16 พฤษภาคม 2557 19:32 น.

นิทานหมูหมู เวอร์ชั่น เติ้งลี้จิง เหอๆๆ

เ ที ย น ห ย ด

3rd+-little-pigs.jpg

เวอร์ชั่น  เติ้งลี้จีง 

คำเตือน   กรุณาอ่านออกเสียงให้ถูกต้องนะค๊า 555+

และหากต้องการคำแปล กรุณาสอบถามได้ที่  KIRATI  ณ บ้านกลอนค่า

๑. มีนิทังมาล่าวคุงเจ้าขา

เลิงข้าวมาหยุกนั่งแล้วฟังฉัง

ใครหยักยึงเต๊ะท่าม่ายว่ากัง

โน่งนี่นั่งเต็งที่ฟรีซาไต

๒. เจ้าหมูน้อยอาศัยอยู่ในเล้า

ทุกคั่งเช้าย่ำเลิงเพลิงสกใส

ทั้งซาหนุกเริงร่ามิว่าใคร

ต่ั่งเทจายให้หมูน่าลูจริง

๓. เลี้ยววังหนึ่งเกิกเหกเพราะเปกหิว

เข้ามาซิวของลีหลุกผีสิง

ต้องหมูน้อยออกปายล่ายช่วงชิง

เจ้าหมูวิ่งตั้งหลักสู้กักมัง

๔. เฮ้ย..จะมั่กเกิงปายน๊ะไอ้หล่าง

มาทังกั่งแยกเขี้ยว..เหลียวตกหัง

นึกว่าตูจะหนีไม่มีวัง

กัวจงสั่งสักนิ๊กเลิกคิ๊กไป

๕. แสงสงเพกหนักหนา อุ๊ย..น่าขัง

บังอักทังท่าเขื่องหาเรื่องใส่

เจ้าหมูน้อยตั้งกักตาหวักไป

หักมีใครลั๊งเส้งต้งเห็งกัง

๖. ม่ายหวักกัวสักเตื้อแม้เสือสิงห์ 

จะนั๊งนิ่งไหลลึกหานึกหวั่ง

หมาจิ้งจ่อกพังไหนไม่คัมคัง

หมายประจังต่อหน้าตูท้าดวง

๗. อยู่ในเล้าล่กแล่งแสงซาหนุก

ไร้เรื่องทุกข์ไม่มีใครมาป่วง                  

แล้วจู่จู่หมาผีมาตีลวง

ทังยียวง..ชะช้า..นึกว่าเซียง

๘. เหวย เหวย กล้าลองลีเข้าตีต่อ

หมูหลอกล่อป้องปักตักให้เหี้ยง

อย่าให้เหลือทั่งขงก้องจงเกียง

ไอ้หมาเพี๊ยงเสียหลักลงปักคู

๙. เจ้าหมูน้อยไล่ขย่้ำคะมำไหง

ม่ายเสียลายสักนิกชีวิกหมู

หมาหังล่วงแหย่เท้าพังเล้าตู

ดกงั๊กหูทังทีม่ายรีรอ

๑๐. หมาหางล่วง อกสู ลง หมูตก

เกือบซีหลกวังวัยนั้งลายสอ

ตาถาหลงขงหลุกเข็งกุกงอ

ปวกตังข้อล้งเอ๋ง..เกงนัยน์ตา

๑๑. ลั่กมังไปวังไว้ใกล้เมรุ

รอวังผุเล้งเกาะเลาะเข้งขา

ไอ้หมาลำนองนิ่งทิ้งกายา

ต้องสิ้งท่าจงต่อกปวกยอกตัว

๑๒. จบนิทังสองใจอ้ายตัวป่วง  

มาตีลวงล้วยไปอักไร้หัว      

เที่ยวข่งเห็งใครเขาเพราะเมามัว

คิดทังชั่วเจอลีเช่งนี้แล...

แหล่งที่มา....

กลอน...เรื่องหมูหมู ที่ไม่หมู  (โคลอน-เทียนหยด-ฉางน้อย)

