8 กันยายน 2556 12:16 น.

ไม่ยอม

Soidow

  จะกี่..โศก กี่..เศร้า กี่..เหงาผ่าน
กี่..วันวาน กี่..หวานขม อารมณ์ไหว
กี่..ซานซม ทุกข์ตรม ถาโถมใจ
กี่..ผิดหวัง กี่..คว้าไขว่ มีน้ำตา
  กี่..หยัดยืน ขืนสู้ อุปสรรค
กี่..เจ็บหนัก ขอเพียงพัก ได้รักษา
กี่..หมดแรง แทบม้วยดิน สิ้นชีวา
ขอกัดฟัน สู้ยิบตา ไม่ยอม..ปราชัย
4 กันยายน 2556 17:00 น.

อีกกี่ราตรีทุกข์

Soidow

  หยาดน้ำค้าง พร่างพรม ลมพลิ้วไหว
หรีดเรไร ร้องระงม ข่มพฤกษา
เมฆขับเคลื่อน เลื่อนบัง ดวงจันทรา
อีกดารา ให้มืดดับ ลับราตรีกาล
  ลมเรื่อยเรื่อย เอื่อยเอื่อยฉิว ต้องผิวเนื้อ
ให้เครือสั่น พรั่นไหว ไหล่สะท้าน
ให้เหน็บหนาว ร้าวลึก ในรอยราญ
ในดวงมาลย์ ชาเย็น ขืนเข็ญใจ
  หยาดน้ำตา พร่างพรม ลมพลิ้วไหว
ร้าวทรวงใน อกระทม ตรมหมองไหม้
เสียงหรีดหริ่ง ร้องระงม ข่มพฤกไพร
ใบไม้ไหว เอนโยก เคล้าโศกตรม
  กี่..ธิวา หมื่นราตรี ไร้แสงส่อง
ฤทัยต้อง จมทุกข์ ที่รุกห่ม
กี่..เหน็บหนาว ร้าวรอน ซ่อนซานซม
กี่..ขื่นขม พบแสงทอง สาดส่องใจ
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟSoidow
Lovings  Soidow เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟSoidow
Lovings  Soidow เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟSoidow
Lovings  Soidow เลิฟ 0 คน
  Soidow
ไม่มีข้อความส่งถึงSoidow
>