วันรัฐธรรมนูญไทย

ขุนศรี

กฎหมายไทยในอาณากรุงโกสินทร์
พระภูมินทร์พระปกเกล้าเจ้าเกศี
พระราชทานการกฎหมายหลายคดี
ราชจักรีทรงมีพระประสงค์การ
ตรากฎหมายหลายฉบับนับสร้างสรรค์
จอมราชันย์มองการณ์ไกลในหลักฐาน
พิทักษ์สิทธิ์พิชิตพวกคนพาล
คดีศาลอาณาว่าพองาม
เปลี่ยนระบอบชอบประชาธิปไตย
ภูวไนยตราไว้น่าเกรงขาม
เหล่าผู้แทนแสนชอบตรงตอบลงนาม
มาตราความวรรคกำหนดบทสำแดง
ออกกฎหมายภายนิติบทบัญญัติ
ราษฎร์เสริมรัฐพัฒนาพาแถลง
ด้านกฎหมายอาณากฎหมายแพ่ง
วรรคตอนแบ่งชัดเจนเห็นมีมา
รัฐบาลการกฎหมายคลายถูกผิด
เรียกร้องสิทธิ์ตามมาตราในภาษา
พระปรมาภิไธยพระราชา
ไทยทั่วหล้าชื่นชมสมฤดี
นายทองม้วน สิงห์ทองห้าว
โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม ตำบลบุแกรง
อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ ๓๒๑๘๐				
comments powered by Disqus
 • วิทย์ ศิริ

  9 ธันวาคม 2551 20:13 น. - comment id 922703

  41.gif41.gif41.gif
 • ลิลิต

  9 ธันวาคม 2551 20:29 น. - comment id 922711

  สิบธันวา..มาบรรจบได้ครบศก
  ด้วยพระปกเกศเกล้าเจ้าเกศา
  พระราชทานรัฐธรรมนูญเทิดทูนมา
  ให้ประชาผองไทยได้เสรี
  
   อำนาจอธิปไตยในโลกหล้า
  มอบให้ปวงประชาพาสุขศรี
  มิได้มอบให้กลุ่มหนึ่งกลุ่มใดมี
  มาย่ำยี่ ตระบัดสัตย์ อ้างรัฐธรรมนูญ
  
  มาร่วมแจม..เนื่องในวันรัฐธรรมนูญครับ..
  41.gif41.gif41.gif
 • ขุนศรี

  14 ธันวาคม 2551 14:39 น. - comment id 924038

  ขอขอบคุณทีมงานที่คัดเลือกขึ้นหน้าหนึ่ง
  ผมจะพยายามสร้างผลงานนำเสนอต่อไป
  ขอขอบคุณมากครับ

thaipoem ที่สุดกลอนดีๆ

thaipoem บ้านกลอนไทยที่ที่สร้างแรงบันดาลใจของทุกๆคน เป็นเพื่อนเมื่อยามเหงา คอยปลอบใจเมื่อยามร้องไห้ ที่ที่อยากให้ทุกๆคนรู้ว่าสิ่งดีๆเกิดขึ้นได้ทุกวัน

>