30 มีนาคม 2553 17:53 น.

***อมาตย์ใหญ่***

ปติ ตันขุนทด

ฉันอมาตย์ใหญ่เพี้ยง           จอมคน
เดินทั่วทิศผองชน             ถ่อมไหว้
มองเห็นไพร่เดนคน            จนจ่ม
ควรค่าดำรงไว้                คู่ด้าวแดนสยาม				
29 มีนาคม 2553 08:23 น.

***ในอก**

ปติ ตันขุนทด

คิดจักรักแม่ไว้              ในอก
กลัวแม่ผลักตกนรก        หม่นไหม้
เมตตาช่วยเก็บกก          แอบอุ่น
เรียงร่วมบรรจถรณ์ไว้     ครั่นครื้นภิรมย์				
29 มีนาคม 2553 06:57 น.

***ไพร่ชั้นรายวัน***

ปติ ตันขุนทด

ตัวฉันเป็นไพร่ชั้น      รายวัน
ทุกอย่างทำสารพัน       เพื่อท้อง
นายเงินต่างพากัน      จิกด่า
กินอยู่จนเจียมต้อง      อ่อนง้อพนมกร				
28 มีนาคม 2553 19:02 น.

***ไพร่ชั้นตกงาน***

ปติ ตันขุนทด

คิงฮาเป็นไพร่ชั้น               ตกงาน
คอยแต่เบียดเบียนผลาญ   พี่น้อง
งานดีบ่เคยพาน                 พบแผ่
กินอยู่ยากเย็นต้อง             จ่อมกู้เสาะหา				
28 มีนาคม 2553 16:20 น.

***ไพร่ชั้นแม่ค้าขายของ***

ปติ ตันขุนทด

ตัวเราเป็นไพร่ชั้น        ขายของ
ทุนต่ำเงินสำรอง            เสื่อมสิ้น
กำไรค่าควรปอง            ยากยิ่ง
เงินบ่สะพัดดิ้น               แข่งค้าฉาวฉาน				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟปติ ตันขุนทด
Lovings  ปติ ตันขุนทด เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟปติ ตันขุนทด
Lovings  ปติ ตันขุนทด เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟปติ ตันขุนทด
Lovings  ปติ ตันขุนทด เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงปติ ตันขุนทด
>