อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ 2

ไม้เก็ด

     อยู่บ้าน ปลอดภัย ไร้พิษ
หยุดเชื้อ โควิด แพร่หลาย
เพื่อชาติ เพื่อไทย ให้คลาย
พิษร้าย โควิด ปลิดปลง.
     อยูู่บ้าน ช่วงพิษ โควิดแพร่
หยุดเชื้อ ได้แน่ แก้ไข
เพื่อชาติ เพื่อชน พ้นภัย
กลับใช้ ชีวิต เหมือนเดิม.
     อยู่บ้าน อยู่เย็น เป็นสุข
หยุดเชื้อ หยุดรุก ทุกถิ่น
เพื่อชาติ เพื่อมี ชีวิน
หมดสิ้น โควิด พิษราน.
     อยู่บ้าน ตัดภัย ไวรัส
หยุดเชื้อ สะกัด ตัดสาย
เพื่อชาติ พ้นภัย ใกล้กราย
มุ่งหมาย ปราบปอง ป้องกัน.
     อยู่บ้าน ห่างพิษ โควิดร้าย
หยุดเชื้อ กระจาย หลายหน
เพื่อชาติ ป้องกัน บันดล
ทุกคน ร่วมมือ ร่วมใจ.
     อยู่บ้าน ปลอดภัย ไร้พิษ
หยุดเชื้อ โควิด สะสม
เพื่อชาติ เพื่อยัง สังคม
รื่นรมย์ ขับเคลื่อน เหมือนเดิม.
     อยูู่บ้าน โควิด ไม่ติดต่อ
หยุดเชื้อ ลดก่อ ระบาดหนัก
เพื่อชาติ ไทยนี้ ที่เรารัก
พร้อมพรัก อยู่บ้าน ผ่านพ้นภัย.
    อยู่บ้าน อวสาน โควิด
หยุดเชื้อ หยุดฤทธิ์ พิษสง
เพื่อชาติ สุขล้ำ ดำรง
คืนคง เศรษฐกิจ ชีวิตดี.
     อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ
หยุดเชื้อ ระบาด สะสม
เพื่อชาติ วันคืน รื่นรมย์
ไม่ตรม โควิด ปลิดเมือง.
     อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ
หยุดเชื้อ ระบาด หวั่นไหว
เพื่อชาติ เพื่อชน พ้นภัย
ห่างไกล โควิด พิษแรง.
     อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ
หยุดเชื้อ ระบาด มาดหมาย
เพื่อชาติ เพื่อชน พ้นคลาย
พิษร้าย โควิด ติดพัน.
comments powered by Disqus

thaipoem ที่สุดกลอนดีๆ

thaipoem บ้านกลอนไทยที่ที่สร้างแรงบันดาลใจของทุกๆคน เป็นเพื่อนเมื่อยามเหงา คอยปลอบใจเมื่อยามร้องไห้ ที่ที่อยากให้ทุกๆคนรู้ว่าสิ่งดีๆเกิดขึ้นได้ทุกวัน

>