11 กรกฎาคม 2554 10:13 น.

นายกหญิงคนแรกของไทย

วชรกานท์

เต็มใจฤๅใครบังคับให้สมัคร
ประชาเลือกยิ่งลักษณ์สง่าศรี
ทั้งสวยมีความรู้ฐานะดี
ทั่วธานีร่วมรื่นชื่นหทัย

ต่างชาติพลอยชื่นชมโสมนัส
ด้วยเธอมีวิสัยทัศน์อัธยาศัย
สองพันยี่สิบคิดก้าวไกล
นโยบายถูกใจประชาชน				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟวชรกานท์
Lovings  วชรกานท์ เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟวชรกานท์
Lovings  วชรกานท์ เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟวชรกานท์
Lovings  วชรกานท์ เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงวชรกานท์
>