27 กุมภาพันธ์ 2552 10:55 น.

วิสัยมนุษย์

สุชาดา โมรา

มนุษนี้ยากแท้หยั่งได้
ไป่ดีไป่ชั่วคือแท้พอกัน
เพื่อแท้กลับร้ายให้ปั้นชีวา
เพื่อแท้จริงแล้วกลับยากหาห้วง
ฤาชีวาวุ่นว้าพอร้ายคืนดี
        มนุษย์นี้ยากแท้คือคน
มนุษย์ช่างมัวมนไขว่คว้า
ชาตินี้ทำกรรมสิ่งใด...
กรรมจักษ์สนองคืนวันพรุ่งรู้ฤาดี
       ใจมนุษย์ช่างโหดร้ายชั่วช้า
คนทรามทรามจักร้ายสู้อื้อปาก
คนดีจักพ่ายเพราะคนทราม
คนร้ายบ่อนร้ายหามีผู้ดี
       มนุษย์นี้มากหน้าหลายตา
หามิได้รู้ความชั่วคือดี
สักสักแต่นินทาว่าร้าย
ปากคอชอบให้ร้ายคือคนมากความ
       มนุษย์นี้สุดยากที่จะเป็น
เป็นได้เพียงคนลำเค็นยากแท้
พวกหวังร้ายให้ใครทุกข์..พวกอมนุษย์แล
แลยากยากไซร้มนุษย์นี้				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟสุชาดา โมรา
Lovings  สุชาดา โมรา เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟสุชาดา โมรา
Lovings  สุชาดา โมรา เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟสุชาดา โมรา
Lovings  สุชาดา โมรา เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงสุชาดา โมรา
>