29 มีนาคม 2560 11:33 น.

เด็กน้อยในความทรงจำ

อ.วรศิลป์

นึกภาพ เมื่่อคราว นั่งชิงช้า
แกว่งไป แกว่งมา สนุกสนาน
เลือนลาง ผ่านไป แสนนาน
วันวาน วัยเยาว์ คราวเด็กน้อย

วันนี้ ไม่มีแล้ว ชิงช้า
กายา สูงวัย ใช่ย่อย
เหลือไว้ แค่เพียง ร่องรอย
เด็กน้อย ในความ ทรงจำ
				
28 มีนาคม 2560 16:56 น.

งามอย่างไทยหาไม่ค่อยเจอ

อ.วรศิลป์

มีสิ่งดีดีมากมาย

บรรพชนสร้างไว้แต่หนหลัง

แต่ไม่ใส่ใจไม่จริงจัง

หลายอย่างจึงเริ่มเลือนหาย

กิริยามารยาทแบบเก่า

คิดแล้วยิ่งเศร้าเสียดาย

ภาษาพูดภาษาปากภาษากาย

งามอย่างไทยหาไม่ง่ายไม่ค่อยเจอ

28 มีนาคม 2560 13:00 น.

ความผิดเล็กน้อย

อ.วรศิลป์

หยดน้ำ น้อยน้อย
หยดย้อย รวมกัน
ไม่ช้า ไม่นาน 
เต็มขัน เต็มตุ่ม

ความผิด เล็กน้อย
ค่อยค่อย กองสุม
กลายเป็น ไฟรุม
กลัดกลุ้ม ใจตน
				
28 มีนาคม 2560 12:56 น.

ทำดีได้ความรู้สึกดี

อ.วรศิลป์

ทุกทุก ความดี ที่ทำ
ย่อมนำ สิ่งดี มาให้
ทุกทุก ความดี ทำไป
ความดี ย่อมไม่ สูญเปล่า

เกิดความ รู้สึก ดีดี
เกิดความ เปรมปรีดิ์ ไงเล่า
เกิดสุข ในใจ ของเรา
นานเนา เรื่อยไป ไม่จาง
				
23 มีนาคม 2560 11:47 น.

แต่งเติมเพิ่มสี

อ.วรศิลป์

การแต่งเติม เพิ่มสี ให้ใบหน้า
หรือจะสู้ มีวาจา ที่อ่อนหวาน
หรือจะเทียบ เปรียบรอยยิ้ม ที่เบิกบาน
หรือจะเท่า ดวงมาลย์ อันอารี

เมื่อแต่งเติม เพิ่มสี ให้ใบหน้า
อย่าลืมแต่ง แววตา ให้ผ่องศรี
อย่าลืมแต่ง มธุรส พจน์พจี
อย่าลืมแต่ง ดวงฤดี มีเมตตา
				
Lovers  0 คน เลิฟอ.วรศิลป์
Lovings  อ.วรศิลป์ เลิฟ 0 คน
Lovers  0 คน เลิฟอ.วรศิลป์
Lovings  อ.วรศิลป์ เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟอ.วรศิลป์
Lovings  อ.วรศิลป์ เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงอ.วรศิลป์