4 สิงหาคม 2547 17:43 น.

งง...กะกลอน(ภาค4)

สุชาดา โมรา

เธอจะทำแกงส้มผมทำก่อน
นึ่งปลาช่อนผมชิงทำก่อนเธอนั้น
ผมขอทำกับข้าวกินเองทุกวัน
เพราะเธอนั้นทำกับข้าวไม่อร่อยเลย				
4 สิงหาคม 2547 17:40 น.

งง...กะกลอน(ภาค3)

สุชาดา โมรา

รักเธอมากอยากเกิดไปรับใช้
หากเลือกได้ขอใกล้ชิดสนิทเนื้อ
เป็นยกทรงเป็นวงแหวนสุขแสนเจือ
เป็นทุกเมื่อยกเว้นผ้าอนามัน				
4 สิงหาคม 2547 17:37 น.

งง...กะกลอน(ภาค2)

สุชาดา โมรา

ปากเธอแดงดั่งแต้มด้วยสีสัน
แก้มเธอนั้นผ่องพรรณน่าอิจฉา
ตาเธอคมเข้มดำมีชีวา
ไม่นึกว่าเป็นฝีมือฉันศัลยกรรม				
4 สิงหาคม 2547 17:34 น.

งง...กะกลอน(ภาค1)

สุชาดา โมรา

พี่รักเจ้าเท่าฟ้ามหาสมุทร
ไม่สิ้นสุดยากจะหาค่าเปรียบได้
พี่ขาดเธอเหมือนพี่ตายหยุดหายใจ
แล้วทำไมปล่อยพี่รอง้อตั้งนาน
     พี่รักเจ้าเซ้าซี้สามสี่ครั้ง
เจ้าไม่ฟังวาจาภาษาสมาน
ไม่มีเงินไหลมาก็อย่าพาล
ยึดเอกสารบัตรพี่เอทีเอ็ม

................อิๆ..................				
4 สิงหาคม 2547 11:36 น.

อาศิรวาท:พระแม่สยาม

สุชาดา โมรา

ประนมกรกราบเบื้อง      บาทศรี
สมเด็จพระราชินี                 นาถเจ้า
ทรงเป็นมิ่งขวัญชี-                 วิตราษฏร์
เฉกร่มฉัตรร่มเกล้า               คู่ฟ้าอณาสยาม
        ขอพระนามแม่เจ้า         ขจร ไกลเฮย
วรรณะเฉกศศิธร                 เจิดจ้า
พระเกียรติเกริกบวร               จรดทั่วโลกนา
ดังพระสุรีย์เยี่ยมฟ้า                 ผ่องแผ้วตรึงสรวง				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟสุชาดา โมรา
Lovings  สุชาดา โมรา เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟสุชาดา โมรา
Lovings  สุชาดา โมรา เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟสุชาดา โมรา
Lovings  สุชาดา โมรา เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงสุชาดา โมรา
>