อายตนะ ตา

ชายเหงา

สร้างเสกสรรค์ ขันธ์ห้า ด้วยธาตุสี่
มอบหมายมี เสกตา มามองโลก
หาให้เห็น อริยสัจ ทุกข์เศร้าโศก
หลงไหลโลก ใช้ดวงตา เห็นความจริง
การก่อเกิด ด้วยกรรม ยังยึดหมาย
วุ่นเวียนว่าย หมายยึด มิวางทิ้ง
หลงล่วงล้ำ ลงลึก ลาความจริง
สะสมสิ่ง มายา กอดจนตาย
เมื่อมอบมา ใช้ตา มองธรรมะ
ลดเลิกละ หมายมอง สิ่งชั่วร้าย
สงบสงัด เห็นธรรม จนสิ้นกาย
มั่นแม่นหมาย เมียงมอง ส่องนิพพาน...
comments powered by Disqus

thaipoem ที่สุดกลอนดีๆ

thaipoem บ้านกลอนไทยที่ที่สร้างแรงบันดาลใจของทุกๆคน เป็นเพื่อนเมื่อยามเหงา คอยปลอบใจเมื่อยามร้องไห้ ที่ที่อยากให้ทุกๆคนรู้ว่าสิ่งดีๆเกิดขึ้นได้ทุกวัน

>