Thaipoem บ้านเก่า เอามาเล่าใหม่ 555+

คำแปลตามคำขอ...อ่ะจ้า อ่ะเจี๊ยก อะจึ่ย
๑. มีนิทานมาเล่าคุณเจ้าขา
เดินเข้ามาหยุดนั่งแล้วฟังฉัน
ใครอยากยืนเต๊ะท่าไม่ว่ากัน
โน่นนี่นั่นเต็มที่ฟรีสไตล์
๒. เจ้าหมูน้อยอาศัยอยู่ในเล้า
ทุกค่ำเช้าย่ำเดินเพลินสดใส
ทั้งสนุกเริงร่ามิว่าใคร
ต่างเทใจให้หมูน่าดูจริง
๓. แล้ววันหนึ่งเกิดเหตุเพราะเปรตหิว
เข้ามาซิวของดีดุจผีสิง
ต้อนหมูน้อยออกไปไล่ช่วงชิง
เจ้าหมูวิ่งตั้งรับสู้กับมัน
๔. เฮ้ย..จะมากเกินไปน๊ะไอ้ด่าง
มาทำกร่างแยกเขี้ยว..เดี๋ยวตบหัน
นึกว่าตูจะหนีไม่มีวัน
กลัวจนสั่นสักนิดเลิกคิดไป
๕. แสนสมเพชหนักหนาอุ๊ย..น่าขำ
บังอาจทำท่าเขื่องหาเรื่องใส่
เจ้าหมูน้อยตั้งการ์ดตวาดไป
หากแม้นใครล้ำเส้นต้องเห็นกัน
๖. ไม่หวาดกลัวสักเตื้อแม้เสือสิงห์  
จะน้ำนิ่งไหลลึกหานึกหวั่น
หมาจิ้งจอกพันธุ์ไหนไม่ครามครัน
หมายประจันต่อหน้าตูท้าดวล
๗. อยู่ในเล้าโลดแล่นแสนสนุก
ไร้เรื่องทุกข์   ไม่เคยมีใครป่วน
แล้วจู่จู่หมาผีมาตีรวน
ทำยียวน..ชะช้า..นึกว่าเซียน
๘. เหวย เหวย กล้าลองดีเข้าตีต่อ
หมูหลอกล่อป้องปัดตัดให้เหี้ยน
อย่าให้เหลือทั่งขนกล้อนจนเกรียน
ไอ้หมาเพี้ยนเสียหลักลงปักคู
๙. เจ้าหมูน้อยไล่ขย้ำคมำหงาย
ไม่เสียดายสักนิดชีวิตหมู
หมาหางด้วนแหย่เท้าพังเล้าตู
โดดงับหูทันทีไม่รีรอ
๑๐. หมาหางด้วนอดสูโดนหมูตบ
แทบสลบวางวายน้ำลายสอ
ตาถลนขนหลุดแขนกุดงอ
ปวดตามข้อร้องเอ๋ง..เกร็งนัยน์ตา
๑๑. ลากมันไปวางไว้ใกล้เมรุ
รอวันผุแร้งเกาะเลาะแขนขา
ไอ้หมาดำนอนนิ่งทิ้งกายา
ต้องสิ้นท่าจนตรอกปวดยอกตัว
๑๒. จบนิทานสอนใจไอ้ตัวป่วน  
มาตีรวนเรื่อยไปอาจไร้หัว       
เที่ยวข่มเหงใครเขาเพราะเมามัว
คิดทำชั่วเจอดีเช่นนี้แล...
 
 
 
 
 
 
 
10 ตุลาคม 2556 12:23 น.

Writeสาระ

เ ที ย น ห ย ด

icondookdik-77-tlcthai.gif
เห็นเขาเขียน..กลอนกัน..แล้วฉันหล่ะ
นั่งอ่านซะ..เพลิดเพลิน..บังเอิญหรือ
ก็เปล่าเลย..บอกใจ..ใช่อออือ
ตัวหนังสือ..บทกวี..ตรงที่เดิม
icondookdik-46-tlcthai.gif
นิ้วกระดิก..คลิ๊กรัว..ไม่มั่วนิ่ม
นั่งอมยิ้ม..เล็กน้อย..แล้วค่อยเริ่ม
หลังพิงฝา..ไม่ท้อ ..เข้าต่อเติม
บรรจงเจิม..ผูกคำ ..มายำรวม
icondookdik-16-tlcthai.gif
ด้วยมิได้..นัดหมาย..เพื่อนชาย-หญิง
อยากรู้จริง..บ้านใคร..โดนน้ำท่วม
ทิ้งคำถาม..ฝากไว้..ไม่กำกวม
สระอวม ..อ่วมองค์.. งง! จุงเบย
icondookdik-20-tlcthai.gif
คำง่ายง่าย..คิดเป็น..เหมือนเข็นครก
คำตลก..ต่อไป... ยังไงเหวย
คำซึ้งซึ้ง..หอมหวาน... อ๊ะ! ผ่านเลย
คำเคยเคย..โครงเครง...บรรเลงลง
icondookdik-40-tlcthai.gif
เพราะอะไร..ไม่มี.. หรือมีหว่า
อยากเข้ามา..ทายทัก... หอบรักส่ง
เหงาเหงาฟัง..สักนิด... อย่าคิดปลง
เถอะนั่งก๊ง.. ก๊งกัน... ให้มันเมา 
icondookdik-52-tlcthai.gif
เขาพาฉัน..ออกไป.. ไหนไม่รู้
สีข้างถู..ถลอก... รีบบอกเขา
ชักเตลิด..เปิดเปิง... บันเทิงเรา
วันเก่าเก่า..วนเวียน...มิเปลี่ยนแปลง  
icondookdik-43-tlcthai.gif
กลับมายืน..กินลม..นั่งชมต่อ(แตน)
ยังไม่ฝ่อ.. ขุดเจาะ.. เสาะแสวง
อักษรเพี้ยน..ประจำ..เคยสำแดง
มีเว้าแหว่ง.. เวิ่นเว่อ..และเซอร์ซัง(กะตาย)
icondookdik-14-tlcthai.gif
ทนทนอ่าน.. หน่อยน๊ะ..จ๊ะคันหู
มานั่งดู.. เอ็มวี.. มีสมหวัง
"อ๊อดแิอด" ดูไป ไม่เสียตังค์
หรืออยากฟัง.. หญิงลี..ไม่มีเธอ (เปิดดูเอง  ยูตู๊ป)555555
icondookdik-27-tlcthai.gif
จบดื้อดื่้้อ(เงียบ) แบบนี้แหละ แหะ แหะ .....
                          
