ ต่อ
 ประวัติศาสตร์พุทธศาสนาล้านนาด้วยเช่นกัน 
..............จึงขออานิสงส์ พลานิสงส์ของทุกท่านที่ร่วมบริจาคปัจจัย และ ความ
ร่วมมืออันพร้อมเพรียง จงเป็น ปัจจัยอันสว่างไสวแด่ท่านทุกคน ให้ กุศลกรรม
แผ่ขยาย ดับความทุกข์ร้อนใดใดให้หมดสิ้นไป ด้วยอำนาจบารมี ของ 
พระรัตนไตร
............คนเราจะอยู่นานสักแค่ไหนกัน?
แต่หลวงปู่ ดวงดี ท่านอยู่มาถึง ๑๐๐ ปี เป็นคุณูปการต่อแผ่นดินและ 
พุทธศาสนาล้านนา
จึงขอ ถวายพรชัยให้ท่านเป็นสุขสวัสดี เป็นที่พึ่งของลูกหลานไทย และ
 เทศ ทั่วหน้ากัน
ด้วยคารวะทุกท่าน
ทิกิ_tiki
บันทึกวันที่ ๕ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๔๙
ที่มาบทประพันธ์
http://www.pantown.com/board.php?id=11020&name=board3&topic=48&action=view				
จบจากหนังสือหลวงปู่ครูบาดวงดีรอบสองไปแล้ว

ก็มาถึง คู่มือปฏิบัติวิปัสนากัมมัฏฐานเล่มล่าสุด
ซึ่งกำลังอยู่ระหว่างรอขึ้นแท่น


วันนี้ ฉันก็โล่งอกที่ ต้นฉบับที่พิมพ์แล้วพืมพ์อีก แก้แล้ว
แก้อีก (ก็ยังเจอที่ผิดอีกจนได้อยู่ดี) ได้มีโอกาสลงเครื่อง
คอมพ์เพื่อการจัดหน้าโรงพิมพ์ เพื่อจะ จัดทำอาร์ตเวิร์ค 
ทำ ฟิล์ม ทำเพลท กันต่อไป

........ตอนบ่ายน้องที่โรงพิมพ์ บอกว่า พี่ง่วงก็นอนได้นะ
ฉันจึงนอนไปบนพื้นแคบๆเล็กๆนั้น เพื่อจะลุกมาดูการจัด
หน้าหนังสือ 160 หน้า ซึ่งกำลังทำอยู่ตรงหน้า

.....ยอมรับว่า เป็นหนังสือที่มีคุณค่ามีประโยชน์อย่างยิ่ง
ถึงแม้ว่า ผู้อ่าน อาจจะต้องปีนกระไดอ่านอยู่บ่อยๆ 
โชคดีที่ได้ ตรวจปรู๊ฟ พิสูจน์อักษร แล้วเล่า
สองสามสี่เที่ยว ยังจะต้องตรวจต่อแม้จะจัดหน้าแล้ว
ก็ตาม
...........
.......เพราะในระหว่างตรวจ บางทีในระหว่างการรอ
การพิมพ์หน้าใหม่ ในร้านรับจ้างพิมพ์งานซึ่งเสียงดัง
จ้อกแจ้ก ..เสียงของฉันที่พยายามจะอ่านทวนข้อความ
ค่อยๆนั้น...เพื่อเทียบระหว่างบันทัด ได้ทำให้ เกิดสมาธิ
ท่ามกลางความวุ่นวายสับสนระหว่างวัน

............กลางวันอันร้อนระอุของเมษา
....ในเวลาที่การเมืองกำลังถึงขีด...ใกล้ปะทุเป็นเพลิง

...เสียงธรรมะที่อ่านเทียบแล้วเทียบอีก
ฝ่าเข้าไปในดวงใจ ฝ่าไปทางหู โสตประสาทของฉัน
เข้าไปก้องกังวานให้ซึมความหมายเข้าไปทีละนิด


...............ขอบคุณวันเวลาที่คัดเลือกหนังสือดีดีมาให้
จัดการพิมพ์ให้...........
........ขอบคุณพระเจ้าที่ยังประคองชีวิตไว้ทางบุญ 
ทางกุศล...
........ดังนั้น..เมื่อได้เห็น 103 หน้า จาก 160 หน้า
ปรากฏขึ้นในสายตาวันนี้...ความปลื้มปิติ ก็ค่อยๆแผ่
กระจายออกไป...ทัน ทัน การอีกอย่างหนึ่ง..

.......พระทองฯท่านจะพิมพ์แจกญาติโยมที่ปราถนาเจตนา
จะไปปฎิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน...ฉันบอกตัวเองทุกขณะ
ทำให้ดีที่สุด...เพื่อจุดสูงสุดของชีวิตมนุษยชาติ

......อีกเล่มแห่งความสงบใจ..อีกเล่มแห่งปัญญา				
อายุเท่าไหร่แล้วเรา
ฉันถามตัวเองทุกเช้าที่ตื่นขึ้นมา
ถามตัวเองว่า ถ้าโยนทรัพย์สมบัติที่หวงกันไว้
แย่งชิงหากันมาไว้..เราเกิดตายลงวันนี้
แล้วใครจะมาเอาไป..
.........แล้วมันจะมีความหมายอะไร 
หมดหน้าตักเมื่อเราตาย หอบเอาไปไม่ได้

