16 สิงหาคม 2557 23:40 น.

โง่ไปเอง

Chanya

เราสิโง่ อุปทาน ในขันธ์ห้า
เราสิบ้า ในสิ่งลวง ที่ห่วงหวง
เราสิหลง กับโมหะ แสนจะกลวง
ของลวงลวง ชอบยึด ไว้กับใจ. 
				
11 สิงหาคม 2557 23:19 น.

อะไรเที่ยง

Chanya

เมื่อมาคิด คิดไป ใจไม่หวั่น
แม้สุขสันต์ พลันสดับ เพราะไม่เที่ยง
แม้โชคดี มีผู้คน คอยข้างเคียง
คอยสำเนียง เรียงร้อย เป็นกลอยใจ

สิ่งใดใด ในโลก ที่เป็นสุข
เมื่อมีทุกข์ รุกมา อย่าคาดหมาย
เพียงเฝ้าดู สุขทุกข์นั้น ที่กล้ำกราย
จิตสบาย ไม่หมายมั่น กับสิ่งใด

ใครที่ไหน จะดีเลิศ ประเสริฐสุด
โลกจะรุด ไปข้างหน้า แม้เพียงไหน
หาเวลา เพียรรู้ ดูหทัย
และยาใจ คงต้องปลีก วิเวกแล้ว..
				
11 สิงหาคม 2557 22:42 น.

ธรรมะที่กลางใจ

Chanya

คนมีธรรม นำใจ ใฝ่สงบ
ย่อมได้พบ สุขแท้ ไม่แปรผัน
ขอเพียงแต่ อย่าทดท้อ จงยึดมั่น
สุขแท้นั้น จะคงอยู่ ที่กลางใจ.
				
11 สิงหาคม 2557 22:40 น.

เส้นทางที่วาดหวัง

Chanya

เส้นทาง ยังยาวไกล 
วาดหวังไว้ คงไปถึง
อย่ามัว แต่คำนึง 
ขอเพียงถึง ซึ่งความเพียร

จะได้พบ กับความงาม 
เช่นสรรสร้าง ศาลาสวย
ได้เสพสิ่ง ที่อำนวย 
และร่ำรวย กับสุขจริง.
				
11 สิงหาคม 2557 22:39 น.

โลก โลก

Chanya

โลกสว่าง หรือมืดมิด ก็คือโลก
จะเศร้าโศก หรือสุขเหลือ ใจคอยผัน
โลกคือโลก มันก็อยู่ เป็นอย่างนั้น
จิตไม่ก่อ เกี่ยวมัน นั่นแหละดี.
				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟChanya
Lovings  Chanya เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟChanya
Lovings  Chanya เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟChanya
Lovings  Chanya เลิฟ 0 คน
  Chanya
ไม่มีข้อความส่งถึงChanya