ไม่อาจห้าม

ดวงจันทร์

เที่ยวห้ามใจคนอื่นไม่ให้คิด
จนลืมห้ามจิตตัวเองไม่ให้ไหว
เที่ยวห้ามนั่นห้ามนี่ที่เป็นไป
จะห้ามได้อย่างไรเล่าคนดี
อย่าได้ห้ามเมฆฟ้าไม่ให้ร้อง
ห้ามแสงส่องไม่ให้ฉายรัศมี
ห้ามสายลมไม่ให้พัดยามราตรี
ห้ามชีวีไม่ให้มีอนิจจัง				
comments powered by Disqus

thaipoem ที่สุดกลอนดีๆ

thaipoem บ้านกลอนไทยที่ที่สร้างแรงบันดาลใจของทุกๆคน เป็นเพื่อนเมื่อยามเหงา คอยปลอบใจเมื่อยามร้องไห้ ที่ที่อยากให้ทุกๆคนรู้ว่าสิ่งดีๆเกิดขึ้นได้ทุกวัน

>