ตราสัญลักษณ์ ฉลองสิริราชย์สมบัติครบ ๖๐ ปี

tiki

ตราสัญลักษณ์ ฉลองสิริราชย์สมบัติครบ ๖๐ ปี
ขอคัดนำบทความเรื่องนี้จากหนังสือ ๙๕ ปีแห่งการ สถาปนากรมศิลปากร มาให้ได้อ่านกันในวาระ ๙ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๔๙ 
ตราสัญลักษณ์ ฉลองสิริราชย์สมบัติครบ ๖๐ ปี
  บทความนี้ เป็นส่วนหนึ่งในหน้า ของเรื่อง เอกอัครราชูปถัมภกศิลปะ
และ สถาปัตยกรรมไทย หัวเรื่อง พระอัจฉริยภาพในงานศิลปกรรม
หน้า ๑๘๖
.......ตราสัญลักษณ์ ฉลองสิริราชย์สมบัติครบ ๖๐ ปี
  ด้วยพระมหากรุณาธิคุณ ในการทูลเกล้าฯ ถวายแบบเขียนร่าง
ตราสัญลักษณ์ฯ ซึ่งเขียนโดย นาย สมชาย ศุภลักษณ์ อำไพพร 
นายช่าง ศิลปกรรม ๕ 
       ทรงมีพระราชวินิจฉัย และได้ปรับแก้ไขตามแนวพระราชดำริ 
๓ ครั้ง รวมทั้งการ กำหนดสีต่างๆ ประกอบรวมด้วย เครื่อง เบญจราชกกุธภัณฑ์ อันแสดงความเป็นกษัตริย์ ทั้ง ๕ คือ
.....ความหมายของ ..ตราสัญลักษณ์ ฉลองสิริราชย์สมบัติครบ ๖๐ ปี
อักษรพระปรมาภิไธย ภ.ป.ร. สีเหลืองนวลทอง อันเป็นสีประจำวัน
พระบรมราชสมภพ ขลิบรอบตัวอักษรด้วยสีทอง บนพื้นสีน้ำเงิน เจือทอง
อันเป็นสีประจำสถาบันพระมหากษัตริย์				
ตราสัญลักษณ์ ฉลองสิริราชย์สมบัติครบ ๖๐ ปี

  ล้อมด้วยเพชรอันเป็นเอกแห่งรัตนะ หมายว่า เหล่านักปราชญ์ ราชกวีสำคัญ
อีกบรรดาช่างอันมีชื่อ พระยาช้างสำคัญ นางงาม เหล่าทแกล้วทหาร ข้าราชบริพาร
อันยอดฝีมือในการปฏิบัติราชการอย่างสุจริตยิ่ง 
เหล่านี้ เปรียบด้วยเพชรอ้นชื่อว่า รัตนะ แวดล้อมประดับพระเกียรติยศ
แห่งพระมหากษัตริยาธิราชพระองค์นั้น อันเหนือยิ่งกว่าเพชร อันได้ชื่อว่า รัตนะทั้งปวง
คือ พระมหากษัตริย์ ผู้ทรงสถิตเป็นเพชรอันยอดค่ายิ่งในดวงใจราษฎร์ ทรงบำบัดทุกข์
ผดุงสุข เป็นที่พึ่งอันร่มเย็นแก่ปวงพสกนิกร ซึ่งต่างเชื้อชาติศาสนา ในพระราชอาณาจักร
ของพระองค์				
ตราสัญลักษณ์ ฉลองสิริราชย์สมบัติครบ ๖๐ ปี

      อนึ่ง อักษร พระปรมาภิไธย ภ.ป.ร.นี้ ประดิษฐานบนพระที่นั่ง ภัทรบิฐ
ภายใต้พระมหาพิชัยมงกุฎประกอบพระอุนาโลม อันเป็นหนึ่งในเครื่อง
เบญจสิริราชกกุธภัณฑ์				
แวดล้อมด้วยพระแสงขรรค์ชัยศรีและพระแส้ขนหางจามรีทอดสอด
อยู่ในกงพระที่นั่งภัทรบิฐ เบื้องซ้ายแห่งพระมหาพิชัยมงกุฎ 
       มีธารพระกรและพัชนีฝักมะขาม ทอดสอดอยู่เบื้องขวาแห่งกงพระที่นั่ง
ภัทรบิฐ อันประดิษฐานบนฐานเขียง ซึ่งทอดฉลองพระบาทประดิษฐานอยู่				
เหล่านี้รวมเรียกว่า เครื่องเบญจราชกกุธภัณฑ์ ประกอบด้วย
สิ่งอันแสดงความเป็นกษัตริย์ทั้ง ๕คือ 
พระมหาพิชัยมงกุฎ ๑ พระแสงขรรค์ชัยศรี ๑ ธารพระกรหนึ่ง
พัดวาลวิชนีและ พระแส้ ๑ ฉลองพระบาท ๑ 
      หมายถึง  ปีแห่งการเฉลิมฉลอง สิริราชสมบัติ				
ล่างลงมาเป็น แพรแถบสีชมพู ขลิบทอง เขียนอักษรสีทอง ความว่า
.ฉลองสิริราชย์สมบัติครบ ๖๐ ปี พุทธศักราช ๒๕๔๙
ปลายแห่งแพรแถบผูกเป็นภาพกระบี่ เป็นวานรกายขาว มือถือก้านลายซุ้ม อันเป็นกรอบลาย
ของตราสัญลักษณ์ฯ 

