อาลัย...ผีเสื้อปีกงาม...‘น้าต้อม’ กิตติพงศ์ ขันธกาญจน์

tiki

อาลัย...ผีเสื้อปีกงาม
น้าต้อม กิตติพงศ์ ขันธกาญจน์
บนเส้นทางสร้างสรรค์ ดนตรี กวี ศิลปะ เพื่อ เด็ก เยาวชน คนหนุ่มสาว
ตลอด ๓๐ ปีที่ผ่านมา นาม กิตติพงศ์ ขันธกาญจน์ อาจไม่โดดเด่นเป็นที่รู้จัก
ทั่วไปดังเช่นศิลปินคนอื่นๆ ทั้งนี้เพราะเขาคือคนทำงานเบื้องหลังของการ
สร้างสรรค์ผลงานศิลปะเพื่อเด็ก เยาวชน คนหนุ่มสาว หลากหลายรูปแบบ 
ทั้งบทเพลง รายการโทรทัศน์ นิตยสาร-หนังสือ ละครหุ่น นับได้ว่าเขาเป็น
ศิลปินที่มีคุณภาพคนหนึ่งของประเทศ ที่มุ่งมั่นสร้างสรรค์ความฝัน
และจินตนาการเพื่อเด็ก ๆ ซึ่งพิสูจน์ได้จากตัวตนและผลงานที่ผ่านมาของเขา
ในห้วงเวลา ๓๐ ปี
สร้างสรรค์รายการโทรทัศน์เพื่อเด็ก
หากย้อนกาลเวลากลับไป รายการโทรทัศน์เพื่อเด็กที่โด่งดังในอดีต 
ตั้งแต่สโมสรผึ้งน้อย 
บัณฑิตน้อย
 ยิ้มเยอะแยะ 
กระทั่งละครหุ่นเจ้าขุนทองที่กำลังขับขานส่งเสียงเจื้อยแจ้วทุกยามเช้า
 อันเป็นผลพวงมาจากการที่เขาได้ตะลอนฝันสัญจรเล่นละครหุ่น
ทั่วประเทศญี่ปุ่น  ล้วนเป็นสิ่งที่เกิดจากกำลังความคิด ผลิตจากจินตนาการ
ของเขา  สร้างสรรค์บทเพลงเพื่อเด็กและเยาวชน
สองวัย บทเพลงใสใสเกิดจากหัวใจอันอ่อนโยนเปี่ยมล้นด้วยความฝัน
และจินตนาการ ที่มี
บทเพลงเจ้าผีเสื้อเอย, ลูกหมูใส่รองเท้า, คิดถึงกันบ้างนะ,
 สะพานสายรุ้ง, ปลูกดอกไม้ ฯลฯ 
ยังคงเป็นอัลบั้มบทเพลงเพื่อเด็กที่ดีที่สุดของเมืองไทย และได้ประดับ
อยู่ในหัวใจของคนฟังหลากรุ่นหลายวัย คนหนุ่มสาวผู้เชื่อมั่นในพลัง
แห่งความฝันและจินตนาการในวันนี้ ต่างเติบโตมากับบทเพลงอันงดงาม
ของสองวัย ปูน้อยค่อยเดิน บทเพลงของเด็กหญิงเด็กชาย 
สมาชิกลูกหลานเพื่อนพ้องของสองวัย เป็นอัลบั้มเพลงเด็กที่มีคุณค่าต่อความฝัน
และจินตนาการของเด็กยุคใหม่ สะท้อนหัวใจใสซื่อของเด็กๆ
 มีบทเพลงที่น่ารักอย่าง จักรยาน, ยีราฟคอยาว, รักหนอนน้อย, บ้านของช้าง 
จดหมายถึงพ่อ ฯลฯ ทุกอย่างกำเนิดภายใต้การสร้างสรรค์ 
ควบคุม ดูแลของเขา
สร้างสรรค์บทเพลงเพื่อคนหนุ่มสาว 
บทเพลงชุด เงา อันเป็นอัลบั้มส่วนตัวชุดแรกของเขา ได้สร้างความเหงา
เศร้าในหัวใจของหนุ่มสาวในยุคสมัยยี่สิบห้าปีก่อน ไม่ว่าจะเป็นเพลง 
ค่ำคืนนี้เงียบเหงา, น้ำค้าง, นางนวล, กลางสายลม ฯลฯ 
และบทเพลงในอัลบั้ม เงา 2 (หมาป่าเฒ่ากลางเมืองใหญ่), เงา 3 (อันดามัน..ยิปซี) 
ซึ่งห่างหายจากเงา 1 (จากไปด้วยใจที่เงียบงัน) ยาวนานร่วม 20 ปี 
กำลังได้รับการกล่าวถึงในแวดวงคนฟังเพลงระดับคุณภาพ
รายการโทรทัศน์ เพื่อเด็กและเยาวชน [๒๕๒๓-๒๕๓๘]
ผลิตรายการโทรทัศน์ ยิ้มเยอะแยะ สถานีโทรทัศน์ ช่อง ๓
ผลิตรายการโทรทัศน์ สโมสรผึ้งน้อย สถานีโทรทัศน์ ช่อง ๕
ผลิตรายการโทรทัศน์ เจ้าขุนทอง สถานีโทรทัศน์ ช่อง ๗
ผลิตรายการโทรทัศน์ บัณฑิตน้อย สถานีโทรทัศน์ ช่อง ๙
