18 กันยายน 2557 09:23 น.

ภาวนา

มวลภมร


เมื่อถึงคราว เราสอง ต้องไกลห่าง
ด้วยหนทาง แต่งกัน หวั่นใจไหว
เคยอิงแอบ แนบข้าง มิห่างไกล
สุขหัวใจ ยามอยู่ คู่เคียงเธอ

เคยประคอง เคียงอยู่ เป็นคู่ชิด
แนบสนิท กายกัน นั้นเสมอ
ยามต้องห่าง ไกลกัน พลันละเมอ
เกรงใจเธอ ผันเปลี่ยน เวียนผันแปร

ภาวนา ด้วยใจ ให้ได้รู้
หากรักเรา ยังอยู่ เป็นรักแท้
ขอให้รัก คงมั่น ไม่ผันแปร
ถึงหากแม้ ใครไหน มาใกล้กัน

ภาวนา ด้วยใจ อีกสักครั้ง
ว่าเธอยัง มั่นใจ ไม่แปรผัน
ยังคงรัก ภักดี ในสัมพันธ์
ยังรักกัน ไม่หวั่น แม้ห่างไกล

เพราะว่าห่าง เหลือเกิน กินครึ่งฟ้า
เพราะห่างตา ขอใจ อย่าหวั่นไหว
แม้คงมั่น ยังแอบหวั่น ในหัวใจ
เกรงคนใกล้ ทำให้ ใจเปลี่ยนแปลง

...มวลภมร..


..ภาวนา..
18 กันยายน 2557 09:29 น.

ที่ว่าง

มวลภมร

แม้วันเปลี่ยนคืนผ่านกาลแปรผัน
แต่รักยังคงมั่นไม่หวั่นไหว
สิ่งต่างต่างที่ผ่านมาก็เปลี่ยนไป
รักในใจยังมั่นไม่ผันแปร

ก่อนเคยคิดว่ารักต้องเคียงข้าง
เดินร่วมทางเคียงกายไร้ข้อแม้
ต้องเคียงกันแม้ต่างฝันช่วยดูแล
หากความจริงข้อแม้หัวใจมี

เพราะต่างคนต่างฝันต่างความคิด
แม้มีจิตผูกใจไม่หน่ายหนี
ยังสอดสายใยสานจารไมตรี
ใจดวงนี้ยังเต็มใจให้เหมือนเดิม

แต่จะมีประโยชน์ใดหากไร้ฝัน
หากรักนั้นไม่หนุนคุณส่งเสริม
หากห่างกายแต่หัวใจช่วยต่อเติม
หัวใจเดิมจะเติมฝันร่วมกันไป

ปล่อยที่ว่างเป็นกลางทางสร้างฝัน
เติมใจปันยาวนานไม่หวั่นไหว
ต่างคนมีต่างฝันแต่หนึ่งใจ
เว้นที่ว่างแต่ใจเติมรักเต็ม

...มวลภมร..


				
18 กันยายน 2557 10:36 น.

กฎอัยการสุข

มวลภมร

ขอประกาศ มาตรา เวลาเหมาะ
เป็นจำเพาะ บางส่วน หัวใจฉัน
มีสามข้อ ขอให้  ได้จำนรร
พร้อมตั้งฐาน ที่มั่น ตรงกลางใจ

ข้อที่หนึ่ง พึงฟัง  อย่าได้ขัด
ฟังให้ชัด เด็ดขาด ประกาศไว้
สองเราต้อง มีรัก เต็มหัวใจ
มอบรักให้ แก่กัน ไม่ผันแปร

ข้อที่สอง ซื่อสัตย์ มิอาจเว้น
สองคนเป็น หนึ่งใจ นั่นไช่แน่
ไม่มีมือ ที่สาม ตามวอแว
มีเพียงแค่ เธอฉัน ไม่ปันใจ

ข้อที่สาม ตามความ ที่เขากล่าว
หากมีคราว ผิดบ้าง ให้จำไว้
รักแน่นหนัก ต้องรู้ จักอภัย
เพื่อต่อเติม สายใย หัวใจกัน

หากหนึ่งผิด จำไว้ ให้"ขอโทษ"
แล้วอย่าโกรธ ข้ามคืน จนลืมฝัน
อีกหนึ่งคำ เกื้อหนุน "ขอบคุณ"กัน
จักช่วยปั้น รักไว้ ให้ยืนนาน

ประกาศมา ทั้งหมด เป็นกฏสุข
ไว้ใช้บุก เข้าใจ ในรักหวาน
จะครองอยู่ คู่ฝัน ตลอดกาล
เป็นตำนาน รักหวาน วิมานใจ

......ลงชื่อ..มวลภมร..ผบ.สบ.หร.
    (ผู้บัญชาการสถาบันแห่งรัก)
				
Calendar
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟมวลภมร
Lovings  มวลภมร เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  5 คน เลิฟมวลภมร
Lovings  มวลภมร เลิฟ 1 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงมวลภมร
>