17 มีนาคม 2545 17:45 น.

ดอกรักดอกนี้

เชษฐภัทร วิสัยจร

ดอกรัก
ดอกรักจากใจ
เฝ้าถนอมไว้
ในใจนี้หนา

เรียงรัก
รักร้อยคุณค่า
เรียงด้วยหยาดฟ้า
ร้อยด้วยหัวใจ

บานแล้ว
ใจแก้วฝันใฝ่
เก็บดอกแก้วไว้
ให้ใจดวงเดียว

รักเหงา
ใจเจ้าเปล่าเปลี่ยว
จึงเฝ้าแลเหลียว
ลองเกี้ยวข้างกาย

เจ็บช้ำ
ใจแก้วละลาย
ดอกรักสลาย
ทำลายย่ำยี

เขาย่ำ
เขาเหยียบทุกที่
ดอกรักดอกนี้
เหลือดีที่ใคร

ดอกรัก
เจ้าอยู่หนใด
เจ้าอยู่แห่งไหน
ไม่เคยเจอะเจอ

ใจฉัน
ฉันเฝ้าละเมอ
ใจฉันเฝ้าเพ้อ
ถึงเธอเรื่อยมา

ดอกรัก
เขาไม่เห็นค่า
เจ้าสิ้นชีวา
ใจข้าอ่อนแรง

กลีบเจ้า
กลีบรักเว้นแหว่ง
ดั่งจันทร์สิ้นแสง
ไร้แรงอ่อนรา

แต่ฉัน
ยังเห็นคุณค่า
เก็บเจ้ารักษา
เก็บมาร้อยใหม่

ดอกรัก
เก็บไว้ในใจ
แล้วจึงมอบให้
แม้ไร้คนมอง				
15 มีนาคม 2545 10:04 น.

จากใจหิ่งห้อย

เชษฐภัทร วิสัยจร

อย่ารักฉัน เพียงตะวัน ที่พลันโศก
อย่ารักฉัน เพียงเพราะโลก นี้เปลี่ยนผัน
อย่ารักฉัน เพราะนางฟ้า ขาดแสงจันทร์
อย่ารักฉัน เพียงเพราะวัน ไม่งดงาม

อย่ารักฉัน เพราะวันนี้ ที่หนาวเหน็บ
อย่ารักฉัน เพียงเธอเจ็บ ด้วยคำถาม
อย่ารักฉัน เพียงเพราะเขา ไม่ติดตาม
อย่ารักฉัน เพราะเธอช้ำ ระกำใจ

รักนั้นหนา ว่าคลับคล้าย กรุณา
ระรินรวง ร่วงหล่นมา จากฟ้าไหน
ระรินรัก จักบังเกิด กำเนิดใน
ณ หัวใจ ดวงนี้ ที่รักเธอ

ถึงความรัก ของฉันนี้ ไม่มีค่า
แต่เธอมี ราคาค่า เสมอ
ถึงไม่รัก ฉันอย่างไร ก็รักเธอ
หลงละเมอ เพ้อพร่ำ ทุกวันวาร

ถึงสิ้นเขา พระสุเมรุ สักสิบลูก
ยังพันผูก ความรัก สมัครสมาน
แม้ม้วยดิน สิ้นฟ้า สุธาธาร
จะสิ้นกัลป์ สักกี่กาล ฉันรักเธอ				
12 มีนาคม 2545 18:28 น.

ความฝัน กับความรัก

เชษฐภัทร วิสัยจร

ทุกวารวัน ฉันเฝ้าเรียง ร้อยเสียงฝัน           
เก็บคืนวัน ที่ฉันวาด ด้วยลมหนาว
เก็บเส้นสี ที่ระบาย ด้วยดวงดาว              
 สุกสกาว ที่ใช้เขียน เลียนเสียงใจ

ฉันเฝ้าตรอง มองเหม่อ ฝันเธออยู่                 
เฝ้าเรียนรู้ ห่างเห็น เช่นไฉน
เรียนรักฝัน กันและกัน ฉันสุขใจ              
ร้อยเรียงไว้ ในสำเนียง เสียงร้อยกรอง

ขอออดอ้อน วอนเธอ อย่าหยุดฝัน          
แม้บางวัน ฝันกับรัก เธอหม่นหมอง
แม้จันทร์ไร้ ไม่สุกใส ดั่งใจปอง             
แสงไม่ส่อง เพราะเมฆล่อง มาบดจันทร์

แม้เธอเป็น ดวงจันทร์ ที่ทรงกลด		   
เมฆบังบด ลดแสงใส ให้ประหวั่น
ฉันจะเป็น ดวงดาว ช่วยพราวจันทร์         
ให้แสงนั้น สวยแจ่ม แฉล้มงาม

จริงแท้ แม้ทรามเชย เป็นหิงห้อย             
ฉันจะคอย เป็นลำพู ผู้ไถ่ถาม
เป็นหาดทราย หมายสนิท และติดตาม        
 แม้โฉมงาม เป็นเกลียวคลื่น สะอื้นใจ				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟเชษฐภัทร วิสัยจร
Lovings  เชษฐภัทร วิสัยจร เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟเชษฐภัทร วิสัยจร
Lovings  เชษฐภัทร วิสัยจร เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงเชษฐภัทร วิสัยจร
>