15 มีนาคม 2545 10:04 น.

จากใจหิ่งห้อย

เชษฐภัทร วิสัยจร

อย่ารักฉัน เพียงตะวัน ที่พลันโศก
อย่ารักฉัน เพียงเพราะโลก นี้เปลี่ยนผัน
อย่ารักฉัน เพราะนางฟ้า ขาดแสงจันทร์
อย่ารักฉัน เพียงเพราะวัน ไม่งดงาม

อย่ารักฉัน เพราะวันนี้ ที่หนาวเหน็บ
อย่ารักฉัน เพียงเธอเจ็บ ด้วยคำถาม
อย่ารักฉัน เพียงเพราะเขา ไม่ติดตาม
อย่ารักฉัน เพราะเธอช้ำ ระกำใจ

รักนั้นหนา ว่าคลับคล้าย กรุณา
ระรินรวง ร่วงหล่นมา จากฟ้าไหน
ระรินรัก จักบังเกิด กำเนิดใน
ณ หัวใจ ดวงนี้ ที่รักเธอ

ถึงความรัก ของฉันนี้ ไม่มีค่า
แต่เธอมี ราคาค่า เสมอ
ถึงไม่รัก ฉันอย่างไร ก็รักเธอ
หลงละเมอ เพ้อพร่ำ ทุกวันวาร

ถึงสิ้นเขา พระสุเมรุ สักสิบลูก
ยังพันผูก ความรัก สมัครสมาน
แม้ม้วยดิน สิ้นฟ้า สุธาธาร
จะสิ้นกัลป์ สักกี่กาล ฉันรักเธอ				
12 มีนาคม 2545 18:28 น.

ความฝัน กับความรัก

เชษฐภัทร วิสัยจร

ทุกวารวัน ฉันเฝ้าเรียง ร้อยเสียงฝัน           
เก็บคืนวัน ที่ฉันวาด ด้วยลมหนาว
เก็บเส้นสี ที่ระบาย ด้วยดวงดาว              
 สุกสกาว ที่ใช้เขียน เลียนเสียงใจ

ฉันเฝ้าตรอง มองเหม่อ ฝันเธออยู่                 
เฝ้าเรียนรู้ ห่างเห็น เช่นไฉน
เรียนรักฝัน กันและกัน ฉันสุขใจ              
ร้อยเรียงไว้ ในสำเนียง เสียงร้อยกรอง

ขอออดอ้อน วอนเธอ อย่าหยุดฝัน          
แม้บางวัน ฝันกับรัก เธอหม่นหมอง
แม้จันทร์ไร้ ไม่สุกใส ดั่งใจปอง             
แสงไม่ส่อง เพราะเมฆล่อง มาบดจันทร์

แม้เธอเป็น ดวงจันทร์ ที่ทรงกลด		   
เมฆบังบด ลดแสงใส ให้ประหวั่น
ฉันจะเป็น ดวงดาว ช่วยพราวจันทร์         
ให้แสงนั้น สวยแจ่ม แฉล้มงาม

จริงแท้ แม้ทรามเชย เป็นหิงห้อย             
ฉันจะคอย เป็นลำพู ผู้ไถ่ถาม
เป็นหาดทราย หมายสนิท และติดตาม        
 แม้โฉมงาม เป็นเกลียวคลื่น สะอื้นใจ				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟเชษฐภัทร วิสัยจร
Lovings  เชษฐภัทร วิสัยจร เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟเชษฐภัทร วิสัยจร
Lovings  เชษฐภัทร วิสัยจร เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงเชษฐภัทร วิสัยจร
>