24 กุมภาพันธ์ 2553 02:07 น.

ตำราการเกี้ยวหญิง ของ มล รุจิรา อิศรางกูรฯ

victoriasecret

เกี้ยวหญิง...หยิ่งเปรี้ยว...ต้องเกี้ยวคล่อง
เกี้ยวหญิง...จองหอง...ต้องแข็งขัน
เกี้ยวหญิง...แม่ม่าย...ต้องไหวทัน
เกี้ยวหญิง...สาวนั้น...ต้องอ้อนวอน

เกี้ยวหญิง...สูงศักดิ์...ต้องฝากตัว
เกี้ยวหญิง...คนชั่ว...ต้องสั่งสอน
เกี้ยวหญิง...สาวแก่...ต้องแง่งอน
เกี้ยวหญิง...โอนอ่อน...ต้องผ่อนกาล

เกี้ยวหญิง...งอนเง้า...ต้องเว้าวอน
เกี้ยวหญิง...แสนงอน...ต้องอ่อนหวาน
เกี้ยวหญิง...หลายใจ...ต้องไม่นาน
เกี้ยวหญิง...เกียจคร้าน...ต้องหมั่นยอ

เกี้ยวหญิง...สอพลอ...ต้องล่อหลอก
เกี้ยวหญิง...ปลิ้นปลอก...ต้องหลอกล่อ
เกี้ยวหญิง...อวดกล้า...ต้องบ้ายอ
เกี้ยวหญิง...วางข้อ...ต้องทรมาน				
18 กุมภาพันธ์ 2553 17:41 น.

ผืนดิน ถิ่นไทย โดยกลบท ยติภังค์

victoriasecret

 บ้านของฉัน...นั้นหรือ...คือเมือง ขอน-
-แก่น นคร...จรไกล...ไปอยู่ ต่าง-
-ประเทศ แขก...แปลกถิ่น...เหมือนสิ้น ทาง-
-เดิน อ้างว้าง...ต่างแดน...ให้แสน ลำ-

-บาก หน้าบั่น...ดั้นด้น...อยู่บน เส้น-
-ทาง ลำเค็ญ...เข็ญใจ...ในเช้า ค่ำ-
-มืด สนิท...จิตเรา...เศร้า ระกำ-
-ใจ ชอกช้ำ...กรรมใด...ให้ฉัน จร-

-จาก บ้านมา...หากิน...นอกถิ่น ที่-
-อยู่ หลายปี...ชีวิต...เหมือนจิต หลอน-
-หลอก ฤดี...ชีวัน...ถูก บั่นทอน-
-ใจ ร้าวรอน...นอนเหงา...แสน เศร้าทรวง-

-ใน เมื่อหวัง...ยังไม่...ไร้จน สิ้น-
-ใจ ยังโหย...โบยบิน...ถึงถิ่น สรวง-
-สวรรค์ ไม่...ไกลนัก...ดอกพักตร์ พวง-
-สุดา ดวง...หน่วงใจ...ให้หวล คืน-

-สู่ ถิ่นฐาน...บ้านนา...เมื่อครา ครั้ง-
-ก่อน เรายัง...นั่งเคียง...เรียง ระรื่น-
-จิต เบิกบาน...สานฝัน...ร่วมขวัญ ยืน-
-อยู่ แดนชื่น...ผืนดิน...แห่งถิ่นไทย				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟvictoriasecret
Lovings  victoriasecret เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟvictoriasecret
Lovings  victoriasecret เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟvictoriasecret
Lovings  victoriasecret เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงvictoriasecret
>