......ในปรโลก..
เหลือเวลาน้อยนิดแล้วนะ
เวลาน้อยนิดนี้เราจะทำอะไรให้มีคุณประโยชน์แก่โลกบ้าง

......เมื่อวาน วันก่อน
อ่านหนังสือ ชีวิตนี้น้อยนัก ของสมเด็จพระสัมฆราช
ซึ่งคุณ มหาหิน นำไปลงไว้ที่กระทู้พุทธศาสนาใน
เว็บพลังจิตดอทคอม

........ฉันค้อปี้รูปนั้นไว้ นำมาต่อกัน...
มันมีความหมายแก่จิตวิญญาณมนุษย์เช่นกัน


.....ชีวิตมนุษย์นี้น้อยนัก				
โลกเรากลม มีองศาเกินกว่า 360 องศาแน่นอนที่จะให้ดูได้ทุกซอกมุม
โลก คงต้องขึ้นดาวเทียมเดินทางรอบโลกทั้งระนาบขวาง ระนาบตั้ง

บทประพันธ์ และ กลอน ต่างๆ ของข้าพเจ้าก็เช่นกัน ก็แจกแจงกัน
ไปตามวาระวิถีที่ว่างพอจะมา แสดงความคิดเห็น อันไม่ได้เอาเป็น
เอาตายกับอะไร....ทั้งสิ้น


........เพียงหนึ่งเสียงแห่งคนที่มีอายุพอสมควร ได้เห็นโลกมาอาจสัก
เสี้ยวองศาของแง่มุมเรขาคณิต แต่ก็ยังพอมีแก่ใจเขียนฝากไว้
บนดิจิตอลไซเบอร์กวีประพันธ์...

........ท่านอาจจะคลิกไปที่โน่นที่นี่ เห็นทั้งปรัชญา เห็นทั้งบทกวี
เห็นทั้งงานประพันธ์ เห็นทั้งความเรียง

แต่ทั้งนั้น ก็คือ การบันทึกไดอารี ความเป็นไปของข้าพเจ้า พร้อม
ไปกับความเป็นไปของสังคม ในเวลาที่ข้าพเจ้ายังมีลมหายใจอยู่
เท่านั้น


...ขอบคุณที่ให้เกียรติ แวะมาเยี่ยมเยือนค่ะ
http://coolpoem.pantown.com/				
comments powered by Disqus
 • tiki

  9 เมษายน 2549 12:45 น. - comment id 90361

  สำหรับเพื่อนกลอนจ๊าบทุกท่าน ก็เชิญอ่านทั้งบทกลอน ความเรียง
  ได้ทุกกระทู้พันทิป โดยลิงค์ไปจากที่นี่ค่ะ
  
  W4091644 รับกันมามากแล้ว...มาร่วมกันสร้าง [บทกวี> tiki_ทิกิ (13 *** 5 เม.ย. 49 13:48
  http://www.pantip.com/cafe/writer/topic/W4091644/W4091644.html
  
  W4060195 รับกันมามากแล้ว..มาร่วมกัน..ให้ [บทกวี> tiki_ทิกิ (7 *** 5 เม.ย. 49 13:47) 
  http://www.pantip.com/cafe/writer/topic/W4060195/W4060195.html#8
  
  W4026493 สู้...แค่..ตาย [บทกวี> tiki_ทิกิ (13 *** 5 เม.ย. 49 13:37) 
  http://www.pantip.com/cafe/writer/topic/W4026493/W4026493.html
  
  W3998684 ชาติบรรณ...ดีดวง [บทกวี> tiki_ทิกิ (12 *** 15 ม.ค. 49 22:28) 
  http://www.pantip.com/cafe/writer/topic/W3998684/W3998684.html#13
  
  บอกบุญ...ตาลปัตร [บทกวี> tiki_ทิกิ (31 *** 26 ก.พ. 49 12:02) 
  http://www.pantip.com/cafe/writer/topic/W3896491/W3896491.html#32
  
  
  W4112703 คน มัน...ดวงดี [ความเรียง> tiki_ทิกิ (14 *** 19 ก.พ. 49 20:43) 
  http://www.pantip.com/cafe/writer/topic/W4112703/W4112703.html
  
  W3998020 สู่ทิวเหนือ...เพื่องานบุญ [ความเรียง> tiki_ทิกิ (23 *** 9 ก.พ. 49 09:14) 
  http://www.pantip.com/cafe/writer/topic/W3998020/W3998020.html
  
  
  W4047317 สู่ถิ่นเหนือ..2..แม่สรวย..พระนเรศวร [ความเรียง> tiki_ทิกิ (10 *** 9 ก.พ. 49 09:15) 
  http://www.pantip.com/cafe/writer/topic/W4047317/W4047317.html#11
  
  W4090771 .ใครจะไป...รู้??(สู่ถิ่นเหนือ..3) [ความเรียง> tiki_ทิกิ (36 *** 5 เม.ย. 49 13:40) 
  http://www.pantip.com/cafe/writer/topic/W4090771/W4090771.html36.gif57.gif
  tiki

thaipoem ที่สุดกลอนดีๆ

thaipoem บ้านกลอนไทยที่ที่สร้างแรงบันดาลใจของทุกๆคน เป็นเพื่อนเมื่อยามเหงา คอยปลอบใจเมื่อยามร้องไห้ ที่ที่อยากให้ทุกๆคนรู้ว่าสิ่งดีๆเกิดขึ้นได้ทุกวัน

>