สารคดีโทรทัศน์ [๒๕๒๘]
ผู้กำกับฝ่ายศิลป์ : สารคดี ชีวิตและงาน พุทธทาสภิกขุ [มูลนิธิเด็ก]
การละคร [๒๕๑๒]
แสดงละครที่ประเทศญี่ปุ่น ร่วมกับคณะนักแสดงชาวญี่ปุ่น กลุ่มโฮโนะ
ออกแบบฉากละคร [๒๕๓๖-๒๕๓๘]
โครงการสีสันวรรณกรรม เรื่อง สุวรรณสาม, สังข์ทอง ของสำนักงาน
วัฒนธรรมแห่งชาติ
ละครเวทีเรื่อง โลกีย์ชน กำกับการแสดง โดย ชลประคัลย์ จันทร์เรือง
ละครเวทีเรื่อง ตุ๊กตาวิเศษ กำกับการแสดงโดย เกียรติ์สุดา ภิรมย์
ละครโทรทัศน์แนวแฟนตาซี เรื่อง เทียนนิรันดร์ กำกับการแสดงโดย 
เกียรติ์สุดา ภิรมย์
ออกแบบเครื่องแต่งกาย [๒๕๓๖]
ละครโทรทัศน์แนวแฟนตาซี เรื่อง เทียนนิรันดร์
ออกแบบตัวละครหุ่น [๒๕๓๕-๒๕๓๘]
ตัวละครหุ่นในโครงการสีสันวรรณกรรม
ตัวละครหุ่นในรายการโทรทัศน์ เจ้าขุนทอง
ตัวละครหุ่นในรายการโทรทัศน์ ยิ้มเยอะแยะ
ให้เสียงพากษ์ประกอบตัวละครหุ่น [๒๕๓๕-๒๕๓๘]
ละครเวทีในโครงการสีสันวรรณกรรม / รายการโทรทัศน์ เจ้าขุนทอง
รายการโทรทัศน์ ยิ้มเยอะแยะ / รายการโทรทัศน์ บัณฑิตน้อย
เรียบเรียงดนตรี-เพลงประกอบ [๒๕๓๐-๒๕๔๗
แสง สี เสียง เทศกาลเผาเทียนเล่นไฟ เรื่อง สุโขทัยเมืองธรรม
แสง สี เสียง เทศกาลลอยกระทงเมืองสองแคว เรื่อง คารวะลำน้ำน่าน
โครงการสีสันวรรณกรรม / สารคดี ชีวิตและงาน พุทธทาสภิกขุ
สารคดีโทรทัศน์ ใต้ฟ้าสีฟ้า สถานีโทรทัศน์ไอทีวี
ไตเติ้ลรายการและเพลงประกอบรายการ เจ้าขุนทอง - บัณฑิตน้อย
ไตเติ้ลรายการ บ้านน้อยซอยเก้า
บทเพลงสำหรับใช้ในกิจกรรมกีฬาคนพิการ เฟสปิกเกมส์
บทเพลงสำหรับพิธีเปิดการประชุมเอดส์โลก
บทเพลงประกอบบทกวี ชุด HEART OF INDY กวีอยู่ที่ใจ
อัลบั้มดนตรี [๒๕๒๔-๒๕๔๓]
เพลงเด็ก สองวัย ๑-๒ ร่วมกับ วีระศักดิ์ ขุขันธิน, ระพินทร์ พุฒิชาติ
เพลงชุด ขุนทองขับขาน ๑-๔ ร่วมกับ เกียรติ์สุดา ภิรมย์
เพลงชุด เงาหมายเลข ๑ จากไปด้วยใจที่เงียบงัน [งานส่วนตัว]
เพลงชุด เงาหมายเลข ๒ หมาป่าเฒ่ากลางเมืองใหญ่ [งานส่วนตัว]
เพลงชุด เงาหมายเลข ๓ อันดามันยิปซี [งานส่วนตัว]
โปรดิวเซอร์เพลงเด็กชุด ปูน้อยค่อยเดิน
โปรดิวเซอร์เพลงชุด กะท้อนทรงเครื่อง [อ้อย กะท้อน]
โปรดิวเซอร์เพลงชุด นกกระดาษ [พันทิวา กองทอง]
งานเขียนหนังสือ กำลังเรียบเรียงต้นฉบับ
๑. ครานั้น...ผีเสื้อขยับปีกบางบาง [กาลเก่าก่อนเมื่อครั้งสองวัย]
 ๒. ขยับปีกอีกครั้ง 
๓. หมาป่าเฒ่าเล่าเรื่องราว ตอน เก้าอี้สีหม่นกับเท้าแขนที่หายไป
 ๔. บทกวีสำหรับเด็ก เขาคือใคร 
๕. ยานนั้นชื่อสัญจร
กิจกรรมเพื่อสังคม [ปัจจุบัน]
เสนอแนวคิดโครงการสะพานสายรุ้ง
 [ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ]
โครงการวิจัย มหรสพเชิดชักและละครหุ่นเร่ร่อนเพื่อวัยละอ่อน 
[ทุนทรัพย์ส่วนตัว]
ผู้อำนวยการโครงการรักหวันเลตก ๖ จังหวัดชายฝั่งอันดามัน
....พี่เรืองกิตต์ ส่งข้อมูลมาให้ ขอบคุณครับ......
  