พื้นภาพตราสัญลักษณ์ฯ เฉลิมพระเกียรติทั้งหมด สีเขียวปนทอง อันหมายถึง
สีอันเป็นเดชแห่งวันพระบรมราชสมภพ และ ยังหมายถึงสี ของ ความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์
แห่งผืนภูมิประเทศ ที่ทรงปกครองทำนุบำรุงอย่างหนักยิ่ง มาตลอดระยะเวลาที่ทรงครอง
สิริราชสมบัติมา 

ณ บัดนี้ ถึงมหามงคลสมัยที่จะฉลองเฉลิมพระเกียรติในการ .ครองสิริราชย์สมบัติครบ ๖๐ ปี
อันยาวนานที่สุดยิ่งกว่าพระมหากษัตริย์พระองค์ใดในพระราชพงศาวดารในสยามประเทศ				
๏.. ธ ทรงครองใจประชา.๚ะ๛ 
tiki 
๏  คือ บุญ ตา บุญ ใจ ไทย ทั้งชาติ

ธ ครองราชย์ ลุ หกสิบพรรษา

จะหาใดในโลกแหล่งพารา

ทศพิธราชาผู้ทรงธรรม์ ๚

.๏...ยกมือถือไว้ซึ่งเหนือเกล้า

น้อมถวายพระเจ้าพระจอมขวัญ

สุดฟ้าสุดแผ่นดินสุดรำพัน

ซาบซึ้งเกินจำนรรจ์ถ้อยวจี ๚ะ๛.........ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
ผู้ประพันธ์ ในนาม tiki

.๏.. ธ ทรงครองใจประชา.๚ะ๛
เขียนไว้เมื่อ
13 เม.ย. 49 - 02:15
ณ http://www.thaipoem.com/forever/ipage/poem88399.html				
comments powered by Disqus
 • tiki

  11 มิถุนายน 2549 21:56 น. - comment id 91104

  คุณ มาดามมด ขอบคุณที่แวะอ่านนะคะ46.gif
 • มาดามมด

  10 มิถุนายน 2549 13:32 น. - comment id 91110

  12.gif
  ขอบคุณค่ะ ที่ทำให้ทราบถึงความหมาย
 • tiki_unlogged in

  9 มิถุนายน 2549 13:08 น. - comment id 91152

  8 
  
  ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 
  
  ขอบคุณคุณ tiki_ทิกิ ที่นำบทความดีๆ มาให้อ่านนะค่ะ ขอบคุณค่ะ 
  
  จากคุณ : AmeliaM (AmeliaM) *** [ 9 มิ.ย. 49 07:20:08 > 
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  
  9 
  
  ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 
  
  จากคุณ : mrs_ricken *** [ 9 มิ.ย. 49 08:27:54 > 
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
  
  10 
  
  ขอพระองค์ทรงพระเกษมสำราญ 
  
  ขอบคุณคุณทิกิค่ะที่นำสิ่งดี ๆ มาให้...
  
  (อ่านทีไร ก็ปลื้มปิติทุกที ... ดีใจที่ได้เกิดเป็นคนไทย) 
  
  :) 
  
  จากคุณ : สัมผัสรักในใจเรา *** [ 9 มิ.ย. 49 12:05:38 > 
  
  ที่มา http://www.pantip.com/cafe/writer/topic/W4441364/W4441364.html
  tiki

thaipoem ที่สุดกลอนดีๆ

thaipoem บ้านกลอนไทยที่ที่สร้างแรงบันดาลใจของทุกๆคน เป็นเพื่อนเมื่อยามเหงา คอยปลอบใจเมื่อยามร้องไห้ ที่ที่อยากให้ทุกๆคนรู้ว่าสิ่งดีๆเกิดขึ้นได้ทุกวัน

>