เรื่องสั้น นิยาย - อิงเรื่องจริง-สารคดี

ถ้าหากไม่อยากหนาวใจก็ควรหาเพื่อนคู่ใจที่รู้ใจขึ้นภูกระดึงด้วยเป็นดีที่สุด....อุทยานแห่งชาติภูกระดึง   
      เป็นของคนไทยทุกคน โปรดช่วยกันรักษาไว้ให้ลูกหลานของเรา				
 11    0    0    
>