    By: ทิดโส   (203.151.140.114) 4/08/2005 10:32 AM 
...คุณจากไป...อาลัยแก้ว...ผู้แวววับ
สร้างสีสันประดับ..ทุกวัยหวาน
ปวงสวรรค์คงรอรับดวงวิญญาณ
คุณ ....กิตติพงศ์ ขันธกาญจน์...ของทุกคน...
ขอแสดงความเสียใจอย่างยิ่งค่ะ
ทิกิ
http://www.tidso.com/board_1/view.php?id=1808
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 
พี่น้องครับ
นับเป็นความสูญเสียอันยิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่ง
สำหรับบุคคลผู้ทำงานศิลปะเพื่อเด็กมาตลอดชีวิต
กิตติพงษ์ ขันธกานต์ (น้าต้อม สองวัย)
ได้จากไปโดยสงบแล้ว
เจ้าภาพตั้งศพสวดอภิธรรมที่วัดชลประทานรังสฤษฏ์
รายละเอียดอื่น ๆ จะนำมาแจ้งให้ทราบต่อไป
ในนามของ เว็บไซต์ทิดโสดอทคอม และพี่น้องทุกท่าน
ขอแสดงความเสียใจด้วยครับ
......................................
 
   
   By : ทิดโส   (203.151.140.121) 3/08/2005 09:47 AM				
16  

   
 จึงจากกันไปด้วยใจที่เงียบงัน
จากคืนและวันที่เงียบเหงา
โลกราวหมองมัวสลัวและซึมเศร้า
เมฆหม่นสีเทาไม่เบาและฟ่องฟู

ร่มรื่นสูญหายกิ่งไม้ไร่ร่มเงา
แดดเผาต้นเฉาใบร่วงพรู
ไม่มีสายลมผ่านพรมไม้เอนลู่
ไม่มีเสียงคูกู่ร้องของนกไพร

ไร้สิ้นสีสันไร้วันที่นื่นรมย์
ต่างจมทับถมลงกับดิน
ที่เคยงดงามแต่ยามนี้หายสิ้น
ทั่วถิ่นเหงาหงอยไม่เหลือรอยร่องเงา

จึงจากกันไปด้วยใจที่เงียบงัน.....

