12 กันยายน 2546 01:24 น.

ถึงใคร่..?

นิติ

ใครหนอ ใครกัน ใคร่รู้
อยู่ยัง อยู่ยืน ชื่นฝัน
ต่างเป็น ต่างมอง แบ่งปัน
อย่างนั้น อย่างกัน อย่างไร

ใครหนอ ใครกัน ฝันวาด
อุอาจ ขี้ขลาด หวาดไหว
ใจจืด ใจแกร่ง แรงใจ
คิดไป คิดมา ฟ้าลวง

ถึงใคร ใจใคร ใจคน
สับสน สลับทาง วางดวง
เขลาขลาด เขลาฉลาด ชาติช่วง
ทั้งหลาย ทั้งปวง ห่วงใย

ใครกัน ใครหนอ ได้รู้
ยืนอยู่ รู้เห็น เป็นใจ
ตอบความ ถามไว้ ถามใคร
ถามคน ผ่านไป ผ่านมา.
				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟนิติ
Lovings  นิติ เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟนิติ
Lovings  นิติ เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟนิติ
Lovings  นิติ เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงนิติ
>