22 มีนาคม 2551 16:04 น.

วิถี

sonax0651

ด้วยมนุษย์สุดสมัยในวันนี้
มีทั้งดีทั้งชั่วมั่วผสม
จิตใจก้านซ่านลึกตรึกอารมณ์
ไม่ย่อมบ่มข่มใจให้เข้าใน

ปัจจุบันผันเปลี่ยนเวียนวิธี
ให้มากมีที่ค้นพ้นสงสัย
ตั้งสติวิวัฒน์พัฒนาไป
เปิดหัวใจให้กว้างย่างติดตาม

พระพุทธองค์ทรงมาว่าสอนสั่ง
ทุกบทดังฟังไว้ให้ไต่ถาม
จิตเพลิดเพลินเกินไกลไปทุกยาม
ควรจะตามงามใจใส่อารมณ์

ความสงบพบง่ายใช่เรื่องยาก
ไม่ลำบากลำบนพ้นขื่นขม
ปัดอารมณ์ซมทิ้งสิ่งปลอมจม
ให้เหมาะสมชมธรรมล้ำเลิศดี

รักษาตัวกลัวกรรมอย่าทำชั่ว
จะหมองมัวหม่นไหม้ไปเมืองผี
จงปฏิบัติจัดทำแต่กรรมดี
คงได้มีศรีสุขพ้นทุกข์ภัย

				
17 มีนาคม 2551 10:37 น.

รสธรรม

sonax0651

March 17, 2008, 9:42 am 

ขอแต่เพียงเสียงกาลแห่งธรรมะ
ได้แจ่มจะถนัดเห็นเป็นปฐม
อรรถรสจดธรรมด่ำอารมณ์
จะเพาะบ่มสมใจให้เจริญ

ให้นิสัยเปลี่ยนไปใหม่กว่าเก่า
ไม่ซึมเศร้าสุขสง่าน่าสรรเสริญ
เป็นจิตกล้าสามารถมิขาดเกิน
ได้เพลิดเพลินเจริญธรรมล้ำกวี

แนวธรรมะ-ละลด ปฏิบัติ
อย่าให้ขัดศีลธรรมทำบัดสี
มุ่งสร้างสรรค์หมั่นย่างทางความดี
จะสุขศรีสุขสมภิรมย์นาน

ใจเป็นสุขทุกข์ปราศวาดจากธรรม
เร่งเพียรทำย้ำจิตคิดประสาน
ปฏิบัติวัตรศีลจิตให้ทาน
จะสุขศานต์นานไปในตัวตน				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟsonax0651
Lovings  sonax0651 เลิฟ 1 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟsonax0651
Lovings  sonax0651 เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟsonax0651
Lovings  sonax0651 เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงsonax0651
>