ทันทีที่ได้ทราบข่าว เพลงนี้ก็วาบขึ้นมาทันที
ฮัมไปน้ำตาก็จะไหลไป 
ไม่มีน้าต้อมอีกแล้ววันนี้ 
ขอให้น้าไปสู่เมืองแมนแดนศิวิไลซ์ด้วยใจสงบนะครับ
ด้วยความอาลัยครับ
  
   
   By: COWBOY   (203.151.140.121) 3/08/2005 12:13 PM				
36  ต่ออีกเล็กน้อย
ขอบคุณกลุ่มใบไม้ป่าทุกท่าน
ที่เอื้อเฟื้อข้อมูลครับ
..........................
..........................  
   
   By: ทิดโส   (203.151.140.114) 4/08/2005 10:34 AM 
  
: 37   โกรธสรวงสรรค์ ที่พลัดพรากคนดีไปจากเรา กี่คนแล้ว... กี่คนแล้ว

ขอให้ดวงวิญญาณของน้าต้อมโบยบินสู่ฝั่งฝัน.. วันหนึ่งเราจะพบพานกันที่นั่น

  By: เรืองกิตติ์ รักกาญจนันท์ / กลุ   (202.5.84.54) 4/08/2005 10:46 AM				
2 : หมายเลข 502798 
สำหรับเด็กๆเมื่อเล็ก...ผีเสื้อปีกบางคือเพลงโปรดที่มักจะร้องและเต้น..ให้ทุกคนในบ้านดู..

ท่าทางร่าเริงน่ารัก
เสียงในเทปดังกังวานไปทั่วบ้าน
คนทำเพลง..คงยิ้มด้วยรอยยิ้มแจ่มใส
กระจ่าง...


น้ำคำ...เฒ่าโอ๋..
คนใน"บ้านทิดโส"คือกลุ่มที่แวะเวียนไปหา
น้าต้อมในห้องอัดเสียงที่บ้านของน้าต้อม
เป็นประจำ..มีหลายครั้งที่จะไปเยี่ยมเพื่อน
กลุ่มนี้ที่กำลังอัดเสียงแต่ไม่อยากรบกวน
.....ถึงวันนี้...แสนเสียดายที่ไม่ไปรบกวน

ใครจะรู้ว่า...ชีวิตคนช่างสั้นเสียจริง

 
tiki 04 ส.ค. 48 - 13:18				
16  

   
 จึงจากกันไปด้วยใจที่เงียบงัน
จากคืนและวันที่เงียบเหงา
โลกราวหมองมัวสลัวและซึมเศร้า
เมฆหม่นสีเทาไม่เบาและฟ่องฟู

ร่มรื่นสูญหายกิ่งไม้ไร่ร่มเงา
แดดเผาต้นเฉาใบร่วงพรู
ไม่มีสายลมผ่านพรมไม้เอนลู่
ไม่มีเสียงคูกู่ร้องของนกไพร

ไร้สิ้นสีสันไร้วันที่นื่นรมย์
ต่างจมทับถมลงกับดิน
ที่เคยงดงามแต่ยามนี้หายสิ้น
ทั่วถิ่นเหงาหงอยไม่เหลือรอยร่องเงา

จึงจากกันไปด้วยใจที่เงียบงัน.....

