เทิดพระเกียรติพระปิยมหาราช

ขุนศรี

พระเกียรติก้องเกริกไกรในสยาม
สมญานามเอกองค์พระวงศ์ศา
เลื่องลือไกลในมณฑลทั่วพารา
พระปิ่นหล้าเจ้าฟ้าภูวไนย
พระทรงงานการบำเพ็ญเห็นประโยชน์
พระองค์โปรดการเมืองรุ่งเรืองใส
พัฒนานำพาประชาไทย
ทรงแก้ไขเหตุการณ์งานบุรี
ทรงเลิกทาสประกาศร้องก้องธานินทร์
ชุบชีวินทาสไทยได้สุขศรี
ตรากฎหมายหลายด้านศาลคดี
ประชาชีชื่นชมภิรมย์ปอง
การรถไฟการไฟฟ้าประปาสร้าง
ดำริวางเขตขอบตอบสนอง
การศึกษาสั่งสอนคนผลเรืองรอง
อ่านเขียนคล่องภาษาไทยได้ดั่งจินต์
เทิดพระเกียรติพระปิยมหาราช
ภูวนาถพระปิ่นเกล้าเจ้าโกสินทร์
ราษฎร์แซ่ซ้องร้องสรรเสริญเยินภูมินทร์
ทั่วบุรินทร์ทั่วถิ่นไทยเทิดไท้องค์
เทิดพระเกียรติพระองค์ทรงกล้าหาญ
ปรีชาชาญองอาจราษฎร์ประสงค์
เกียรติกึกก้องเกรียงไกรใฝ่ดำรง
เทิดไท้องค์บังคมคัญอัญชุลี
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้านายทองม้วน สิงห์ทองห้าว 
โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม ตำบลบุแกรง                           อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ ๓๒๑๘๐				
comments powered by Disqus
 • โคลอน

  22 ตุลาคม 2551 16:01 น. - comment id 906313

  29.gif29.gif29.gif
 • ครูกระดาษทราย

  23 ตุลาคม 2551 09:49 น. - comment id 906627

  พระมหากรุณาธิคุณล้น
  เยาวชนได้ฝึกการศึกษา
  การรถไฟไปรษณีย์การประปา
  การไฟฟ้า ธ เลิกทาสราษฎร์ร่มเย็น
  
  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ29.gif

thaipoem ที่สุดกลอนดีๆ

thaipoem บ้านกลอนไทยที่ที่สร้างแรงบันดาลใจของทุกๆคน เป็นเพื่อนเมื่อยามเหงา คอยปลอบใจเมื่อยามร้องไห้ ที่ที่อยากให้ทุกๆคนรู้ว่าสิ่งดีๆเกิดขึ้นได้ทุกวัน

>