ใครใคร่กา

กวีปกรณ์

เพียงเพราะเขาแตกต่างในบางสิ่ง
เลือก ชอบ เชื่อ ข้อเท็จจริงในบางอย่าง
แล้วต้องหาเหตุผลด้นกล่าวอ้าง
ร่วมกันสร้างความชอบตอบใจตน
หรือเพราะเขาคล้ายกันเกินกว่ารับ
สิ่งผิดกลับผลิดอกจนออกผล
ความพลั้งผิดคิดไว้ว่าแยบยล
จึงซ่อนซุกทุกแห่งหนกลอำพราง
แต่ความลับก็ยังเป็นความลับ
หากเพียงเริ่มสืบจับไล่จากหาง
จากเคยสวมสีเดียวเดินร่วมทาง
จึงผลัดบ้างเปลี่ยนหัวกลัวตามทัน
ยิ่งเขาขุดร่วมคุยขอลุยด้วย
ยื่นเสนอขอช่วยคลายเชือกฟั่น
อ้างอย่าสนกฎใดค่อยว่ากัน
เขียนขึ้นใหม่ดีกว่านั้นฉันปรองดอง
ใครใคร่ค้าน้ำมันค้าหุ้นค้า
ใครใคร่แก้กติกามาสนอง
ใครใคร่ยศศักดินามาจับจอง
บัตรเลือกตั้งทั้งสองใครใคร่กา
comments powered by Disqus

thaipoem ที่สุดกลอนดีๆ

thaipoem บ้านกลอนไทยที่ที่สร้างแรงบันดาลใจของทุกๆคน เป็นเพื่อนเมื่อยามเหงา คอยปลอบใจเมื่อยามร้องไห้ ที่ที่อยากให้ทุกๆคนรู้ว่าสิ่งดีๆเกิดขึ้นได้ทุกวัน

>