ทันทีที่ได้ทราบข่าว เพลงนี้ก็วาบขึ้นมาทันที
ฮัมไปน้ำตาก็จะไหลไป 
ไม่มีน้าต้อมอีกแล้ววันนี้ 
ขอให้น้าไปสู่เมืองแมนแดนศิวิไลซ์ด้วยใจสงบนะครับ
ด้วยความอาลัยครับ
  
   
   By: COWBOY   (203.151.140.121) 3/08/2005 12:13 PM				
: 26   ขอไว้อาลัยแด่น้าต้อม...ผู้จากไป
ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้ง กับครอบครัวน้าต้อมค่ะ

คอนเสิร์ท "คิดถึงสองวัย" ที่ผ่านมา
ข้าพเจ้าพลาดโอกาสที่จะไปชม..
ได้แต่ตั้งใจว่า ครั้งต่อไป จะต้องไปชมให้ได้

ทราบทีหลังว่า วันนั้น น้าต้อมป่วย ไม่ได้ขึ้นเวที
ทั้งๆที่ซุ่มซ้อมกันหนักหน่วง เพื่อมอบผลงานดีๆแก่แฟนสองวัย
......

....วันนี้...นกน้อยก็บินไป
บินไปด้วยใจที่สูญหาย
บินผ่านดอกไม้กลีบกระจาย
เสียดายดอกไม้มาร่วงโรย..................

......By: อรุณประภา   (61.19.148.203) 3/08/2005 08:11 PM 
  
27  อยากร้องไห้...
คิดถึงน้าต้อม หนูน่าจะไปเยี่ยมน้าบ้าง ก่อนที่เราจะจากกัน
น้าต้อมจำได้ไหม น้าต้อมสอนหนูว่า...
"ความรัก แม้จะมีมุมดีบ้างร้ายบ้าง แต่ความรักสร้างความงดงามได้เสมอ
จงเก็บรักษาสิ่งดีๆ ในความรักของคุณไว้ อย่าให้ตกหล่นไปตามกาลเวลา และเผื่อแผ่ความรักของคุณ อย่าขี้งกกับคนที่ต้องการ"
หนูยังจำคำพูดของน้าได้เสมอ
รักเคารพ และจะเก็บรักษาความรักที่มีต่อน้าต้อมไว้ในใจตลอดไปค่ะ  
   
   By: ข้าวสวย   (61.91.201.44) 3/08/2005 09:26 PM				
ภาพและ คำพูดที่มีความหมายหลายสิ่งนี้
นำมาจากเว็บทิดโสผู้โผล่หน้ามาส่งข่าว
ในเที่ยงนี้....
http://www.tidso.com/board_1/view.php?id=1808

ขอขอบคุณข่าวและคำพูดทั้งมวลจากใจมิตรสหาย
และขออขอบคุณภาพล่าสุดจาก นกตะวัน Webmaster
คนใจดีของเว็บทิดโสไว้ที่นี่

ทิกิ				
ขอร่วมไว้อาลัยด้วยอีกภาพจากรัตติกาลค่ะ

http://www.thaingo.org/prboard_1/view.php?id=3490


  และข้อมูลที่ ได้จาก thaimung.net
สำหรับหน้าข่าวที่เก็บข้อมูลมาจากเว็บไทยมุงจะเป็น
หน้านี้ค่ะ
http://www.manager.co.th/Entertainment/ViewNews.aspx?NewsID=9480000104136

 
โดย: tiki [4 ส.ค. 48 20:00] ( IP A:61.91.222.139 X: ) 

--------------------------------------------------------------------------------
ความคิดเห็นที่ 11
  สำหรับข่าวดังย้อนหลังเมื่อปลายปีที่น้าต้อม ออกมาต่อต้านนั้น
คือการละเมิดลิขสิทธิ์ เนื้อเพลงทำนองเพลง เด็กดอยที่กลายมาเป็น
เพลง เอาแคเราะห์มากฝาก ตามเนื้อข่าวที่นี่

http://news.thaihealth.net/modules.php?name=News&file=article&sid=569				
ภาพความหลังครั้งคอนเสิร์ตที่
ได้รับการบันทึกไว้ค่ะ

http://www.tidso.com/board_1/view.php?id=249				
comments powered by Disqus
 • tiki

