19 มกราคม 2554 21:08 น.

เพียงมีเพียง...

มวลภมร

1253540353nco12251.jpgo เพียงมีเธอ คนนี้ ที่เคียงใกล้
เธอมีเพียง หัวใจ ที่ห่วงหา
มีเพียงเธอ แสนสุข ทุกเวลา
เธอมีเพียง เมตตา หัวใจกัน

o เพียงมีเธอ เท่านั้นฉันพ้นทุกข์
เธอมีเพียง เพิ่มสุข ให้ใจฉัน
เพียงมีเธอ คนที่ รู้ใจกัน
เธอมีเพียง แค่นั้น คือหัวใจ 

o เพียงมีเธอ เท่านั้น ฝันเริ่มต่อ
เธอมีเพียง แสงทอ สว่างใส
เพียงมีเธอ เพิ่มสร้าง พลังใจ
เธอมีเพียง ห่วงใย ให้แก่กัน

o เพียงมีเธอ อุปสรรค ยากจักขวาง
เธอมีเพียง ทุกอย่าง ที่ให้ฉัน
เพียงมีเธอ ชีวิตมี ความสำคัญ
เธอมีเพียง เท่านั้น สร้างฝันเติม

o เพียงมีเธอ คนนี้ ที่อยู่ใกล้ 
เธอมีเพียง รักให้ สร้างใจเพิ่ม
เพียงมีเธอ ชีวิตนี้ ดีกว่าเดิม
เธอมีเพียง ส่วนเติม เต็มหัวใจ..

19 Jan. 2011				
Calendar
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟมวลภมร
Lovings  มวลภมร เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  5 คน เลิฟมวลภมร
Lovings  มวลภมร เลิฟ 1 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงมวลภมร
>