บล็อก

พี่ปีกฟ้า เจ้าขา

กลอนของคุณ กระหนุงกระหนิง(ภาษาอังกฤษ)  มาอยู่ในหน้าส่วนตัวของพิมพ์ตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่รู้ค่ะ    ช่วยแก้ไขให้ด้วยนะคะ ขอบคุณมากค่ะ  
 หุหุ  นานๆมาที ต้องมารบกวนพี่ปีกฟ้าจนได้				
 1181    0    0    
>