  4 สิงหาคม 2548 12:26 น. - comment id 85843

  ความคิดเห็นที่: 38  
  
     
   เพิ่มเติมข้อมูล....
  วันนี้ คาราวาน,ครอบครัวขุขันธิน,พล.ต.ต.สุรศักดิ์ สุธารมณ์ 
  รับเป็นเจ้าภาพ
  งานสวดเริ่ม 19.00 น. เช่นเดิม
  .......................................
  วันศุกร์ ครอบครัวสองวัย, เฮือนกาฬสินธุ์, บริษัท กราฟฟิค แมส (พี่ทองทัศน์) 
  รับเป็นเจ้าภาพ
  ........................................
  ส่วนวันเสาร์ ทราบว่ามีกลุ่มใบไม้ป่า และกลุ่มสำนักพิมพ์
  รับเป็นเจ้าภาพ เดี๋ยวได้ข้อมูลชัวร์ ๆ จะนำมาลงอีกครั้งครับ
  ที่สำคัญ มีวงควอเต็ดของกลุ่มน้องปิ๊กน้องเปรียว
  เล่นหน้าศพเวลา 18.00 น.
  .................................
  วันอาทิตย์ ข้อมูลยังไม่อัพเดท
  วันจันทร์ หยุดพิธี 1 วัน
  วันอังคาร เริ่มพิธีตั้งแต่ 10.30 น. เรื่อยไป
  ฌาปนกิจเวลา 17.00 น.
  ...............................
  จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
  ข้อมูลดังกล่าว หากมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมใด ๆ
  จะนำมาลงอีกครั้ง
  กราบขออภัย หากมีข้อผิดพลาดประการใด
  .......................................................  
     
     By: ทิดโส   (203.151.140.121) 4/08/2005 11:02 AM
 • อัลมิตรา

  4 สิงหาคม 2548 12:41 น. - comment id 85846

  รู้จักน้าต้อมจากสโมสรผึ้งน้อย ..
  น้าต้อมและน้านิด(ผู้ดำเนินรายการ) ..
  
  มาร่วมไว้อาลัยค่ะ
 • เมจิคเชี่ยน ขี้เกียจลอคอิน

  4 สิงหาคม 2548 16:28 น. - comment id 85860

  นับว่าเสียบุคลากรคนสำคัญคนหนึ่งของประเทศไทยไปขอรับ น่าเสียดายจริงๆ
  
  มาร่วมไว้อาลัยด้วยคนขอรับ.
 • tiki

  4 สิงหาคม 2548 20:48 น. - comment id 85866

  4 : ไม่รู้จัก แต่ ขอ แสดง ความเสียใจกับการสูญเสีย ค่ะ ........... 
  ดาหลา & ปะการัง 04 ส.ค. 48 - 16:37 
   
   5 : ขอร่วมไว้อาลัยกับการจากไปค่ะ
   
   สลักเสลา 04 ส.ค. 48 - 17:00 
   
  
  ขอบคุณ คุณอัลมิตราและ คุณ เมจิคเชียน
  คารวะอีกรอบค่ะ29.gif
 • dark side of mind

  4 สิงหาคม 2548 21:29 น. - comment id 85867

  มาร่วมไว้อาลัยด้วยครับ..
  แม้จากไปแล้วแต่ทิ้งผลงานประดับสังคมไว้เยอะจริงๆ..
 • กุ้งหนามแดง

  5 สิงหาคม 2548 11:01 น. - comment id 85875

  ขอร่วมไว้อาลัยให้กับน้าต้อมค่ะ
  
  น้าต้อมทำเพลงเพื่อเด็ก..ร้องเพลงกับเด็กๆ เล่นดนตรี ยังจำได้ค่ะ ..มีไม่กี่ท่านที่ทำงานแบบนี้ ..รู้สึกใจหาย กับการจากไป..
  
  เคยเห็นน้าต้อมจากรายการสโมสรผึ้งน้อย..ซึ่งเป็นรายการของเด็กๆ สมัยหนึ่ง..
  
