...มาจรดแทบอุระนาง

...สียะตรา..

......กระจ่างใจในลิขิต
...กระจ่างจิตอรทัย
...ขุนดาบผู้เกรียงไกร
...มาท่าวทบสยบลง
......พิณเพลงวังเวงดัง
...ถวิลหวังอรอนงค์
...มอบจิดยอบจำนง
...มาจรดแทบอุระนาง				
comments powered by Disqus
 • อุรคา

  13 พฤษภาคม 2554 00:25 น. - comment id 1170197

  ..ดุจแสงเพ็ญพิสุทธิ์
  งามผ่องผุดมิอ่อนจาง
  เย็นโสมโคมกระจ่าง
  สถิตย์กลางนภางค์เดียว...
 • การัณยภาส

  17 พฤษภาคม 2554 15:17 น. - comment id 1194324

  บทกลอนไพเราะและมีความงดงามในเนื้อหานะคะ

thaipoem ที่สุดกลอนดีๆ

thaipoem บ้านกลอนไทยที่ที่สร้างแรงบันดาลใจของทุกๆคน เป็นเพื่อนเมื่อยามเหงา คอยปลอบใจเมื่อยามร้องไห้ ที่ที่อยากให้ทุกๆคนรู้ว่าสิ่งดีๆเกิดขึ้นได้ทุกวัน

>