ว่าด้วย On Liberty and Considerations on Representative Government ของ John Stuart Mill

เชษฐภัทร วิสัยจร

พินิจงานเขียนเอ่ยอ้าง...............ตามปราชญ์
John Stuart Mill วาด...........ภาพไว้
ตัวแทนบริหารราช-.การกิจ
มีดัชนีชี้ใช้..........................ช่วยสร้างมาตรฐาน
การปกครองจะต้อง...............ยึดถือ
สูงสุดอำนาจคือ....................สิทธิ์นี้
สิทธิ์แห่งประชามือ................นับเอ่ย อ้างเนอ
อีกย่อมมีส่วนชี้..................ประโยชน์ให้ส่วนรวม
สรวมนามบังเกิดขึ้น.................คนขนาน
ประชาธิปไตยสาน..................สืบนั้น
สิ่งชี้วัดสองประการ.................เกณฑ์ตรึก ตรองนา
ขอเอ่ยเพียงสรุปสั้น.................บทข้อครรลอง
หนึ่งตรองสิทธิ์ประโยชน์ค้ำ.........ประชาชน
ไม่ถูกละเลยจน.................เจ็บไข้
รักษาสิทธ์ตามตน....................ตามสิทธิ์
ตนช่วยตนเองได้.................ดั่งนี้ดีเหลือ
สองเพื่อสรรพประโยชน์ซร้อง............สังคม
เพื่อส่วนร่วมระดม..................ทุ่มสร้าง
ปัจเจกร่วมรวมผสม...................ผสานผลัก ดันเฮย
หมายประโยชน์ส่วนรวมอ้าง................เอ่ยได้ดีไฉน
ใช้แนวปัจเจกอ้าง............อิงเผชิญ
โยงอัตถประโยชน์เชิญ...........ช่วงใช้
ศีลธรรมรากฐานเพลิน.........พิศต่อ
โยงเกี่ยวความสุขให้...........สุขนั้นนำทาง
จัดวางนิยามสุขล้น...............ลองดู
ปราศจากเจ็บปวดชู.............ชัดแจ้ง
ยินดีย่อมสุขพรู...................พรั่งเถิด
ย่อมหลุดพ้นทุกข์แล้ง............สลัดให้เห็นผล
คนแบ่งความสุขอ้าง.............ปริมาณ
แล้วแบ่งคุณภาพขาน.............คิดสู้
สังคมสุขเพราะการ.............รวมสุข
สมาชิกสุขลบทุกข์รู้............เรื่องแล้วรวมเอา
เดาว่าปัจเจกตั้ง................คำนวณ
ประโยชน์ส่วนตัวชวน...........ชัดชี้
เชื่อมให้ส่วนรวมครวญ.............คิดต่อ
ประกอบประโยชน์สังคมนี้.................นับอ้างอานิสงส์
ยิ่งงงยิ่งอ่านข้อ.................ความคิด
John Stuart Mill ลิขิตคัดย้ำ
คนอ่านเมื่อยตามจริตเจริญเถิด
ยิ่งอ่านยิ่งงงซ้ำเอ่ยข้อสงสัย				
comments powered by Disqus
  • ดอกบัว

    23 เมษายน 2555 07:35 น. - comment id 1230747

    29.gif36.gif46.gif

thaipoem ที่สุดกลอนดีๆ

thaipoem บ้านกลอนไทยที่ที่สร้างแรงบันดาลใจของทุกๆคน เป็นเพื่อนเมื่อยามเหงา คอยปลอบใจเมื่อยามร้องไห้ ที่ที่อยากให้ทุกๆคนรู้ว่าสิ่งดีๆเกิดขึ้นได้ทุกวัน

>