  ต่อไปจะมีใคร มาสานต่องานของน้าต้อม...
 • มือ ไหม้พาย

  5 สิงหาคม 2548 19:56 น. - comment id 85886

  ด้วยรักและอาลัย
  เขาสร้างรอยยิ้มให้แก่เด็กไทยหลายคน
  เขาสร้างความฝันให้ใครมากมาย
  ขอความสุขเหล่านั้นกลับคืนสู่ผีเสื้อตัวนี้
  สานติ...นิรันดร์.
 • ทิกิ_tiki

  6 สิงหาคม 2548 00:10 น. - comment id 85887

  ความคิดเห็นที่ 8 : หมายเลข 503123 
  เข้ามาอ่านงานแล้วครับ 
  คงใช้เวลาอ่านก่อน นะครับ 
   กันเอง 04 ส.ค. 48 - 22:03 
   
   
   ความคิดเห็นที่ 9 : หมายเลข 503165 
  
  
       ร่วมไว้อาลัยด้วยขอรับ T_T 
  สุญญะกาศ 04 ส.ค. 48 - 23:05 
   
   
   ความคิดเห็นที่ 10 : หมายเลข 503279 
  ขอร่วมไว้อาลัยครับ....
   
   บินเดี่ยวหมื่นลี้ 05 ส.ค. 48 - 10:11 
   
  
  ยกมาจากด้านกลอนที่หล่นกระทู้ไปแล้วค่ะ
 • tiki_4895_unlogged_in

  6 สิงหาคม 2548 00:18 น. - comment id 85889

  ยุ่งๆเข้าเมืองไปวันนี้
  เผลอเมื่อไหร่ก็นึกถึงแต่เพลง
  ผีเสื้อ ของวงสองวัย...
  ไปโน่นนี่มากมายหลายแห่ง
  ยุ่งๆกับตัวเลขอะไรทั้งวัน
  ท้ายสุด หนึ่งทุ่มกับสองนาทีบึ่งรถจากสี่แยกสุทธิสาร ทะลวงผ่านสี่แยกลาดพร้าว ตรงดิ่งไป สี่แยกวิภาวดี//แจ้งวัฒนะ เลี้ยวเข้าไปทางซอยที่เขียนว่าไปออกวัดชลประทานได้
  ทุ่มกว่า ออกไปไอ๊หยา ประตูวัดอยู่ทางขวา
  แต่เลี้ยวไปก็ย้อนศร...เลยออกซ้ายหมุนกลับมาเลยประตูวัด โทรฯ ก่อนเลยพรรคพวก
  ทิดโสเอ๋ย...อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลหน้าวัดเนี่ย
  แต่ขับรถกระโดดข้ามเลนไปไม่ได้
  ถึงห้าแยกปากเกร็ดใกล้สองทุ่มยูกลับได้
  ดิ่งเข้าวัดคนกำลังเดินกลับออกมาพอดี
  เลยมีที่จอดรถ
  ได้ลงไปเคารพคนเก่งคนดีเป็นครั้งสุดท้าย..
  ...ขอคุณไปสู่สุคติ...
  
  ผลงานของคุณฝากโลกไว้สดใสงดงามเสมอ
  
  
  ด้วยคารวะ
  ทิกิ
 • tiki_4895_unlogged_in

  6 สิงหาคม 2548 00:38 น. - comment id 85892

  13
    ยุ่งๆเข้าเมืองไปวันนี้
  เผลอเมื่อไหร่ก็นึกถึงแต่เพลง
  ผีเสื้อ ของวงสองวัย...
  ไปโน่นนี่มากมายหลายแห่ง
  ยุ่งๆกับตัวเลขอะไรทั้งวัน
  ท้ายสุด หนึ่งทุ่มกับสองนาทีบึ่งรถจากสี่แยกสุทธิสาร ทะลวงผ่านสี่แยกลาดพร้าว ตรงดิ่งไป สี่แยกวิภาวดี//แจ้งวัฒนะ เลี้ยวเข้าไปทางซอยที่เขียนว่าไปออกวัดชลประทานได้
  ทุ่มกว่า ออกไปไอ๊หยา ประตูวัดอยู่ทางขวา
  แต่เลี้ยวไปก็ย้อนศร...เลยออกซ้ายหมุนกลับมาเลยประตูวัด โทรฯ ก่อนเลยพรรคพวก
  ทิดโสเอ๋ย...อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลหน้าวัดเนี่ย
  แต่ขับรถกระโดดข้ามเลนไปไม่ได้
  ถึงห้าแยกปากเกร็ดใกล้สองทุ่มยูกลับได้
  ดิ่งเข้าวัดคนกำลังเดินกลับออกมาพอดี
  เลยมีที่จอดรถ
  ได้ลงไปเคารพคนเก่งคนดีเป็นครั้งสุดท้าย..
  ...ขอคุณไปสู่สุคติ...
  
