บล็อก

การสร้างภาพ

คนบางคนแต่งกายภูมิฐานน่าเชื่อถือมีบุคลิกน่าไว้ใจ
ท่วงที่การพูดมีหลักการและเหตผล มีจิตวิทยาพุดให้คนเชื่อถือได้
แต่ความจริงเป็นการสร้างภาพหลอกลวง
ที่พบเห็นกันมากในสังคมปัจจุบันนี้
การสร้างภาพหลอกหลอกคนอื่นได้
การหลอกตัวเองหลอกได้ไม่นาน.
แล้วสร้างภาพหลอกกันทำไม				
 873    3    0    
>