ฝนสาด

ชโลทร

    ''ฝนตก''
 สายฝนหล่นโปรยสู่ธานินธ์
ซู่ซู่เสึยงเพียงพิณจินตนา
หึ่งหึ่งเคล้าเว้าวอนชะอ้อนอา
ขับกล่อมในวิญญาณ์ชโลมจิต
comments powered by Disqus

thaipoem ที่สุดกลอนดีๆ

thaipoem บ้านกลอนไทยที่ที่สร้างแรงบันดาลใจของทุกๆคน เป็นเพื่อนเมื่อยามเหงา คอยปลอบใจเมื่อยามร้องไห้ ที่ที่อยากให้ทุกๆคนรู้ว่าสิ่งดีๆเกิดขึ้นได้ทุกวัน

>