  ผลงานของคุณฝากโลกไว้สดใสงดงามเสมอ
  
  
  ด้วยคารวะ 
  โดย: ทิกิ [6 ส.ค. 48] ( IP A:61.91.219.129 X: ) 
  
  --------------------------------------------------------------------------------
  ความคิดเห็นที่ 14
    ขอเชิญเพื่อนพ้องเข้าอ่านงานกวีซีไรท์ล่าสุดที่เว็บทิดโส
  
  พร้อมเพื่อนอีกหลายท่านในกลุ่มใบไม้ที่นำลงไว้เมื่อเช้า
  ไม่อ่านงานงามนั้นแล้วจะเสียดายค่ะ
  
  http://www.tidso.com/board_1/view.php?id=1808
 • tiki_4895_unlogged_in

  7 สิงหาคม 2548 01:21 น. - comment id 85908

  ทีนี้มาเข้าเรื่องกันต่อไป
  สำหรับวันนี้...
  วันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2548
  รายนามเจ้าภาพมีดังนี้
  - กลุ่มใบไม้ป่า
  - สำนักพิมพ์สามัญชน
  - สำนักพิมพ์ทางเลือก
  - สำนักพิมพ์ไม้ยมก
  - สำนักช่างวรรณกรรม
  - สถาบันการ์ตูนไทย มูลนิธิเด็ก
  - รายการถนนดนตรี สวท. 92.50
  - บริษัท โปรแกรส อินโนเวทีฟ ครีเอชั่น จำกัด
  
  วันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2548
  - อาจารย์ไกรศักดิ์ ชุณหะวัณ
  - ช่อง 7
  - รายการเจ้าขุนทอง
  - ป่าใหญ่ครีเอชั่น
  - มูลนิธิศิลปวัฒนธรรมแห่งกทม.
  - สำนักงานศิลปะร่วมสมัย
  - เครือข่ายประชาชนเพื่อหอศิลป กทม.
  - บ้านตึก
  - มูลนิธิเอ็มพาวเวอร์
  - เครือข่ายศิลปินเพื่อชีวิต
  
  วันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม 2548
  หยุดสวด 1 คืน
  เนื่องจากทางเจ้าภาพต้องการตั้งศพไว้ 7 คืน
  แต่ทางวัดเห็นควรให้สวดได้แค่ 5 คืน
  ดังนั้นเพื่อให้บรรลุตามประสงค์ของเจ้าภาพ
  และไม่ผิดกติกาทางวัด
  จึงต้องหยุดสวดในคืนนี้
  
  วันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2548
  10.30 น. ถวายภัตตาหารเพล
  16.30 น. ปาฐกถาธรรม
  17.00 น. ประชุมเพลิง
  
  จึงแจ้งมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
  สำหรับรายชื่อเจ้าภาพในแต่ละคืน
  หากผิดพลาดหรือตกหล่น กราบขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วยครับ
  เสร็จงานแล้ว จะนำรายชื่อทั้งหมดที่ร่วมเป็นเจ้าภาพ
  รวมถึงทุกท่านที่ร่วมวางพวดหรีดอาลัย
  และประมวลภาพในงานมาแจ้งให้ทราบอีกครั้งครับ
  ................................................................  
     
     By: ทิดโส   (203.151.140.114) 6/08/2005 01:29 PM
 • dahea

  26 ตุลาคม 2550 12:04 น. - comment id 98126

  -ขอเพลงประกอบรายการเจ้าขุนทองหน่อยได้ไหมค่ะ เพลงไตเติลเปิดรายการนะค่ะ ใครมีบ้างช่วยหน่อยนะค่ะ ด่วนค่ะ
  tiki

thaipoem ที่สุดกลอนดีๆ

thaipoem บ้านกลอนไทยที่ที่สร้างแรงบันดาลใจของทุกๆคน เป็นเพื่อนเมื่อยามเหงา คอยปลอบใจเมื่อยามร้องไห้ ที่ที่อยากให้ทุกๆคนรู้ว่าสิ่งดีๆเกิดขึ้นได้ทุกวัน

>