29 เมษายน 2556 16:51 น.

ดาว

EthanHank

เด็ดดวงดาว ดวงโดด ด่ำดอมดม
ดุจแดนดิน แดดีดดิ้น ดาษดื่น
ดับดวงดาว ดาวดับ ดุจแดนดิบ
ด้วยดวงเดือน ดับดิ้น ดินแดนดาว
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟEthanHank
Lovings  EthanHank เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟEthanHank
Lovings  EthanHank เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟEthanHank
Lovings  EthanHank เลิฟ 1 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงEthanHank
>