บล็อก

หัวใจนักเขียน

เพียงถ้อยคำกรีดร้อยคอยเชือดเฉือน
ยิ่งย้ำเตือนพาให้ใจต้องเจ็บช้ำ
คุณเป็นใครเราเป็นใครไฉนทำ
เหมือนตั้งใจเหยียบย่ำให้จมดิน
เราเป็นแค่นักเขียนสมัครเล่น
ถักถ้อยร้อยภาษาเป็นใช่เล่นลิ้น
หัวใจนักเขียนก็คล้ายกับศิลปิน
อ่อนไหวเพราะเราคนเดินดินใช่เทวดา				
 1148    4    0    
>