23 กรกฎาคม 2553 22:02 น.

** หลงรูปฝัน **

victoriasecret

๐ เหมือนเร้นร่าง..กลางหน..ให้ด้นคว้า
คนึงหา..ห่างหาย..ไม่วายหวน-
ปฏิพัทธ์..มัดตรึง..ถึงแต่นวล
หลงคร่ำครวญ..เช้าค่ำ..อยู่ร่ำไร

๐ รูปงดงาม..ล่ามทรวง..คล้ายบ่วงคล้อง
ดั่งจำจอง..ใจคน..สุดทนไหว
หลุดหลงเล่ห์..เสน่หา..ร่ำอาลัย
คิดถึงน้อง..หมองไหม้..ฤทัยรอน

๐ โอ้เจ้าช่อ..มาลี..ของพี่เอ๋ย
ไฉนเลย..หอมเร่..เผยเกสร
ดั่งหมายเย้ย..มวลหมู่..ภู่ภมร
แล้วกลับซ่อน..เร้นนวล..ให้ครวญคอย

๐ ให้ผีเสื้อ..บินวน..จนเหนื่อยล้า
เฝ้าร่อนหา..กลิ่นเส้า..อย่างเหงาหงอย
ดั่งทรวงหนึ่ง..ซึ่งหมอง..ถึงร่องรอย
ที่เผยแล้ว..แผ่วค่อย..ล่ามร้อยมาน

๐ หลับตาลง..ครั้งใด..ไม่วายคิด
จะถูกผิด..ยากปลง..หยุดหลงหวาน
ฤๅ ห้ามมด..งดลิ้ม..ไม่ชิมตาล
ยอมวายปราณ..รานร่าง..อยู่กลางงาม!

๐ เต็มตื้นหวาน..ผ่านพากย์..ก็ยากรั้ง
หรือหยุดยั้ง..จินตนา..ที่พาหวาม
มีแต่เผลอ..ปล่อยใจ..จนไหลลาม
ดั่งธารยาม..กรากเชี่ยว..เป็นเกลียวไป

๐ หากเข้าใจ..จิตตน..ที่วนวก
แล้วหยิบยก..ออกวาง..อย่างครวญใคร่
จะเห็นว่า..ภาพหนึ่ง..ซึ่งอาลัย
ที่เกิดใน..กลางทรวง..คือลวงตน

๐ งามกรองคำ..คร่ำครวญ..ก็ล้วนบ่วง
อาจคล้องทรวง..พ่วงฝัน..ร้อยพันหน
แต่คือสิ่ง..มายา..เมื่อครายล
ใช่จะด้น..คว้าได้..ดั่งใจปอง

๐ แม้เป็นเพียง..ภาพฝัน..อันลวงหลอก
หรือช้ำชอก..หมื่นหน..บนอกหมอง
พี่ก็ยัง..หมายคว้า..เอามาครอง
ทุกห้วงห้อง..ของใจ..ให้นางเดียว

๐ ขอมีเธอ..ในฝัน..อันหวานชื่น
แม้ยามตื่น..สิ้นไร้..ใครแลเหลียว
ขอคลี่สาย..ใยสวาท..แล้วพาดเกลียว
เพี่อโน้มเหนี่ยว..รูปรอย..ไว้คอยชม

๐ รู้ว่าหลง..ละเมอ..เพ้อเหมือนบ้า
เฝ้าคอยหา..แลหาย..กลายเป็นขม
แม้หลับตื่น..ติดตา..พาระทม
ยอมทุกข์ตรม..ขมใจ..ในภาพนาง....				
19 กรกฎาคม 2553 07:23 น.

แพ้รัก (โคลงผวน รีรีข้าวสาร+วัวพันหลัก )

victoriasecret

โคลงผวนรีรีข้าวสาร

๏ เขียนโคลง โยงหยอกเย้า........รำเพย
เลยพร่ำ เปิดใจเผย...................เพื่อน้อง
ผ่องเนื้อ ชื่นชิดเชย..................พจน์ร่ำ
พร่ำรส ด้วยหมายคล้อง.........,...หนึ่งผู้ปองหมาย

๏ ปลายหมอง ก็สุดแท้..............ไยครวญ
ยวนใคร่ ในรัญจวน.................จากพ้น
จนพราก จิตเรรวน...................ชนหมิ่น
ชินหม่น สุมทุกข์ล้น................ห่างเจ้าดวงแข

โคลงผวน วัวพันหลัก

๏ รักแพ้ แลพักแล้ว...................รำพึง
พึงร่ำ พร่ำคำนึง.......................เจ็บช้ำ
ช้ำนัก ชักนำถึง........................ในจิต
จิตป่น จนปิดย้ำ.......................โศกนั้นตามหลอน

๏ หลอนทรวง ลวงซ่อนไว้........ในกาย
กายเจ็บ ช้ำเจียนวาย.................อกร้าว
ร้าวช่วง ล่วงเช้าคลาย................ความขื่น
ขื่นใฝ่ ใคร่ฝืนเศร้า...................ข่มร้าวจางหาย ๚ะ๛

(โคลงผวน...รีรีข้าวสาร)
สองคำท้ายบาท...มาผวนกับสองคำหน้าบาทในบาทถัดไป และสองคำท้ายบท..ไปผวนกับสองคำหน้าบาทในบทถัดไป

(โคลงผวน...วัวพันหลัก)
ใช้คำที่จบในแต่ละบาท มาเป็นคำขึ้นต้นในบาทต่อไป				
14 กรกฎาคม 2553 05:51 น.

