24 ธันวาคม 2552 09:56 น.

ส่งท้ายปีเก่า

วชรกานท์

สามร้อยหกสิบห้าวันใกล้ผันผ่าน
แม้มินานกาลคร่าอายุขัย
ทบทวนงานการชีวิตแต่ละวัย
กาลผ่านไปมีอะไรได้เปลี่ยนแปลง

ความสุขทุกข์คละเคล้าทุกเช้าค่ำ
ความทรงจำดีร้ายให้หน่ายแหนง
ความดีใจเสียใจคลายคลางแคลง
ให้เป็นแรงบันดาลใจใช้ครองตน

สิ่งที่ไม่ปรารถนาอย่ามาใกล้
วิงวอนให้สิ่งดีดีมีอีกหน
เงินทองจงมากมายคลายยากจน
ความสับสนพ้นมลายไปกับปี

คิดสิ่งใหม่ทำสิ่งใหม่ในปีหน้า
ศีลธรรมคู่กายาสง่าศรี
ตั้งใจกระทำแต่กรรมดี
เพื่อนพ้องมิตรไมตรีมีมากมาย

จึงขออาราธนาพระศรีรัตน์
ช่วยขจัดโรคาอย่ามาใกล้
ภัยพิบัติจงอย่ามากล้ำกราย
ทุกข์ทั้งหลายมลายไปในชีวา

อีกทั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์พิชิตโลก
ขจัดความเศร้าโศกในพงศา
รับปีใหม่ไร้ราคีมีวิญญาณ์
พัฒนาจิตใจไว้ครองงาน

ยังไม่ลืมพระสยามเทวาธิราช
ปกป้องชาติประชาไทยได้สนาน
ได้ครองตน ครองคน และครองงาน
ปีเก่าผ่านรับปีใหม่ให้สุข......เอย				
17 ธันวาคม 2552 13:51 น.

การเปลี่ยนแปลง

วชรกานท์

สำรวจข้อมูลฐานงานเริ่มต้น
ศึกษาคนในองค์กรก่อนสลาย
วางระบบออมชอมหลอมละลาย
ขจัดสิ่งเลวร้ายให้หมดไป

เอาน้ำใหม่ที่ใสกว่ามาชะล้าง
แล้วเคลื่อนย้ายจัดวางอย่างสดใส
ระบบงานระบบคนน่าสนใจ
เปลี่ยนแปลงใหม่โดยใช้การประชุม

เอาวาระดีดีเป็นที่ตั้ง
ใคร่หยุดยั้งสิ่งยวนยั่วมามั่วสุม
เริ่มสิ่งแรกประดุจดังติดกระดุม
เม็ดแรกถูกแสนคุ้มถึงเม็ดปลาย

กระบวนการเคลื่อนไปในทางถูก
ทุกภาคีรับลูกมีจุดขาย
ความสำเร็จเสร็จหนึ่งขั้นสบาย
อย่าเพิ่งหยุดเคลื่อนย้ายให้ลงตัว

หากสิ้นสุดเคลื่อนย้ายให้แช่แข็ง
ค่อยตกแต่งสีสันให้สลัว
คอยระวังมิให้ใจใครหมองมัว
เสริมแรงให้ถ้วนทั่วไปทุกคน

จงอย่าหยุดยั้งไว้ให้นานนัก
แม้ว่ารักจงละลายไปอีกหน
องค์กรเปลี่ยนแปลงใหม่ใช่วกวน
เคลื่อนย้ายคนตามชำนาญการที่ทำ

ส่งเสริมคนให้คิดจิตสร้างสรรค์
เสริมจำนรรจ์คารมให้คมขำ
มีจิตสาธรณะภาระทำ
โดยน้อมนำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟวชรกานท์
Lovings  วชรกานท์ เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟวชรกานท์
Lovings  วชรกานท์ เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟวชรกานท์
Lovings  วชรกานท์ เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงวชรกานท์
>