17 สิงหาคม 2552 15:31 น.

มะกอกอ่อนนอกแข็งใน

วชรกานท์

เอาท้องฟ้าสายลมมาห่มพัก
อุปสรรคเอามาเป็นอาหาร
เอาศัตรูคู่เขม่นเป็นวงศ์วาน
ทำสันดานเยี่ยงต้นอ้อที่ล้อลม

ยามอ่อนผ่อนให้ในเรื่องเล็ก
ยืนแข็งเป็กในเรื่องใหญ่ให้สาสม
อ่อนน้อมถ่อมตนคนนิยม
ยกสองมือพนมเป็นศาสตรา

วาจาอ่อนหวานเป็นอาวุธ
มรรคพุทธหลักยึดเป็นคาถา
ความคิดเห็นมหาชนเป็นตำรา
ศึกษาพึ่งพาเทคโนโลยี

ตัดสินใจภายใต้ประชามติ
คิดดำริด้วยท่วงท่าสง่าศรี
สำเนียงนุ่มทุ้มล้ำคำวจี
ยิ้มระรื่นชื่นฤดีมีสบตา

ความจริงใจใช้สายตาเป็นแนวรบ
หน้ามิหลบนิ่งน่าเสน่หา
อ่านใจเขายามสบนัยนา
สีหราย่อมเหนือเหล่าเนื้อทราย

เขาแข็งมาจงอ่อนผ่อนความขึ้ง
ค่อยค่อยดึงมาเป็นมิตรสหาย
แวดล้อมอ้างอิงพึ่งพิงนาย
เขาอ่อนก็ผ่อนให้ช่วยคลายทุกข์

อันมะกอกอ่อนนอกแข็งใน
เยื่อใยทำให้มีความสุข
ปรับเปลี่ยนสถานการณ์ไปตามยุค
ยามรุกใช้หลักการประสานทีม				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟวชรกานท์
Lovings  วชรกานท์ เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟวชรกานท์
Lovings  วชรกานท์ เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟวชรกานท์
Lovings  วชรกานท์ เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงวชรกานท์
>