** ยามไกล (โคลงคำผวน) **

victoriasecret

** โคลงคำผวน **

๐ ชิตวี เช่าน่าศร้าง..................เจรยอิง
พร่างหาก เส่ยที่คิง.................ห่านบ้าง
มู่เคยไหย่ เน่ยฉิง.....................ปัวไท่ นามาน
 กันจิตน้าย ต่านด้าง.................ทั่วฟ้อนแรมรา

๐ ครอนนา แนนต่างใคว้.........ใหงเจา
ท่ำคุก ไฝ้คิดเปา.......................ต่ายแร้
แคนึงต่ำ ใงเครา......................คึงหน่น
หวาวั่ง ค่ายตอนแท้.................พ่มนั้นสุขสี

๐ รีตรา ลิวเอื่อยพร้ม.................ปราโมย
แดมเจื่อน ราแสงโพย................ช่ำลื้น
ดีใจพ่วง หาโหย.......................ตุชแน่ เรยเฮียม
จาบส่องทันทร์ ผำนื้น...............พี่พ้วลถึงเนอ

๐ จวญเพ้อใคร น่องจั้ง...............เมือนดอง
ครางห่า เสือนใจหมอง..............อ่าล้อน
หวูเคียงคั่ง เครือนรอง..............รุขส่วม
เคียวปลื่น นาเหว่ว้อน................เข่ากลั้นความหงม...ฯ

** โคลงผวนกลับ **

๐ ชีวิต ช่างน่าเศร้า.....................จริงเอย
พรากห่าง สิ่งที่เคย.....................ห่างบ้าน
ไม่เคยอยู่ นิ่งเฉย.........................ไปทั่ว นานมา
กายจิตนั้น ต่างด้าน.....................ทั่วฟ้าแรมรอน

๐ ครานอน ในต่างแคว้น............เหงาใจ
ทุกค่ำ เฝ้าคิดไป..........................แต่ร้าย
คำนึงแต่ เงาใคร.........................คนหนึ่ง
หวังว่า แค่ตอนท้าย....................พี่นั้นสุขสม

๐ ราตรี ลมเอื่อยพริ้ว..................โปรยมา
เดือนแจ่ม โรยแสงพา.................ชื่นล้ำ
ดวงใจพี่ โหยหา........................แต่นุช เรียมเฮย
จันทร์ส่องทาบ ผืนน้ำ................พี่เพ้อถึงนวล

๐ ใจเพ้อครวญ นั่งจ้อง................มองเดือน
คราห่าง สองใจเหมือน...............อ่อนล้า
หวังเคียงคู่ ครองเรือน...............ร่วมสุข
คืนเปลี่ยว นอนเหว่ว้า.................ข่มกลั้นความเหงา...ฯ				
11 กรกฎาคม 2553 04:39 น.

**ควนคำโผลง- - โคลงคำผวน**

victoriasecret

** โคลงคำผวน **

๐ จอบใช ลี่อย่างเน้น............ โผลงควน
แจก่น โจงเข้าลวน................. อแย่วลู้
เผนคำล่วน โกงยวน..............ยางว่าม
เลนแต่งล่อง แดวปู้................หน่วนแท้คำเผือย               

๐ จามึง ชองหมู่พ้วน............... ลันกอง
เขนเลี่ยน สันสามวอง.............. ผ่าล้อน
จันมุ่งใม่ ปันฝอง......................เนินน่าน ล้าแนว
เริมอ่านพ่อ ตาหน้อน...............แค่นู้ลองดี.....

** โคลงผวนกลับ **

๐ ใจชอบ เล่นอย่างนี้.............. ผวนโคลง
จนแก่ จวนเข้าโลง.................. อยู่แล้ว
ผวนคำเล่น กวนโยง................ยามว่าง
ลองแต่งเล่น ดูแป้ว..................เหนื่อยแท้คำผวน

๐ จึงมา ชวนหมู่พ้อง................ ลองกัน
เขียนเล่น สองสามวัน............... ผ่อนล้า
ใจมุ่งมั่น ปองฝัน.......................นานเนิ่น แล้วนา
รออ่านเพิ่ม ตอนหน้า.................แค่นี้ลองดู.....				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟvictoriasecret
Lovings  victoriasecret เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟvictoriasecret
Lovings  victoriasecret เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟvictoriasecret
Lovings  victoriasecret เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงvictoriasecret
>