30 ตุลาคม 2553 16:50 น.

น้ำท่วม

วชรกานท์

ธรรมชาติให้ป่ามากับโลก
มนุษย์สัตว์บริโภคผลาหาร
เขียวขจีมีสีสันนั้นช้านาน
ตั้งแต่ครั้งบรรพกาลเทศาลัย

เกิดวายุกระหน่ำทำชายหาด
โกงกางเก่งกาจรับเอาไว้
ฝนกระหน่ำพรำยอดเขาลำเนาไพร
ป่าซับน้ำเอาไว้ทยอยคืน

ให้แม่น้ำลำห้วยช่วยชีวิต
ให้พื้นราบผลิตทั้งแผ่นผืน
ให้ท้องนาอยู่ยงยั้งยาวยืน
ให้ข้าวปลาฟักฟื้นชีพสืบพงศ์พันธุ์

ความโลภครอบงำกระหน่ำจิต
เข้าพิชิตผืนป่าพาจัดสรร
ที่ราบลุ่มริมชลาปลาผสมพันธุ์
ถูกมนุษย์โรมรันเป็นของตน

บุกรุกที่ทางชลธี
เคยไหลผ่านทุกปีฤดูฝน
แม้ธารแห้งขอดขาดสายชล
ฤดูฝนน้ำหลากพรากเส้นทาง

บรรพชนเคยอยู่ผู้อาศัย
ยกเคหะแห่งใดไม่กีดขวาง
ยกใต้ถุนสูงไว้ไม่ขวางทาง
สายชลไม่เอ่อขังไหลลงนที

ปัจจุบันบ้านติดพื้นธรนินทร์
ใช้ดินใช้อิฐมาถมที่
ไม่ดูเส้นทางชลธี
ปฐพีจึงมีแต่น้ำตา				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟวชรกานท์
Lovings  วชรกานท์ เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟวชรกานท์
Lovings  วชรกานท์ เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟวชรกานท์
Lovings  วชรกานท์ เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงวชรกานท์
>