27 กรกฎาคม 2545 22:55 น.

วงจร

ภีม

คือกิเลสและกรรมนำวิบาก
ที่แสนยากจะหลุดหยุดสงสัย
เป็นวงจรไตรวัฏฏ์สัตว์ทั่วไป
เที่ยวหลงใหลเกิดก่อต่อวิญญาณ์

ไม่มีจุดเริ่มต้นให้ค้นพบ
ไม่รู้จบเหตุใดไม่กังขา
วิ่งไปตามแนวทางแห่งมรรคา
ปล่อยเวลาหมุนเวียนเปลี่ยนผันไป

สิ่งที่เริ่มคือจบพบครั้งแรก
แต่ก็แปลกไม่พบจบตรงไหน
สิ่งที่เท็จคือจริงเกินสิ่งใด
สิ่งที่จริงเหตุใดกลับไม่จริง

เพราะใจแคบมืดมนจนไม่เห็น
ปัญญาเร้นอ่อนเยาว์เขลาอย่างยิ่ง
จึงไร้ฐานชีวิตคิดพึ่งพิง
หันเข้าไปแอบอิงอวิชชา

เที่ยววนเวียนต่อไปไม่รู้จบ
ไม่มีวันสยบจบปัญหา
เพราะชีวิตมืดบอดยอดนัยน์ตา
คือปัญญามองเห็น  เช่นนั้นเอง

แต่ละตนจึงต่างเข้าทางวน
ปุถุชชนย่อมถูกทุกข์ข่มเหง
เพราะดวงจิตมืดมัวไม่กลัวเกรง
ไม่รีบเร่งให้ลุผลพ้นวงจรฯ				
23 กรกฎาคม 2545 17:28 น.

พันธนา

ภีม

อาจจะแปลกแตกต่างทางที่มา
คนละฟากแผ่นฟ้าถิ่นอาศัย
มิเคยคิดนิดเดียวเฉลียวใจ
ว่าวันหนึ่งต้องพึงใจอยู่ใกล้กัน

อำนาจใดไหนเล่าเฝ้าสงสัย
บันดาลให้วันนี้มีเธอฉัน
ให้เราสองต้องจิตชิดใกล้กัน
หรืออำนาจแห่งสวรรค์บันดาลมา

บ่วงสัมพันธ์คล้องเกี่ยวเหนี่ยวดวงใจ
ก่อเป็นความห่วงใยอาลัยหา
เชื่อมต่อกันและกันพันธนา
จิตตรึงตราสุดซึ้งเพียงหนึ่งเดียว

นั่นคือรักยืนยงดำรงค่า
เป็นยิ่งกว่าเกลียวเชือกผูกแน่นเหนียว
คืออำนาจหลอมใจให้กลมเกลียว
เป็นหนึ่งเดียวหนึ่งใจในสองคนฯ				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟภีม
Lovings  ภีม เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟภีม
Lovings  ภีม เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟภีม
Lovings  ภีม เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงภีม
>