แย้งไม่ว่า แต่อย่าแบ่ง

ศรีสมภพ

ขัดแย้ง..ทุกหย่อมหญ้า
อนาถหนา..ประเทศไทย
ไม่รู้ใครเป็นใคร
ร่วมใส่ใคล้ไม่ยอมรา

ขัดแย้ง..แบ่งหลายฝ่าย
จนหลากหลายไร้กังขา
ไฟรุมสุมนานมา
เริ่มคุกล้าจะพร่าผลาญ

ขัดแย้ง..ทั่วแห่งหน
จลาจลทั่วหย่อมย่าน
เลือกข้างต่างเข้าราน
แม้ในบ้าน..ยังค้านกัน

ขัดแย้ง..อย่าแบ่งไทย
จัดการใหม่ใฝ่สร้างสรรค์
หันหน้ามาคุยกัน
ใช่ตีบตัน มันมีทาง !!! อมิตตพุทธ..
				
comments powered by Disqus

thaipoem ที่สุดกลอนดีๆ

thaipoem บ้านกลอนไทยที่ที่สร้างแรงบันดาลใจของทุกๆคน เป็นเพื่อนเมื่อยามเหงา คอยปลอบใจเมื่อยามร้องไห้ ที่ที่อยากให้ทุกๆคนรู้ว่าสิ่งดีๆเกิดขึ้นได้ทุกวัน

>