21 มิถุนายน 2561 15:01 น.

ดนตรี

อ.วรศิลป์

ดนเอ๋ย ดนตรี
คือความสุนทรีของมนุษย์
หนึ่งในมิตรแท้อันวิสุทธิ์
อันมนุษย์ทุกคนต่างมี

ดนตรีไม่มีชั้นชน
เป็นภาษาสากลทุกถิ่นที่
เป็นความงามศาสตร์ศิลป์จินตกวี
ใครไม่มีดนตรีสิแปลกเอย

(21.6.61)
				
19 มิถุนายน 2561 21:13 น.

ชีวิตไร้ป้ายเตือน

อ.วรศิลป์

" โค้งอันตราย "
ป้ายปักไว้ข้างถนน
ตักเตือนสัญจรชน
ใช้ถนนจงระวัง

เส้นทางชีวิตคน
ไม่ต่างถนนคดโค้งบ้าง
แต่ไร้ป้ายบอกทาง
เฉกเช่นอย่าง " โค้งอันตราย "

ตราบชีวิตยังเดินทาง
ยังก้าวย่างสู่จุดหมาย
หมั่นสังเกตโค้งอันตราย
เพราะไร้ป้ายปักไว้เตือน

(19.6.61)
				
18 มิถุนายน 2561 21:17 น.

ทิั้งอิ่ม ทั้งอร่อย

อ.วรศิลป์

อิ่ม อร่อย 
ได้ยินบ่อย จนชินหู
ไตร่ตรอง ลองคิดดู
คำคุ้นหู บอกอะไร

อิ่มท้อง ต้องอร่อย
ไม่อร่อย กินไม่ได้
เติมโน่น นี่เข้าไป
ให้ถูกใจ และถูกลิ้น

ทั้งอิ่่ม ทั้งอร่อย
เรื่องเล็กน้อย อันเคยชิน
อร่อยปาก อร่อยลิ้น
จึงเพลินกิน จนมากเกิน

(18.6.61)
				
15 มิถุนายน 2561 21:11 น.

ไม่คิดจะเปลี่ยนโลก

อ.วรศิลป์

ไม่คิดจะเปลี่ยนโลก
เพียงเสี่ยงโชคเผื่อเปลี่ยนคน
ไม่คิดเปลี่ยนพันคน
ไม่กี่คนก็ดีใจ

หนึ่งสมองหนึ่งความคิด
กลั่นจากจิตลิขิตไว้
หวังจะจรรโลงใจ
มิตรสหายได้ยินดี

ไม่คิดจะเปลี่ยนโลก
เพียงเสี่ยงโชคชีวิตนี้
จารึกไว้ในปฐพี
ถ้อยวลีที่ดีงาม

(15.6.61)
				
14 มิถุนายน 2561 21:17 น.

แค่เปิดใจ

อ.วรศิลป์

เพียงแค่ขยับปีก
แมลงน้อยก็หลีกบินไกล
เพียงแค่เปิดใจ
อะไรอะไรก็ปรับเปลี่ยน

ตราบชีวิตยังเวียนว่าย
สิ่่งรอบกายยังวนเวียน
เราจึงพึงรู้เรียน
เพื่อปรับเปลี่ยนและเปิดใจ

(14.6.61)
				
Lovers  0 คน เลิฟอ.วรศิลป์
Lovings  อ.วรศิลป์ เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟอ.วรศิลป์
Lovings  อ.วรศิลป์ เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟอ.วรศิลป์
Lovings  อ.วรศิลป์ เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงอ.วรศิลป์
>