8 มกราคม 2546 21:46 น.

ละครเรื่องเยี่ยม มานี มานะ

นิติ

มานี มานะ 
ตัวละครในหนังสือเรียนภาษาไทยเมื่อสิบปีก่อน สาขาการสื่อสารมวลชนหยิบตัวละครเหล่านั้นกลับมาทำให้โลดเล่นอีกครั้งบนเวทีละครหยิบความสดใสของมิตรภาพในวัยเยาว์มาเปรียบกับสังคมมหาวิทยาลัยที่พวกเราใช้ชีวิตอยู่ในปัจจุบัน ผู้กำกับเลือกการร้องและเต้นมาผสมผสานกับศิลปะการแสดงละครเวที 
ออกมาเป็นงานร้อง เต้น เล่นละคร มานี มานะ
 จัดแสดงในวันที่ 31 มกราคม 2546 ถึง 4 กุมภาพันธ์ 2546 
เวลา 19.00 น. โรงละครกลางแจ้ง 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม บัตรราคา 59 บาท
มีโอกาสอยากให้ไปชมกัน				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟนิติ
Lovings  นิติ เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟนิติ
Lovings  นิติ เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟนิติ
Lovings  นิติ เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงนิติ
>