19 ตุลาคม 2545 17:59 น.

อีกครั้งนะ

ภีม

ยามเหนื่อยล้าเปล่าว่างร้างความคิด                 
งานข้องติดการเคลื่อนมิเลื่อนไหล
ซึมซบนิ่งสิ่งบั่นความมั่นใจ
ถูกดับไฟสรรค์สร้างทางกวี

คราขยับกลับล้าไม่กล้าก่อ
เพราะทดท้อกดดันผันวิถี
หนึ่งสมองสองมือชื่อเคยมี
มาวันนี้ไฟหดแทบหมดใจ

แม้วันคืนเนิ่นนานผ่านมาแล้ว
ก็มิแคล้วลงซบสลบไสล
กระตุ้นเตือนตัวเองเร่งเร็วไว
ก่อนจะสายเกินไปไม่ทันกาล

เพียงสลัดสิ่งรกปกสมอง
สู่ครรลองเดินก้าวอย่างห้าวหาญ
อีกครั้งนะผู้มีใจไม่พิการ
จะเป็นหนึ่งซึ่งสานกานท์กลอนไทย.				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟภีม
Lovings  ภีม เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟภีม
Lovings  ภีม เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟภีม
Lovings  ภีม เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงภีม
>