8 ตุลาคม 2556 14:01 น.

เงียบงันในวันเหงา

เ ที ย น ห ย ด

888869745424017.jpg
เงียบงันในวันเหงา
ฟ้าหม่นเทาสิ้นแสงสี
ก่อนมีกลับไม่มี
หลงรูปรอยพลอยรำพึง
ไขว่คว้าเป็นเจ้าของ
ได้ครอบครองเพียงคิดถึง
กระหยิ่มเพราะดื้อดึง
เลยร้อนรุ่มหลงระเริง
มิเคยสมปรารถนา
มารมายาลวงจนเหลิง
หลอกล่อขวัญกระเจิง
ไม่ฟังใครคอยประวิง
สุดท้ายที่หมายมั่น
ทางสู่ฝันคงยากยิ่ง
มิอาจจะช่วงชิง
ด้วยไม่เหลือแม้เยื่่อใย
ราตรีที่เนิ่นนาน
รัตติกาลทำหวั่นไหว
นับวันจะห่างไกล
คนทรมานรอกาลเยือน
เงียบงันในวันเหงา
เหลือเพียงเงาอยู่เป็นเพื่อน
ชีวิตที่บิดเบือน
ไม่เที่ยงแท้นั่นแหละจริง!
 
8 ตุลาคม 2556 14:04 น.

เพราะบ้านนี้ยังมีรัก

เ ที ย น ห ย ด


เห็นคนอื่นวนเวียนมาเขียนส่ง
อยากจะลงไปเล่นดังเช่นเขา
ดูซิบ้านหลังใหม่เท่ห์ไม่เบา
รีบเลยเราล๊อคอินด้วยยินดี
  115597171243280.gif
กดครั้งแรกแปลกนักมิยักผ่าน
เครื่องไม่อ่านเหมือนเคย..งงเลยนี่
พยายามต่อไปไม่รอรี
สิบนิ้วคีย์ระวิงลิงยังอาย
508982897503302.gif
ไม่มีเสียงตอบรับครับพี่น้อง
จดจดจ้องยืนยันแต่ดันหาย
ทำได้เพียง..อ่า..เอ่อ..เนวเวอ-มาย
จิบสปายนั่งรอหน้าจอเลย...อิอิ
797486649826169.gif
คงไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะพบ
จึงมิอาจจะจบโดยนิ่งเฉย
ที่ที่แสนอบอุ่นและคุ้นเคย
เพลง "รักเอย" ลอยลมมาห่มจินต์
134340007323772.gif
บ้านหลังนี้มีเราทุกเช้าค่ำ
เปรียบดังน้ำรดใจไม่มีสิ้น
อักษราบรรเลงเพลงชีวิน
ต่างโบยบินเสรีทุกวี่วัน
412299566902220.gif
เพราะในบ้านหลังนี้ยังมีรัก
ต่างฟูมฟักบ่มใจคนไกลฝัน
ก่อนจะจบหากรักและผูกพัน
  
คลิ๊กหัวใจ..ยืนยัน..คนกันเอง...
เตรง เตรง เตรง เตร็งงงง เตรงๆๆๆๆ เตรงๆๆๆๆๆ
                                                          358666154555976.gif
                                                                    
6 เมษายน 2556 17:25 น.

โคลงเคลง

เ ที ย น ห ย ด

คนโคลงเคลงค่อยคุ้ย..........เขียนคำ
	คิดใคร่ครวญคงค่ำ.........คั่งค้าง
	เขียนขัดค่องคนขำ..........โคลงค่า เขินนอ
	ขีดคำคมขาดข้าง..........ขุดค้นเค้าโครง
	
	׺°˜`°º× ׺°˜`°º×׺°˜`°º× ׺°˜`°º×
	
	ทบทวนทุกท่วงถ้า..............ทดแทน
	ถูกผิดบ่ดูแคลน................อ่อนด้อย
	เห็นโคลงจึ่งหวงแหน........สมบัติ ชาตินา
	แวะอ่านเพียงเล็กน้อย......สืบถ้อยสานคำ
	
	׺°˜`°º× ׺°˜`°º×׺°˜`°º× ׺°˜`°º×
	
	นั่งขีดคำเขียนโคลงยากโยงแท้
	ต้องคอยแก้เพราะใจยังไหวหวั่น
	แม้นผิดพลาดขออภัยอย่าลงทัณฑ์
	เอ็นดูฉันสักนิดอย่าคิดเคือง
	
	׺°˜`°º× ׺°˜`°º×׺°˜`°º× ׺°˜`°º×
	
					
Calendar
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟเ ที ย น ห ย ด
Calendar
Lovers  3 คน เลิฟเ ที ย น ห ย ด
Lovings  เ ที ย น ห ย ด เลิฟ 3 คน