ไม่มีดาว

ชโลทร

        ไม่มีดาว
ดาวหลี้หลบ นภา ฟ้าไร้ดาว
ฟ้าไร้เดือน สุกสกาว พราวเด่นฟ้า
พราวเด่นฟาก เวหน สว่างจ้า
สว่างแจ้ง แหล่งฟ้า ไฟเมืองกรุง
comments powered by Disqus

thaipoem ที่สุดกลอนดีๆ

thaipoem บ้านกลอนไทยที่ที่สร้างแรงบันดาลใจของทุกๆคน เป็นเพื่อนเมื่อยามเหงา คอยปลอบใจเมื่อยามร้องไห้ ที่ที่อยากให้ทุกๆคนรู้ว่าสิ่งดีๆเกิดขึ้นได้ทุกวัน

>