รู้-ทั้ง-รู้

ลูกหว้า

รู้ทั้งรู้แก่ใจอะไรเกิด
รู้ทั้งรู้ยังเปิดใจเสมอ
รู้ทั้งรู้ความจริงสิ่งละเมอ
รู้ทั้งรู้ยังเพ้อไม่รู้คลาย

รู้ทั้งรู้เธอเห็นเป็นเรื่องด้อย
รู้ทั้งรู้ว่าคอยนั้นคอยหาย
รู้ทั้งรู้โดดเดี่ยวและเดียวดาย
รู้ทั้งรู้จุดหมายถูกย้ายทิศ

รู้ทั้งรู้ค่าเราที่เขาให้
รู้ทั้งรู้หัวใจไม่มีสิทธิ์
รู้ทั้งรู้ยากเกินเดินประชิด
รู้ทั้งรู้ไม่ปิดยังคิดครวญ

รู้ทั้งรู้พบหน้าเพื่อลาจาก
รู้ทั้งรู้ยังอยากฝากเธอหวน
รู้ทั้งรู้เกินกว่ามาชื่นชวน
รู้ทั้งรู้ทั้งมวลหวนไม่มี

รู้ทั้งรู้ฉันเธอเพียงเพ้อพร่ำ
รู้ทั้งรู้ชอกช้ำซ้ำป่นปี้
รู้ทั้งรู้หมดสิ้นความยินดี
รู้ทั้งรู้รักนี้เป็นสีดำ

รู้ทั้งรู้หม่นหมองครอบครองจิต
รู้ทั้งรู้ยังคิดติดถลำ
รู้ทั้งรู้ไม่เคยเอ่ยสักคำ
รู้ทั้งรู้กลืนกล้ำ...ทำเฉยเมย
				
comments powered by Disqus

thaipoem ที่สุดกลอนดีๆ

thaipoem บ้านกลอนไทยที่ที่สร้างแรงบันดาลใจของทุกๆคน เป็นเพื่อนเมื่อยามเหงา คอยปลอบใจเมื่อยามร้องไห้ ที่ที่อยากให้ทุกๆคนรู้ว่าสิ่งดีๆเกิดขึ้นได้ทุกวัน

>