แผ่นดินข้า ใครอย่าแตะ

คนกรุงศรี

   เอกราช จะมิให้ ใครข่มขี่    ทุกพื้นที่ เขตแดน สุดแหนหวง    ท่านปู่ย่า สั่งไว้ ให้ถามทวง    ถ้าใครล่วง ล้ำมา ไล่ล่ามัน

    อธิปไตย ของข้า รักษาไว้     ความตั้งใจ แน่วแน่ มิแปรผัน     แม้เหตุการณ์ พ้นผ่าน มานานวัน     ต้องบุกบั่น กอบกู้ สู้ไม่เกรง

   สละเลือด ทุกหยาด เพื่อชาติอยู่    เป็นนักสู้ ใครกล้า มาข่มเหง       แผ่นดินเท่า รอยตีนไก่ ต้องใช้เอง    ให้รีบเร่ง ทวงคืน ผืนดินไทย

    ดินแดนเรา เรารักษา เป็นหน้าที่     อุดมดี พืชพันธ์ อันยิ่งใหญ่     ป่าที่เขียว ชอุ่ม พุ่มพงไพร     เราตัดไม้ ใช้งาน ผลาญสบาย

   หลายป่าป่น โค่นกัน จัดสรรที่    นายทุนมี เงินหว่าน มานานหลาย    ทรัพยากร ค่าล้ำ ถูกทำลาย    ป่าเรากลาย เป็นดินแดน แสนกันดาร

    ทวงแผ่นดิน มาไว้ เพื่อใช้สอย     จะเล็กน้อย เท่าไร อย่าไขขาน     เลือดรักชาติ มีมา แสนช้านาน     เราต้องการ ดินแดนเรา รีบเอาคืน

คนกรุงศรี ฯ กลุ่มวรรณกวีศรีอยุธยา

comments powered by Disqus

thaipoem ที่สุดกลอนดีๆ

thaipoem บ้านกลอนไทยที่ที่สร้างแรงบันดาลใจของทุกๆคน เป็นเพื่อนเมื่อยามเหงา คอยปลอบใจเมื่อยามร้องไห้ ที่ที่อยากให้ทุกๆคนรู้ว่าสิ่งดีๆเกิดขึ้นได้ทุกวัน

>