26 มกราคม 2551 16:51 น.

รำพึง (บ่น)

วชรกานท์

จะเป็นไปอย่างไรการศึกษาชาติ
ด้วยยังขาดบุคลากรการศึกษา
และเพื่อนครูผู้ให้วิทยา
สอนศิษย์มาให้เห็นเป็นคนดี

คุณธรรมนำความรู้เด็กดูเห็น
ครูต้องเป็นตัวอย่างทางวิถี
แสวงหาความรู้คู่ชีวี
เด็กจึงมีความรู้คู่ปัญญา

แสวงหาในสิ่งสร้างประโยชน์
เทคโนโลยีรุ่งโรจน์ดังใฝ่หา
ทั้งเรียนรู้ในนอกผองตำรา
แสวงหาความรู้ด้วยตนลอง

โดยใช้ภาษาไทยเป็นเครื่องมือ
อังกฤษคือภาษาเป็นที่สอง
วิธีใช้เทคโนมิเป็นรอง
คณิตต้องคิดเก่งมิเกรงใคร

สุนทรียะหาได้ในชีวิต
หากมีจิตอ่อนโยนผ่องสดใส
ทั้งกีฬาดนตรีเทศดนตรีไทย
สุขภาพอนามัยได้จดจำ

คนอยู่ในสังคมสังคมสอน
สื่อมวลชนพร่ำวอนทุกเช้าค่ำ
การแยกแยะดีชั่วช่วยหนุนนำ
กระทรวงวัฒนธรรม เป็นแบบแปลน				
24 มกราคม 2551 01:35 น.

อาลัย

วชรกานท์

แสนโศกเศร้าอาลัยในห้วงหน
พระพี่นางฯสิ้นพระชนม์สู่แดนสรวง
ชาวประชาอาลัยไปทั้งปวง
ดุจดังดวงประทีปดับลาลับไป


เจ้าฟ้าเสด็จฯอำนวยช่วยคนยาก
สุดระกำลำบากเป็นไฉน
สู่หมู่บ้านป่าเขาลำเนาไพร
ช่วยคนเจ็บป่วยไข้ได้หยูกยา

ทรงสนองดำริตามเสด็จ
แพทย์อาสาสำเร็จตามรอยเสด็จย่า
แม้พระพี่นางเธอฯลาล่วงจากโลกา
ยังประทับใจประชามหาชน				
24 มกราคม 2551 01:16 น.

วันทรมาน

วชรกานท์

หนึ่งหมื่นสี่พันวันผ่านชีวิต
ใครลิขิตชีวิตของเราได้
นอกจากตัวเราเองมิใข่ใคร
ตั้งวิสัยทัศน์ไว้ให้ไกลยาว

แรกเริ่มตั้งดูเลือนลางมองมิเห็น
ความหวังฝังซ่อนเร้นในเมฆขาว
ตะวันส่องลับวันแล้วและวันเล่า
มาถึงคราวฟ้ากระจ่างสว่างอำไพ

แต่ในความสว่างกระจ่างแจ้ง
อุณหภูมิกลับร้อนแรงกลับเวียนว่าย
เรือลำน้อยเจอคลื่นน้อยนั้นฉันใด
เรือลำใหญ่ย่อมพบคลื่นมหึมา

ได้มานั่งปลงสังขารยามวัยดึก
คิดครวญนึกในอดีตเคยหรรษา
เสพสุขคลุกนารีร่ำสุรา
อนิจจาปมาโทมัจจุโนปทัง

ความประมาทเป็นหนทางดับชีวิต
ใครลิขิตชีวิตแต่ปางหลัง
บินจากคอนล้วนแล้วกลับมาตายรัง
อนิจจัง ทุกขัง  อนัตตา  ฯ				
7 มกราคม 2551 16:17 น.

หลงกลิ่นกระดังงา

วชรกานท์

อยากดอมดมกลิ่นบุปผาผกาหอม
พวงพยอมหลายกลิ่นสีให้เลือกสรร
บ้างเบ่งบานหอมเช้าหอมกลางวัน
มีหลายหลากสีสันให้ชื่นใจ

ดอมหลายกลิ่นมิมีกลิ่นให้ชื่นจิต
แค่ผ่านเลยในชีวิตพอสดใส
ขาดแต่กลิ่นกระดังงาเคยลนไฟ
อยากคว้ามาวางใส่แจกันทอง

กลิ่นหอมหวลชวนให้ชายใหลหลง
เปรียบอนงค์ผ่านชายให้มัวหมอง
อยากปลอบประโลมใจเจ้าเฝ้าประคอง
ขอจับจองห้องใจด้วยไมตรี

แม้อยู่ดงพงไพรอันไกลห่าง
จะฝ่าสิ่งกีดขวางหาโฉมศรี
แม้หลบซ่อนอยู่ส่วนใดในธานี
จะพลิกแผ่นปฐพีตามหาเธอ				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟวชรกานท์
Lovings  วชรกานท์ เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟวชรกานท์
Lovings  วชรกานท์ เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟวชรกานท์
Lovings  วชรกานท์ เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงวชรกานท์
>