22 กุมภาพันธ์ 2554 16:10 น.

กลอนหวานปีที่ 2

มวลภมร

19324-%E0%B8%82%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%0ร้อยอารมณ์ บ่มอักษร เป็นกลอนหวาน
คืนวันผ่าน เนิ่นนาน มิจางหาย
คำว่ารัก ยังว่ารัก ไม่กลับกลาย
มิเสื่อมคลาย หายห่าง อย่างเวลา

0ความรักที่ พี่มี ไม่แปรผัน 
ยังรักกัน เพียงเธอ ละเมอหา
แม้ความหวาน อ่อนหวานบ้าง อย่างเป็นมา
ขอสัญญา ว่ารัก จักไม่คลาย

0ครบหนึ่งปี กลอนหวาน ฉันบทแรก
ไม่ได้แจก หวานถี่ ให้คนไหน
หวานเพียงเธอ มาครบปี ไม่เปลี่ยนใจ
คงจำได้ ความคิดถึง ที่เดินทาง

0ความคิดถึง เดินทาง ครบปีแล้ว
ยังแน่แน่ว เส้นเดิม ไม่เริ่มห่าง
แม้ต้องเดิน มาเป็นปี ไม่เปลี่ยนทาง
มุ่งตรงถึง เธออย่าง ที่ตั้งใจ

0ถึงบางครา เวลา พี่มีน้อย 
หวานน้อยหน่อย แต่พี่ยังเต็มใจให้ 
หวานน้อยบ้าง เธอจ๋า อย่าน้อยใจ
ถึงอย่างไร ใจพี่ มีเพียงเธอ

22 กุมภาพันธ์ 2554				
Calendar
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟมวลภมร
Lovings  มวลภมร เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  5 คน เลิฟมวลภมร
Lovings  มวลภมร เลิฟ 1 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงมวลภมร
>