13 พฤษภาคม 2555 18:10 น.

เพราะชีวิตขาดหวานไม่ได้

มวลภมร

hunny4.jpg** ก่อนเคยหวาน หวานหวาน หวานหว้านหวาน
พอหวานนาน แม้หวาน มิเสื่อมถอย
เพียงแต่หวาน หวานนาน กาลเลื่อนลอย
แม้ยังหวาน พาลกร่อย ด้วยความชิน

**แต่ความหวาน หวานหยด ลดไม่ได้
หากลดไป หวานหาย คลายหมดสิ้น
คนรับหวาน เคยรับหวาน เป็นอาจิณ
โอ้ชีวิน อดหวาน พาลสิ้นใจ

**หากยังต้อง ปรุงหวาน ให้หวานชื่น
ให้กลมกลืน กลมกล่อม ถนอมไว้
ปรับปรุงแต่ง ชีวิต บำรุงใจ
เพิ่มความใหม่ สร้างสรร ให้กันเอง

**ปรับความคิด ชีวิต ให้ใสสด
มีเพิ่มลด แต่แต้ม แจ่มแจ๋วเจ๋ง
ให้สมดุล จุลเจือ ให้ใจเอง
เพื่อบรรเลง เพลงหวาน จานเผื่อกัน

**เมื่อความหวาน ยังต้องหวาน อย่าพาลลด
ต้องหวานสด หวานเพิ่ม ต่อเติมฝัน
อย่าใด้ขาด ความหวาน ให้แก่กัน
เพื่อสองใจ คู่นั้น หวานไม่คลาย

13 พฤษภาคม 2555 18:1				
Calendar
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟมวลภมร
Lovings  มวลภมร เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  5 คน เลิฟมวลภมร
Lovings  มวลภมร เลิฟ 1 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงมวลภมร
>