เพรงกรรม

พฤหัส กฤษชยรักษ์

พุทธองค์สอนสั่งยังจำมั่น
ใครสร้างกรรมคนนั้นย่อมรับผล
การทำงานกระทบระหว่างคน
ย่อมไม่พ้นเกิดกรรมที่ตามมา
ต้องยอมรับผลกรรมที่บังเกิด
ใช่ดีเลิศปุถุชนล้นคุณค่า
ความถูกต้องยึดก่อนมานานช้า
จึงต้องกล้าพินิจตัดสินใจ
เมื่อกรรมชั่วทำไว้ไม่ยอมรับ
สร้างเล่ห์กลสับปลับให้จับได้
มากโทสะโมหะนำมาใช้
ความรุนแรงมิใช่เป็นสิ่งดี
ผลของกรรมทำเอาต้องเศร้าหมอง
ผู้เกี่ยวข้องเกือบตายกลายเป็นผี
เมื่อสร้างกรรมเป็นทุกข์ติืดคุกฟรี
อนาคตไม่มีความรุ่งเรือง
เมื่อฟ้าใหม่ชีวิตใหม่ได้บรรเจิด
สิ่งที่เกิดปล่อยหายไปทุกเรื่อง
เมื่อกรรมดีมีผลล้นประเทือง
คงฟูเฟื่องงดงามตามเพรงกรรม
comments powered by Disqus

thaipoem ที่สุดกลอนดีๆ

thaipoem บ้านกลอนไทยที่ที่สร้างแรงบันดาลใจของทุกๆคน เป็นเพื่อนเมื่อยามเหงา คอยปลอบใจเมื่อยามร้องไห้ ที่ที่อยากให้ทุกๆคนรู้ว่าสิ่งดีๆเกิดขึ้นได้ทุกวัน

>