ธรรมชาติ

ปูก้ามดาบ


ซัด ซ่า เสียงน้ำตกอยู่กลางป่า     
น้ำซัดมากระทบดินเนินผา
เป็นละอองฟองฟุ้งพุ่งออกมา
สวยหนักหนาน่าชมสมอุรา
ละอองลอยกระทบพบกับแสง
น้ำก็แปลงเป้นสีรุ้งพุ่งสวยหนักหนา
มองดูแล้วไม่เสื่อมเอื่ยมระอา
มีชีวิตชีวาดั่งแต่งแต้ม
ข้างโขดหินแนวเนินดินถิ่นธารา
มีมากนาพรรณไม้ใด้บานแย้ม
ไม้ยืนต้นไม้ดอกเลื้อยมีสีแจม
เป็นของแถมแนมจิตคิดชื่นบาน
เอียกอาก  เสียงนั้นมาจากไหน
อ๋อต้นไผ่สีกอเป็นพลงหวาน
เสียงมันเองเป็นทำนองช่างเบิกบาน
คอยขับขานบันเลงเพลงสวรรค์
รีด  รี่   เสียงหรีดกรีดหวีดร้อง
เป็นทำนองร้องบอกถึงวัค่ำน
ช่างไพรเราะเพราะพริ้งสุกสมกัน
เมื่อตะวันสิ้นแสงดับลับขอบฟ้า
				
comments powered by Disqus

thaipoem ที่สุดกลอนดีๆ

thaipoem บ้านกลอนไทยที่ที่สร้างแรงบันดาลใจของทุกๆคน เป็นเพื่อนเมื่อยามเหงา คอยปลอบใจเมื่อยามร้องไห้ ที่ที่อยากให้ทุกๆคนรู้ว่าสิ่งดีๆเกิดขึ้นได้ทุกวัน

>